Bajusz

#8CVYV0Y2

48 588

39 / 50

💥50 Donate alatt KICK💥Klán első 20 tagja: ELDER💥 💥Clans Local TOP: 88.💥Clan Wars Local TOP: 154.💥 💥Alapult: 2018.01.03.💥

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 588
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Tóth Benedek
Phạm vi chiến tích 4 030 – 5 698
Thông tin hội
Vị trí Hungary
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 005
Elder 15
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
XoDoxx
#YC0CG99J
13 5 698
2020-03-30 20:44:32
72
72
2
1
Elder
vendel
#2PPY0LVQC
13 5 639
2020-03-30 20:33:33
28
80
3 Elder
Zsolti
#8PGJVQVL
12 5 572
2020-03-30 11:33:10
42
40
4
3
Elder
ZTnyi_Csabika
#9CVVQ809
12 5 511
2020-03-30 10:44:14
8
40
5
1
Co-leader
CsaBius
#QUL92U8
13 5 488
2020-03-30 22:33:00
58
40
6
1
Elder
kristof
#22PY8CLC2
12 5 422
2020-03-29 21:36:08
0
20
7
1
Co-leader
SKY
#8U9YURPCG
12 5 419
2020-03-29 17:47:41
0
0
8 Co-leader
laszlo.virag
#UY9JJRJV
13 5 380
2020-03-30 21:48:49
62
64
9
1
Elder
pèter
#9P9PGYPUC
10 5 243
2020-03-29 11:20:08
0
0
10
1
Elder
taki
#9RL8P0G0V
11 5 196
2020-03-30 20:15:42
109
96
11
2
Elder
mr.csikacsika
#PJVU8020
10 5 054
2020-03-30 16:05:10
42
40
12 Leader
Tóth Benedek
#9PGYGVR0R
13 5 038
2020-03-28 19:27:42
0
0
13
1
Elder
Majomii
#8ULVYVJU
10 5 020
2020-03-30 21:45:37
84
65
14
1
Elder
Günther
#JL2Q2QYU
10 5 013
2020-03-29 18:15:21
0
0
15
1
Elder
nibba
#PCU00GJPQ
10 5 005
2020-03-30 20:05:31
27
40
16
1
Elder
Barnabás
#8VVRLQ9L
10 4 945
2020-03-27 17:20:51
0
0
17
1
Elder
#THE_Champion¥
#8LQJGLQLV
10 4 895
2020-03-27 08:57:52
0
0
18
1
Elder
Csicsi2006
#Y8298JLPV
10 4 841
2020-03-26 12:33:00
0
0
19
1
Elder
bercipro
#82QVPUPJV
11 4 779
2020-03-27 20:57:39
0
0
20
1
étám.m
#LJ9V8URQJ
9 4 596
2020-03-30 15:20:03
127
40
21
3
Benmester
#L98RGLC08
9 4 577
2020-03-30 15:42:58
16
40
22 Marcii
#YY29J8UQ8
10 4 557
2020-03-30 13:32:37
0
0
23 Mara
#RP2U09VU
11 4 539
2020-03-28 09:23:14
0
0
24
1
##Kecske##
#822CYR9JJ
11 4 524
2020-03-26 09:35:26
0
0
25
1
ferimester
#9GQCCVGU9
10 4 513
2020-03-28 05:48:48
0
0
26
4
FunWave
#Y0LC2R0LQ
10 4 376
2020-03-30 11:31:08
28
40
27 #JuvePro10
#8VVQ8PYL8
10 4 348
2020-03-30 05:28:20
10
0
28 Nem tom
#8P2RLU9UC
12 4 347
2020-03-30 22:27:32
26
48
29
2
Co-leader
Sanyi
#8JUVL88YV
12 4 318
2020-03-24 14:21:35
0
0
30
3
ulquiorra
#PYU8VQ2P0
9 4 298
2020-03-30 16:56:01
16
40
31
3
Karsza Ákos
#V20G2QJ
11 4 220
2020-03-24 20:22:19
0
0
32
3
G€RA
#8Q808UJU2
9 4 150
2020-03-27 17:53:13
0
0
33
3
benyo200456
#8PYLG2U9Q
11 4 141
2020-03-29 20:18:49
0
0
34
3
dr winner
#PQQYUUG09
9 4 120
2020-03-27 11:12:50
0
0
35
3
Supercell
#2YURPQRCU
10 4 087
2020-03-26 19:51:33
0
0
36
3
vilmos
#2CU2YCPRG
10 4 083
2020-03-30 09:19:53
26
0
37
3
MARCI YTp
#9RVP2C220
9 4 060
2020-03-27 17:08:54
0
0
38
3
doni
#2GQPY8V9Q
10 4 032
2020-03-30 14:17:31
54
80
39
3
Alex
#Q0C0YGPY
12 4 030
2020-03-30 12:45:59
26
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord