Prominence

#82JY22Q2

46 280

45 / 50

Clan en proceso xd donar y ser una familia <3 que le ilahi os bendiga!

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 280
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader Shroudy96
Phạm vi chiến tích 1 138 – 5 825
Thông tin hội
Vị trí Guatemala
Đóng Góp Mỗi Tuần 439
Elder 3
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Shroudy96
#G2LGR9QR
13 5 825
2020-11-25 21:27:51
68
120
2 licha
#88L9RR292
12 5 514
2020-11-24 20:02:27
50
40
3 Co-leader
Ghost
#8GVYQU2UL
13 5 404
2020-11-25 15:46:41
68
40
4 Elder
cris
#9C9C8QV8G
11 5 195
2020-11-24 15:10:44
0
0
5 carlos
#8YUP90CRP
11 5 087
2020-11-25 21:50:03
11
8
6 Josue
#P92VRP22
13 5 027
2020-11-18 13:52:05
0
0
7 Jonathan ML
#99UQQ99RG
11 4 931
2020-11-25 21:03:31
0
0
8
1
Elder
mr.robot
#JU0YRVGL
11 4 902
2020-11-25 23:51:04
106
40
9
1
c,rgaming
#2VPCVQJJJ
11 4 895
2020-11-25 22:14:02
0
0
10 Roberth﷼
#P200RRC2P
11 4 851
2020-11-16 22:30:03
0
0
11 jairo y deby
#20808VV92
13 4 809
2020-11-22 21:02:55
0
30
12 MR GUILLE
#99U2JU2C8
10 4 705
2020-11-10 03:27:56
0
0
13 Abby
#8PJ0CQ9JY
11 4 618
2020-11-25 21:12:49
106
100
14 kaido
#Q9Y2GVUG9
9 4 615
2020-11-25 01:54:37
0
30
15 Freest
#PRPV2YVCJ
11 4 406
2020-10-31 09:16:54
0
0
16 kakaroto520 :v
#8C2GUU8GC
10 4 353
2020-11-24 18:10:43
0
0
17 the destructor
#8PYCQUQVC
10 4 304
2020-10-13 16:02:28
0
0
18 Co-leader
Sirius
#2J9V822G9
13 4 294
2020-10-25 20:11:34
0
0
19 Aaron
#82P0LCRQU
12 4 274
2020-11-10 17:42:29
0
0
20 jhonny
#8L2RL9RCL
12 4 250
2020-09-23 21:15:12
0
0
21 mini adrian
#2U8V00P82
9 4 184
2020-11-24 02:53:34
30
31
22 kapa7
#29P8QVQVR
12 4 141
2020-10-19 23:15:48
0
0
23 gorozea
#Q0JRPCPJY
10 4 124
2020-08-30 17:17:43
0
0
24 atolshuuuco
#PVCUULRGU
9 4 119
2020-11-15 00:39:42
0
0
25 sabs
#LRC099GL0
8 4 111
2020-11-14 04:59:41
0
0
26 !!!!!
#LRRYLCQY9
9 4 086
2020-08-30 23:48:40
0
0
27 MAESTRO CRIS
#Y9P80PJPJ
9 4 080
2020-09-22 00:37:15
0
0
28 ♤5AYUSİF♤
#PRYUL8P28
8 4 070
2020-10-26 13:39:34
0
0
29 DannyXD
#PLG2UQ9PG
9 4 060
2020-08-26 21:22:31
0
0
30 kêvïn
#2PRC9UYJP
12 4 056
2020-09-04 03:16:36
0
0
31 Ivann
#88QLYGY92
12 4 054
2020-09-03 23:41:30
0
0
32 Elder
Padaloga
#QLUYQGC
12 4 052
2020-09-06 09:46:58
0
0
33 :)
#YUPUV8RQP
9 4 041
2020-10-24 19:27:56
0
0
34 JONY ⚔️☢️
#YVY00J2GQ
10 4 041
2020-10-12 02:26:08
0
0
35 dark king
#CJCYVGU2
10 4 033
2020-09-23 16:45:07
0
0
36 Lester :v
#8LGRC88JY
12 4 026
2020-07-03 01:26:29
0
0
37 abishi.l.
#LL2GQ2QLG
9 4 021
2020-11-24 21:05:57
0
0
38 Hache y Sonia
#9P9J2VYGR
10 4 020
2020-08-01 18:02:35
0
0
39 marlon
#LVQY20PYU
8 4 017
2020-09-02 14:54:55
0
0
40 Đấu trường 12 charly
#LGUP0L0PL
8 3 936
2020-08-27 01:12:30
0
0
41 Đấu trường 12 racing
#GQ2R08RPQ
8 3 770
2020-11-19 20:57:01
0
0
42 Đấu trường 11 怡宝
#Q9GQUQ9QL
7 3 376
2020-09-25 12:16:20
0
0
43 Đấu trường 8 cristian
#LP8RGL9JC
7 2 527
2020-09-10 19:43:31
0
0
44 Đấu trường 6 sharonmery
#QJJJCURVC
7 1 747
2020-11-05 02:59:40
0
0
45 Đấu trường 4 Eliza♡_PL8
#G9Q0PV0L8
6 1 138
2020-08-17 00:29:51
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord