Taifa eSports

#80RGLPPG

64 423

48 / 50

▶️Familia de ladder ◀️ Unidos desde el comienzo del juego 🔹grupo de WhatsApp 🔹 ✅Activos en guerra ✅ mínimo 12wins /6000copas

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 64 423
Chiến Tích Cần Có 6 600
Clan Leader TAI Ibraan
Phạm vi chiến tích 4 083 – 8 334
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 299
Elder 23
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Tai Aaron☆
#JGRJ9GV
13 8 334
2020-04-05 12:05:08
1114
480
2 TAI RompemuroS
#8RY8908G
13 7 053
2020-04-05 08:16:01
122
0
3 IvánCD
#QUJ8LC28
13 7 040
2020-04-05 11:27:01
134
80
4 GoyoKing23
#2Q802Y2CR
13 7 003
2020-04-05 12:01:11
58
80
5
1
Elder
Stratz™
#RVPJL2PY
13 6 618
2020-04-05 09:43:31
568
560
6
1
♠♥SeRgiiTo47♦♣
#2GL8PCVCJ
13 6 567
2020-04-05 01:14:49
8
40
7
1
Elder
Morán
#28UL9PQGR
13 6 505
2020-04-04 18:47:17
376
230
8
1
Elder
jtejidov
#YC928UJ8
13 6 444
2020-04-05 11:45:24
66
480
9
2
Elder
albeerk4
#R88RU8U0
13 6 409
2020-04-05 12:12:45
838
673
10 Elder
Lebrusan
#YLLLQ0LL
13 6 381
2020-04-05 11:21:02
0
544
11
1
Elder
Chocolate Cake
#900LPG8J
13 6 339
2020-04-05 10:24:47
728
410
12
5
Elder
Everton jesus
#2L022L8PL
13 6 327
2020-04-05 12:11:45
668
680
13 Elder
carlos
#2LPCPG08
13 6 327
2020-04-05 12:16:34
10
640
14 Trizol
#920RR2UYY
13 6 325
2020-04-05 04:08:18
885
450
15 Co-leader
☆TÄL€NTO☆
#28UQ9QPU9
13 6 317
2020-04-05 04:02:31
0
40
16
1
Elder
salda88
#G9PCY82L
13 6 306
2020-04-05 10:29:24
183
320
17
3
Elder
feitinn
#8QVVY0GC
13 6 274
2020-04-05 09:26:07
72
240
18 teamrocket
#P0QQ8GG9G
13 6 235
2020-04-05 04:33:46
424
480
19
6
Elder
The Machine87
#J22CGGQL
13 6 225
2020-04-05 03:55:08
1150
541
20
1
TAI Pabliko
#29VRVY8R9
13 6 174
2020-04-05 08:35:09
244
560
21
5
Elder
TomasTurbado
#JY08CYY
13 6 125
2020-04-05 01:32:58
416
376
22
2
ThiSaleX124
#LRP82C0J
13 6 108
2020-04-05 11:54:39
1601
560
23
3
Elder
juan antonio
#YU0U0J8Q
13 6 095
2020-04-04 19:11:32
117
240
24
2
Elder
Rubi
#9YGVLCVC
13 6 093
2020-04-05 00:41:41
80
120
25
2
Leader
TAI Ibraan
#CL2LJURP
13 6 090
2020-04-03 14:08:04
402
272
26
3
juanjopereza
#2GLQL9CG2
13 6 082
2020-04-05 11:07:39
270
400
27
5
eRsuMaRiieL
#800PVUG22
13 6 043
2020-04-05 06:12:30
394
440
28
1
Elder
TAI Seryi
#Q0980VR
13 6 030
2020-04-05 11:45:13
448
440
29
1
Co-leader
⭐❤PIKERAS❤⭐
#2PRU2CC0Y
13 6 026
2020-04-05 07:51:52
368
442
30
2
✨2malberto✨
#2Q2C2C8G
13 6 022
2020-04-05 08:30:21
260
320
31 Ruspik
#P0RGCPLV8
13 6 011
2020-04-04 23:42:21
156
360
32
1
Elder
FRINDAR
#C0QU8UR
13 6 006
2020-04-04 21:46:10
168
360
33
4
Elder
ferni2
#22JCLYV0
13 6 005
2020-04-05 02:48:20
460
440
34
1
ImEsteras
#299L9UQL9
12 6 003
2020-04-05 12:17:23
76
520
35
1
nachas
#PG82YUC0
13 5 956
2020-04-05 11:28:00
40
80
36
2
Straky
#2CVGVQGQ0
13 5 938
2020-04-05 05:09:31
48
320
37
1
Elder
onodiego
#P2RYLG8U
13 5 910
2020-04-05 02:44:23
0
160
38
1
Elder
End-hell
#Y0JLUL9V
13 5 904
2020-04-05 12:18:35
1567
560
39
1
Elder
oskius junior
#PQ0Q2JCU
13 5 885
2020-04-04 19:30:53
258
440
40
1
JEFAZO
#2PU8289RP
13 5 822
2020-04-04 23:54:44
56
480
41
1
[Weed]Alex
#GYG2C9U9
13 5 803
2020-03-31 13:41:19
30
40
42
1
david sanches
#GCLVPQ00
13 5 792
2020-03-29 19:54:58
0
0
43
1
Anakilator™
#G88QU0UG
13 5 729
2020-04-02 12:55:36
106
160
44
1
Elder
nachoxD
#2GJPC9PPR
13 5 708
2020-04-05 05:22:48
170
360
45
1
Elder
¥•¥ARES¥•¥
#298JUY02C
13 5 708
2020-04-05 12:00:12
457
360
46
1
Elder
bea
#2U2JLJPQG
13 5 696
2020-04-04 12:51:39
134
390
47
1
hacker manco
#C280J2JY
13 5 664
2020-04-05 06:56:26
86
80
48
1
TAI ♡Alan♡
#Y0VVLG
13 4 083
2020-04-05 01:08:48
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord