CLANS""METEOR""

#82CRRYLU

40 806

26 / 50

selamat datang salam kompak saling donasi.. wajib.. g donasi bs d kick, pengemis boleh join

Nhận Vào Hội
Thành viên 26 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 806
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader njun
Phạm vi chiến tích 4 258 – 5 429
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 890
Elder 4
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
6
Elder
zakkbenz
#2G99LCVQQ
13 5 429
2020-09-23 05:25:57
104
130
2
1
Co-leader
ardianjuve
#CCUGLC20
13 5 420
2020-09-23 02:46:31
132
0
3
1
Leader
njun
#PYC8V9JP
13 5 303
2020-09-20 16:22:10
0
10
4
2
Elder
magtone
#JUYPCGGC
12 5 191
2020-09-23 02:35:45
98
60
5
2
mas ham.id031
#9PRGPQ2Q
11 5 164
2020-09-23 05:22:24
84
160
6
2
Co-leader
Mario Nesta
#98RVJ2QP
12 5 162
2020-09-22 08:32:21
0
0
7
2
Chanz Droetz
#V9URCCRL
11 5 159
2020-09-21 06:34:37
0
0
8 Co-leader
bospuja (pwk)
#2QUV0LQGC
12 5 059
2020-09-22 09:38:28
60
110
9 Co-leader
atul21
#QQ0LC0JP
13 5 025
2020-09-22 00:43:46
38
40
10 kecil_nugroho08
#2V8JLP2LG
11 4 975
2020-09-17 03:37:51
0
0
11 endaxz
#9CL2ULP0
10 4 848
2020-09-22 08:08:07
0
0
12
1
noe
#82JRPRPGU
11 4 807
2020-09-21 18:14:46
18
40
13
1
Co-leader
Fiki Imran
#YYQJPJ0P
12 4 794
2020-09-22 02:19:44
58
40
14
1
ZASELLA.D.P.A
#2JVQVY2RR
10 4 742
2020-09-23 06:30:21
92
130
15
3
bomberman
#88YRRP88
10 4 716
2020-09-23 06:43:16
0
0
16 4n4k1mu3t
#PPUL9Q80P
9 4 676
2020-09-23 06:57:50
178
120
17 ZaleTV
#2PV0JUVU
10 4 655
2020-09-21 09:58:30
0
0
18 Queenl124lAdel
#2VGG2V0PJ
11 4 641
2020-09-18 13:09:10
0
0
19 Elder
Billy9
#2J00R2J9J
12 4 620
2020-09-20 09:10:04
0
0
20 Elder
iqbal mustaqim
#PQVRV0QPC
11 4 463
2020-09-08 14:29:20
0
0
21 Druid
#J2J2G8VL
10 4 431
2020-09-18 19:00:05
0
0
22 енот
#9UU80QGYQ
10 4 431
2020-09-17 10:06:48
0
0
23 steihly
#Q2PQPVLYU
9 4 415
2020-09-22 10:11:34
0
40
24 helmi
#YR228CG
9 4 292
2020-09-15 05:18:20
0
0
25 myp
#2VPQP2QPY
10 4 275
2020-09-13 01:10:40
0
0
26 HELMA SAYANG
#98LRCJGUR
8 4 258
2020-09-17 11:25:58
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord