Mumbai Stars

#80RGY2QL

51 256

47 / 50

No.1 Mumbai Clan • Hyperactive and Competitive Players • Independent Clan • Organic Trophies • Peace •

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 256
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader EMIWAY
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 557
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 894
Elder 7
Co-leaders 31
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
robinson
#2PPCQPJQJ
13 5 557
2020-08-07 03:25:06
784
0
2
1
Leader
EMIWAY
#GQL020GY
13 5 403
2020-08-07 03:45:07
548
360
3
1
Co-leader
hellcat
#VG2CC2YP
13 5 390
2020-08-07 03:28:31
130
360
4 Elder
vegeta
#8LLCC0JUV
13 5 325
2020-08-07 03:34:36
430
480
5
2
Co-leader
KakaROT™ 2
#2CVYLG8YP
13 5 283
2020-08-07 02:27:24
247
309
6
1
Co-leader
Ammar
#80L929UJP
13 5 263
2020-08-07 03:15:21
310
520
7
2
Co-leader
dishant
#8CYJYPUPG
13 5 236
2020-08-07 01:44:59
682
320
8 Co-leader
ZØRØ !
#8P8LCJ2VG
13 5 235
2020-08-06 17:40:02
343
240
9
2
Shadow
#C2UGU0VP
13 5 234
2020-08-06 17:13:04
125
160
10 Co-leader
[email protected]
#2CGRU0UJ
13 5 226
2020-08-06 17:38:53
97
212
11
4
Co-leader
Devil
#89Q2PV2U2
13 5 225
2020-08-07 03:43:16
700
520
12
6
Co-leader
cross + who?
#2822R8LGU
13 5 218
2020-08-06 19:12:53
232
360
13
1
Co-leader
Smash
#9UPLQ0UY
13 5 203
2020-08-06 20:12:34
307
440
14
2
Elder
Bhaumik_Killer
#2L8RUV8J
13 5 181
2020-08-07 04:12:59
652
510
15
5
Co-leader
Dk
#VCLC9CPG
13 5 162
2020-08-07 02:42:06
245
40
16
11
Co-leader
Zeel
#8JJQPVRG
13 5 092
2020-08-07 03:21:33
298
434
17
2
Co-leader
Thinkingyadav
#R0VGYRYP
13 5 082
2020-08-07 01:26:17
639
400
18
2
Co-leader
AZAD
#GLGP98V2
13 5 081
2020-08-07 03:54:48
1134
425
19
9
Elder
Felipe
#989CQPUV
13 5 072
2020-08-06 18:48:24
121
160
20
11
Co-leader
ruhaan
#88PCQQ09
13 5 050
2020-08-07 03:22:23
298
360
21
3
Co-leader
Rver
#9P20JGYU
13 5 036
2020-08-06 17:43:43
50
160
22 Co-leader
Talvinder
#229GJG9PR
13 5 012
2020-08-07 04:09:55
80
390
23 Co-leader
sam
#9LGYLVGQ
13 5 008
2020-08-07 04:15:08
874
440
24
10
Elder
BHAUMIK_KILLER
#98LPGCUQQ
12 5 006
2020-08-07 04:13:19
625
520
25
1
Co-leader
chinmay
#2J0RRRVP8
13 5 002
2020-08-07 03:41:41
80
480
26
1
hasan
#2CUPGJRRU
13 4 989
2020-08-07 03:55:47
412
40
27
10
Co-leader
VID
#8U2Q92QGJ
12 4 988
2020-08-07 03:45:27
49
440
28
1
Co-leader
szayelaporro
#2C89JURLJ
13 4 977
2020-08-06 22:17:09
40
120
29
3
Co-leader
suchit
#2LVPJUR8Q
13 4 974
2020-08-06 19:37:34
426
359
30
9
Elder
mr p
#88C2Q8VUV
13 4 971
2020-08-06 18:40:02
237
360
31
2
Co-leader
ritvik
#VJGVUL2C
13 4 962
2020-08-06 20:55:49
194
369
32
19
!nsan!ty
#29GV9J8J
13 4 960
2020-08-07 04:11:11
367
440
33
3
vivek
#YYLYCUJU
13 4 947
2020-08-05 23:29:22
379
310
34
4
CR7(VISHAL)
#9PCLGRVP2
13 4 932
2020-08-06 11:02:33
125
40
35
3
Co-leader
Arpit
#82VCRRVVC
13 4 911
2020-08-07 03:24:05
268
483
36 Itachinaru
#8PRC9Q2PV
13 4 902
2020-08-07 04:17:59
51
200
37
6
Co-leader
brajesh
#82R0029PJ
13 4 843
2020-08-07 03:49:37
20
40
38
3
Co-leader
DEATH™
#PJUYY2G0
13 4 841
2020-08-06 17:39:50
36
72
39 Elder
shakti
#PYLPR288
13 4 830
2020-08-07 03:37:55
98
80
40
1
Co-leader
Ashley0415
#2V920Q2P8
13 4 791
2020-08-06 15:05:01
48
160
41
1
Elder
master
#22CGRCQ
13 4 785
2020-08-06 20:52:31
154
256
42
1
strombreaker
#P209RGJ2P
11 4 779
2020-08-07 04:18:39
0
520
43
1
Co-leader
YASH™
#822QJ8V9
13 4 757
2020-08-07 03:41:51
408
390
44 KingSupremeNik
#9GQQJJ8Q
13 4 692
2020-08-06 21:06:14
126
160
45
1
Co-leader
aanchal
#8C08VY2V2
13 4 642
2020-08-06 18:45:11
312
320
46
1
Co-leader
YOUR FATHER
#8LQ0YLVVV
11 4 631
2020-08-07 04:00:18
124
400
47 Co-leader
#YO ☆[email protected]
#9YPC2YJC
13 4 001
2020-07-28 20:09:15
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord