Vigo

#80YJ8J0C

21 472

50 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 21 472
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader haeyo
Phạm vi chiến tích 0 – 4 860
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
haeyo
#2UGG9P8JP
10 4 860
2020-04-08 06:20:51
0
0
2 xianlf8
#2GUUUPJQ0
11 4 297
2020-04-05 10:23:03
0
0
3 epi
#9L0GGP0VQ
10 4 002
2019-07-15 08:56:19
0
0
4 Đấu trường 12 Gallee
#QP0YQPP8
10 3 948
2018-12-12 12:20:12
0
0
5 Đấu trường 11 skywalker
#2QR0JV90U
10 3 300
2019-06-29 11:55:51
0
0
6 Đấu trường 10 Danicus
#9GCJCVRP
10 3 139
2019-01-21 23:36:01
0
0
7 Đấu trường 9 Mr Vboy125 yt
#2CV0YJ202
9 2 917
2018-04-02 15:58:56
0
0
8 Đấu trường 8 kaia
#9P9CRPPP2
8 2 520
2018-05-10 04:32:15
0
0
9 Đấu trường 8 Elder
raph 22
#2ULU8PRYY
8 2 496
2018-05-04 05:07:29
0
0
10 Đấu trường 7 rems
#22LLPY0Y
7 2 218
2017-12-26 22:52:25
0
0
11 Đấu trường 7 Maëvouch
#PQV2YVQ9
8 2 129
2020-01-08 16:09:12
0
0
12 Đấu trường 6 Superayan
#980CRYJUR
7 1 756
2017-10-28 08:05:05
0
0
13 Đấu trường 5 Aitor
#222JV0QG9
8 1 543
2019-02-06 19:43:15
0
0
14 Đấu trường 5 El rapha
#YUG908LGU
5 1 457
2019-09-27 15:14:14
0
0
15 Đấu trường 5 Isao
#9R202R9J2
8 1 441
2018-11-25 11:53:08
0
0
16 Đấu trường 5 loulou
#2VYPP09P9
7 1 424
2020-02-23 11:25:35
0
0
17 Đấu trường 4 Piccolo
#98RV0CRVC
4 1 214
2018-01-27 14:12:27
0
0
18 Đấu trường 4 zuzu
#YRLR9RVRU
6 1 138
2020-04-07 18:34:49
0
0
19 Đấu trường 3 rapha 33
#RGG8PPCY
6 988
2017-12-23 13:28:39
0
0
20 Đấu trường 3 sanchito
#9UVCGJGLQ
6 956
2018-10-14 21:21:43
0
0
21 Đấu trường 3 Agathe.Fouge
#V8GJ28Y9
9 949
2019-04-21 09:02:51
0
0
22 Đấu trường 3 PAABS
#PL9PV2VQ9
5 879
2018-12-06 23:33:53
0
0
23 Đấu trường 3 Agathe.Foug
#8Q2CGL8L2
6 863
2017-11-05 11:06:49
0
0
24 Đấu trường 3 dune
#8RLP22228
7 778
2019-07-07 17:29:12
0
0
25 Đấu trường 2 kiani
#9CGGURPY2
5 737
2018-10-08 11:49:14
0
0
26 Đấu trường 2 r walangitan
#2Q2GQCV8U
4 585
2017-07-22 06:44:22
0
0
27 Đấu trường 2 VENOM34
#PU0GU98VR
5 528
2019-05-29 14:51:04
0
0
28 Đấu trường 2 Aimé-Joël
#8YUPQULQJ
5 500
2018-07-09 20:58:02
0
0
29 Đấu trường 2 xose
#8RG8U8L09
4 486
2017-10-29 08:54:17
0
0
30 Đấu trường 2 dragon vert
#828J82L0Y
7 476
2019-10-20 16:52:51
0
0
31 Đấu trường 2 the king
#9VJC0PC2Q
4 466
2018-11-04 13:19:16
0
0
32 Đấu trường 2 king bbto
#9GYY90RYQ
5 418
2018-08-23 12:16:08
0
0
33 Đấu trường 2 sam
#98RR99CPJ
4 416
2017-09-25 14:14:23
0
0
34 Đấu trường 2 pabcar
#88CCLR9P
4 392
2017-09-09 13:56:31
0
0
35 Đấu trường 1 destructor
#9LG0JYJ8V
4 301
2018-07-31 19:11:44
0
0
36 Đấu trường 1 Moi
#9PQG8QG8R
4 271
2018-03-08 20:15:05
0
0
37 Đấu trường 1 Omar
#9VJGCCUQL
3 265
2018-08-03 16:25:52
0
0
38 Đấu trường 1 adem
#9CRU8GP0Y
3 175
2019-01-09 06:25:31
0
0
39 Đấu trường 1 paula
#PQLCVLPY0
3 164
2019-06-16 12:40:39
0
0
40 Đấu trường 1 ياسين
#P9GLJ0PCQ
1 142
2018-12-27 20:17:18
0
0
41 Đấu trường 1 @adrielceltarra
#PJCUP29RU
2 116
2019-07-20 21:09:05
0
0
42 Đấu trường 1 achraf ch ch
#9V2PU0Y9L
2 108
2018-09-23 15:26:10
0
0
43 Đấu trường 1 gbb
#PYP9VY889
3 83
2018-12-16 17:44:21
0
0
44 Đấu trường 1 zaki
#PQU92L889
1 56
2018-09-29 19:14:39
0
0
45 Đấu trường 1 scherzetto o
#92LQY2V0Y
2 30
2017-09-26 15:28:14
0
0
46 Đấu trường 1 kytet
#9YP2QJG0G
3 30
2018-02-24 16:28:06
0
0
47 Đấu trường 1 RoanYTB
#P20899YVG
2 30
2018-09-12 13:12:50
0
0
48 Đấu trường 1 . °0/
#889V2Y0Y9
1 0
2018-09-22 21:35:28
0
0
49 Đấu trường 1 ATL délices
#9GG98QYGQ
2 0
2018-05-18 12:59:30
0
0
50 Đấu trường 0 Kitez
#9YPJU80CU
1 0
2018-03-02 15:07:40
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord