Mon

#8CJRCG8

45 196

38 / 50

حياكم الله في الكلان، اهم شي الدعم وحرب القبائل، ⚔️المشاركه بالحرب مهمه جداً⚔️، الترقيه تستحق، الحد الادنى لحرب القبائل +100 فوز

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 196
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Bandar Muscle
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 041
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 894
Elder 5
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
POWER
#PPLQJ2QP
13 5 041
2020-08-04 17:23:38
212
130
2 Co-leader
Troy
#2PRQYJG8U
13 5 027
2020-08-04 13:20:30
146
0
3
3
Co-leader
Hamza
#2GVU28Y2J
13 5 000
2020-08-04 13:27:40
112
120
4
3
Co-leader
Hatem
#2YLGRRYP0
13 4 997
2020-08-04 15:37:54
136
128
5
2
Co-leader
ABU LAMA
#9YVL809J
13 4 893
2020-08-04 08:54:48
174
160
6
2
Co-leader
I’m KinG 2RaD
#VPJYRPU
13 4 892
2020-08-04 15:47:30
148
80
7
2
Rchaash ✌
#2JPP828Q
13 4 880
2020-08-04 12:45:59
28
0
8
1
hamed
#2G0YU9Y2C
12 4 853
2020-08-04 13:29:40
77
80
9
1
Elder
Feras
#RUUU9P22
13 4 839
2020-08-04 04:29:15
142
120
10
8
Elder
قل اتوب
#9GG2C0C0
13 4 835
2020-08-04 13:56:44
250
160
11
1
te6uvxe65
#YP8CVUPJ9
12 4 792
2020-08-04 16:33:36
94
136
12
1
xmjody
#G0GPL8Y
12 4 775
2020-08-04 02:32:36
209
40
13
3
Adham
#JCQY9UCP
12 4 771
2020-08-04 17:39:04
0
0
14
2
الهادئ
#2UVU0PYV
12 4 761
2020-08-04 11:39:19
40
120
15
4
Elder
iam3ed
#8UJQ0LYP
13 4 754
2020-08-04 15:18:23
88
112
16
1
hadi-m7
#2GVUQULCV
12 4 752
2020-08-04 12:13:07
82
140
17
3
Leader
Bandar Muscle
#GCUGC0G8
13 4 749
2020-08-04 16:36:50
30
120
18
3
Co-leader
zezoo1988
#2PRUPR9V
13 4 747
2020-08-04 15:01:59
99
120
19 chava
#L0YYLL
12 4 741
2020-08-03 22:39:54
27
80
20
1
Elder
Dark Soul
#P8P9LPRLJ
12 4 728
2020-08-04 13:33:29
40
80
21
1
Co-leader
Mrasy
#8UY892C9
13 4 725
2020-08-04 16:32:36
0
0
22
2
khalidbinsaeed1
#2CU92L99J
12 4 721
2020-08-04 17:07:57
0
40
23 MandM
#RRCC2920
13 4 665
2020-08-04 12:44:40
28
80
24
1
Bees Ali
#88J29JVYJ
12 4 657
2020-08-04 17:40:57
72
80
25
1
Co-leader
Bsbs
#LC0JGUY
13 4 623
2020-08-04 14:16:54
148
160
26 A⭐️⭐️⭐️S
#88LRPUJ8G
12 4 540
2020-08-04 03:22:55
72
40
27
7
Co-leader
The Punisher
#9UC829RGJ
10 4 519
2020-08-04 10:35:48
24
40
28
7
Co-leader
Saleh Booom
#2R088G9VV
13 4 461
2020-08-04 10:31:50
27
48
29
2
MSM
#P8RQGPVQY
12 4 381
2020-08-04 13:07:55
126
120
30
2
Co-leader
mmm
#98Y8U29P
13 4 191
2020-08-04 09:30:50
104
160
31
2
omar zaiem
#98R0LULYY
10 4 169
2020-08-03 17:27:37
0
0
32
2
Khalid
#89900L0C
11 4 133
2020-08-04 15:21:38
159
200
33
2
Elder
bader
#PLJ0YG28
13 4 013
2020-08-01 12:54:48
0
0
34
2
mahmood15
#8LV0RJ20
12 4 009
2020-07-25 11:52:56
0
0
35
2
abu_zeid
#8QC0G292
11 4 008
2020-08-02 06:34:15
0
0
36 Co-leader
* akram *
#8RJPRYC
13 4 001
2020-05-23 20:54:07
0
0
37 Co-leader
buobaid
#9R9RY9PR
13 4 001
2020-01-23 11:11:25
0
0
38 Co-leader
Rp
#2PRY22GC2
12 4 001
2020-06-28 14:39:36
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord