buckers clan

#8CQVLJJ2

44 983

40 / 50

veterano: 12 guerras completas continuas / colider 30 guerras completas continuas con al menos 15 victorias / donar activamente

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 983
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Al-x
Phạm vi chiến tích 2 773 – 5 222
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 871
Elder 4
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 SKELETON 586
#8CVL0JJYQ
12 5 222
2020-08-13 05:35:26
164
215
2 Co-leader
Mike
#2G8Q22C9C
13 5 101
2020-08-13 04:13:21
224
200
3
1
Leader
Al-x
#8Y9QP8Y9Y
13 5 096
2020-08-13 05:28:59
351
270
4
1
Lord comandante
#8YJ2JLG2P
12 5 042
2020-08-12 23:07:42
115
0
5
2
Elder
donantoni
#R9998QLL
13 5 017
2020-08-13 02:53:04
218
240
6
2
trovadict0
#8QPPL2JPU
12 4 941
2020-08-13 06:38:17
178
170
7 Elder
dav1789
#80CRQRC8R
12 4 918
2020-08-12 07:11:26
76
120
8
2
Elder
TigreJuan10
#8VUYRL2UG
12 4 908
2020-08-13 03:00:38
59
280
9 Kodigo 36
#PVPVVYQRC
10 4 854
2020-08-12 17:55:45
264
232
10 Elder
José Luis
#P8Y8CUPUV
11 4 835
2020-08-13 03:21:34
49
120
11 Sicguayo
#PV2UR9YYG
10 4 794
2020-08-12 17:52:10
52
120
12 idan the king
#2C2QY9GJL
11 4 791
2020-08-13 09:31:58
117
184
13
1
Co-leader
Fabyfg92
#8R9GJ0U00
13 4 725
2020-08-13 03:58:59
64
40
14
1
Amaeda16
#99CYQGJRV
11 4 722
2020-08-04 17:32:59
0
0
15 tigre
#9G8PYU8JG
11 4 643
2020-08-13 01:25:38
0
120
16 kinghidan
#YG0QJ9P8P
9 4 583
2020-08-13 02:31:20
0
0
17
1
:^
#8CPYJ0L2U
11 4 515
2020-08-13 03:36:40
38
40
18
1
Biinary
#2QC9URJQQ
8 4 491
2020-08-09 09:19:31
0
0
19 pelosdunn
#8CY808099
10 4 478
2020-08-11 22:43:37
0
80
20 reyll900
#Y2PVLVVJY
9 4 431
2020-08-13 06:49:37
333
80
21 penevenoso
#LYLPY0YJ8
8 4 139
2020-08-09 21:38:05
0
0
22 yoel
#2RJJ2U9YP
10 4 131
2020-08-07 20:41:46
0
0
23 spinho
#LG09YUVU8
10 4 114
2020-08-04 12:22:52
0
0
24 juanmanuel02
#2UGV0L2V2
12 4 085
2020-07-07 04:29:18
0
0
25 Alexcer_500
#L8Y9VVCC0
8 4 077
2020-08-09 05:18:12
0
0
26 paul230801Aloh
#2VLVRC90C
10 4 073
2020-08-11 14:22:15
92
80
27 SPAWN
#CYL8UU2V
11 4 054
2020-08-13 03:28:06
68
80
28 °$ El Narco $°
#2VJJQRUY9
10 4 045
2020-05-25 20:38:36
0
0
29
1
Heisenberg
#Y0V8VGPG0
9 4 015
2020-08-09 18:13:10
0
0
30
1
royaleKING
#LGLPG9VRQ
9 4 006
2020-08-11 13:22:28
34
80
31
1
pro ivan
#8UVPRRPPY
10 4 005
2020-08-12 21:05:35
62
0
32
1
Bruno4.0
#8PPQ8JQPJ
10 4 001
2020-05-08 05:53:51
0
0
33
1
MÏĶĘ
#Y9GPUV9VG
10 4 000
2020-07-14 19:05:34
0
0
34
1
Đấu trường 12 ekerla
#YJ29YR92P
9 3 968
2020-08-10 16:31:12
0
0
35
1
Đấu trường 12 Alan
#QJLVJYRP2
8 3 816
2020-07-26 01:31:13
0
0
36
1
Đấu trường 12 Brunay
#PJ0208URR
8 3 633
2020-08-11 00:01:28
18
40
37
1
Đấu trường 11 X VINGER X
#L0R90RVVG
8 3 499
2020-08-12 18:51:40
10
0
38
1
Đấu trường 11 BASTIAN
#PU8CVQVYP
10 3 478
2020-08-12 17:01:05
10
0
39
2
Đấu trường 9 Gino05
#2C202GC9U
9 2 854
2020-07-27 13:17:07
0
0
40
2
Đấu trường 9 LC_Augusto
#LR2R8UJ89
8 2 773
2020-07-24 20:18:41
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord