Тайный город'C'

#889QULYC

51 627

42 / 50

Привет.Вход от 20 побед в кв. Старик 500 донат + актив в кв. Сорук по доверию. Бегунков не приветствуем.😈😈

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 627
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader МолниЯ
Phạm vi chiến tích 3 681 – 5 677
Thông tin hội
Vị trí Belarus
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 680
Elder 6
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
МолниЯ
#2Q2LU0YRV
13 5 677
2020-03-28 15:05:19
608
460
2
3
Co-leader
CRYSTALL 2
#9RRGLY2CV
13 5 677
2020-03-28 15:06:06
484
480
3
1
Co-leader
ииюю
#2QC0QP98J
13 5 636
2020-03-28 08:50:07
475
560
4
2
кот
#2QVR8U20P
12 5 632
2020-03-28 11:21:45
558
430
5
1
Co-leader
CRYSTALL
#8YQUJ09QY
13 5 629
2020-03-28 15:06:30
444
520
6
3
Co-leader
ivan933
#2JPYL8UUJ
12 5 625
2020-03-28 16:37:43
340
390
7
1
Co-leader
Радуга
#8QQCRR2GU
13 5 563
2020-03-28 16:05:16
1123
680
8
1
D-pling
#8CGY02VRV
12 5 525
2020-03-28 12:52:00
30
40
9
2
Co-leader
antonio
#9VC8P8PY2
11 5 489
2020-03-28 05:22:21
224
200
10
1
Co-leader
Zubrik
#98GPLGC0J
12 5 398
2020-03-27 07:44:48
84
280
11
1
Co-leader
Ольчик
#8GUPY9JRC
13 5 395
2020-03-28 15:55:53
518
520
12 Элен
#8V98G82L2
12 5 384
2020-03-28 13:58:45
118
320
13
1
Co-leader
Валодя
#2GCQVRYP0
13 5 337
2020-03-27 05:17:44
193
200
14
1
Raoul
#P00PG0YYY
11 5 320
2020-03-28 08:57:02
196
160
15 Co-leader
Суперпупер
#2RJ8R9QY8
12 5 309
2020-03-28 16:39:15
893
640
16 Lana
#980LG8R89
12 5 237
2020-03-14 07:40:00
0
0
17 Elder
Vitamin4iK
#2PQGU9VR8
11 5 235
2020-03-28 09:01:58
86
200
18 артём
#2J82Q8CQU
11 5 225
2020-03-28 05:31:38
196
280
19 Ice Ghost
#2R8LVUUQ
11 5 168
2020-03-27 12:35:09
165
360
20 Elder
Fafrin
#9JU8U0PJL
11 5 151
2020-03-28 11:51:14
46
120
21 Denis
#8QYRL8QQG
10 5 132
2020-03-28 14:01:13
258
240
22 Milky
#8282JGJ8J
11 5 122
2020-03-27 06:53:31
87
120
23 QwberT
#Y9R9RVGY
11 5 031
2020-03-28 15:00:27
237
40
24 Co-leader
ebawbpro
#99Y9CYVJP
13 5 022
2020-03-28 06:53:42
136
320
25 CrazY
#29CVLPRY2
11 4 906
2020-03-28 06:40:55
0
40
26
2
Elder
timehause
#PYUV88890
10 4 824
2020-03-28 14:24:52
456
480
27
1
kirillman
#PUR2LJLVY
10 4 810
2020-03-28 09:47:12
98
160
28
1
SMASH
#YJ2RL92CJ
9 4 760
2020-03-28 12:19:33
50
80
29 Elder
лёха #3
#LYVRV0GJC
10 4 732
2020-03-27 05:52:26
246
360
30 Holdik YT
#PL8PVP2JL
10 4 703
2020-03-24 11:40:34
114
120
31 Где Леги?
#8R8G02JU8
10 4 701
2020-03-27 19:36:32
296
320
32 Ronaldos
#990RL9P2J
9 4 615
2020-03-28 16:35:08
134
360
33 define
#Y900LULV
9 4 598
2020-03-27 14:28:40
0
0
34 влад
#9LV2RVLJ8
9 4 510
2020-03-28 13:09:04
384
320
35 Sa[¥]reX
#8U9UJP2JV
11 4 408
2020-03-28 14:37:07
114
240
36 Elder
SAITAMA
#8RG00PQY9
9 4 374
2020-03-26 07:23:46
180
160
37 Elder
OMONMARSHAL
#209PV8QLL
10 4 327
2020-03-28 15:43:12
816
520
38 maloy
#2LVQV0QJV
10 4 222
2020-03-27 22:09:14
54
40
39 simulliator
#LGJRGPPQ0
9 4 192
2020-03-28 13:26:26
109
120
40 _МАКСУТКА_228_
#LC88YRCPR
9 4 177
2020-03-28 08:54:47
198
40
41 влад
#PRQQYGPC9
9 4 037
2020-03-28 07:16:01
124
120
42 Đấu trường 12 Co-leader
Шмель
#QV8Y0RGU
13 3 681
2020-03-28 16:19:16
638
560

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord