Тайный город'C'

#889QULYC

51 950

47 / 50

Привет.Вход от 20 побед в кв. Старик 500 донат + актив в кв. Сорук по доверию. Бегунков не приветствуем.😈😈

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 950
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader МолниЯ
Phạm vi chiến tích 3 681 – 5 620
Thông tin hội
Vị trí Belarus
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 417
Elder 5
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
иварс
#9UPG9GRPV
12 5 620
2020-05-28 06:51:38
492
400
2 хомяки боевики
#JYPYJ9GY
13 5 578
2020-05-27 09:29:45
288
200
3 Leader
МолниЯ
#2Q2LU0YRV
13 5 575
2020-05-27 20:54:36
258
240
4 Элен
#8V98G82L2
12 5 466
2020-05-27 19:44:12
33
200
5 Co-leader
Радуга
#8QQCRR2GU
13 5 441
2020-05-28 06:56:49
946
360
6 Co-leader
ivan933
#2JPYL8UUJ
12 5 391
2020-05-28 07:37:47
246
200
7
1
игрок
#YU0JL02Y2
10 5 373
2020-05-28 06:55:58
106
400
8
3
_Gul_
#8P9JCQJR
12 5 372
2020-05-28 06:42:01
354
320
9
1
Co-leader
CRYSTALL 2
#9RRGLY2CV
13 5 358
2020-05-27 20:46:43
86
160
10
8
Co-leader
✔️M--A--k-s✔️
#PRR8JC8GP
12 5 351
2020-05-28 07:32:52
268
280
11
2
Co-leader
Валодя
#2GCQVRYP0
13 5 341
2020-05-28 05:01:20
302
240
12 Co-leader
antonio
#9VC8P8PY2
12 5 340
2020-05-28 05:40:43
272
240
13 саша23
#8YRJPJYLY
12 5 329
2020-05-28 07:34:09
244
270
14
7
Elder
Lana
#980LG8R89
12 5 323
2020-05-28 03:01:47
320
160
15
1
Co-leader
ииюю
#2QC0QP98J
13 5 321
2020-05-28 05:28:49
214
280
16
1
Co-leader
Ольчик
#8GUPY9JRC
13 5 311
2020-05-28 05:39:54
264
320
17
1
Co-leader
Суперпупер
#2RJ8R9QY8
13 5 301
2020-05-28 07:31:17
458
440
18
1
Co-leader
Zubrik
#98GPLGC0J
12 5 268
2020-05-27 17:49:52
78
170
19
1
♣_Овощ_♣
#28LUL0CPY
12 5 237
2020-05-27 20:06:12
387
240
20
1
Артем
#P20RYRLPU
12 5 235
2020-05-25 18:10:06
8
0
21 Raoul
#P00PG0YYY
11 5 155
2020-05-28 07:32:48
246
160
22 Co-leader
CRYSTALL
#8YQUJ09QY
13 5 123
2020-05-27 20:50:58
134
200
23 Co-leader
ebawbpro
#99Y9CYVJP
13 5 121
2020-05-27 20:13:55
82
240
24 sergo
#9RRRJUJUP
11 5 021
2020-05-26 06:41:53
44
80
25 Elder
jonka tvoia
#Q99L9QQ80
10 4 968
2020-05-28 05:36:06
378
360
26 щимрмирд
#29VLRG0VL
12 4 945
2020-05-28 06:38:47
18
40
27
1
Mr. KoLoS
#RR2RYJJQ
10 4 932
2020-05-26 09:10:16
46
80
28 Venom
#9YJYR888C
10 4 931
2020-05-28 06:42:07
94
120
29
2
mr.Leistak
#LL89080G
11 4 922
2020-05-26 07:29:41
46
80
30
1
салям102
#YC0LYPLJC
9 4 884
2020-05-27 17:12:21
46
80
31
1
Elder
Vitamin4iK
#2PQGU9VR8
11 4 852
2020-05-27 09:54:07
0
40
32
1
filipp
#2QQ9VG9QV
10 4 838
2020-05-27 14:26:08
146
80
33
1
Nikita
#8998PVJVC
10 4 779
2020-05-28 06:14:17
45
0
34
1
займ
#Q0RY888GU
9 4 671
2020-05-27 18:00:05
138
160
35
1
BOMJ
#9GV920QVU
10 4 640
2020-05-27 18:34:18
112
40
36
1
☢️☣️валера☣️☢️
#8LY8UJJC8
11 4 640
2020-05-27 17:22:39
128
240
37
1
TAWERKA
#YUVGU9Y9Y
9 4 569
2020-05-27 14:31:36
80
80
38
1
Котик_Додик
#908YPGLJP
9 4 347
2020-05-25 12:17:30
28
40
39
1
S.T.A.L.K.E.R.
#2GYUP0QVJ
10 4 309
2020-05-27 07:13:59
8
40
40
1
Kenzo
#PL29RQL09
10 4 302
2020-05-28 07:38:20
0
0
41
1
Elder
timehause
#PYUV88890
10 4 271
2020-05-28 07:24:30
111
257
42
1
ŧêşłã
#PUQP90QPL
10 4 245
2020-05-25 08:40:46
0
0
43
1
патрик
#PL9QLYJUJ
9 4 169
2020-05-27 17:04:35
64
120
44
1
[IG]Snak
#Y0JU880J9
9 4 103
2020-05-28 06:46:26
128
160
45
1
SanzMasters
#L0JRQGUQG
9 4 083
2020-05-28 05:51:21
58
0
46
1
teterukto основ
#9L9JCQL9Q
7 4 078
2020-05-28 04:36:59
18
80
47
1
Đấu trường 12 Co-leader
Шмель
#QV8Y0RGU
13 3 681
2020-05-28 07:18:11
435
400

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord