DBZ Uprising

#8C00C92R

3 009

0 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 0 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 3 009
Chiến Tích Cần Có 5 000
Phạm vi chiến tích 99 999 – 0
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord