☆ LENDÁRIOS ☆

#80R0LCQ9

52 363

44 / 50

☆ CLÃ FOCADO E UNIDO! COM GRUPO NO WPP!!! SER NÍVEL 12 E TER NO MÍNIMO 40 VITÓRIAS NA GUERRA PRA ENTRAR NO CLÃ!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 363
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader MAYERS
Phạm vi chiến tích 4 224 – 5 648
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 992
Elder 27
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
oPs!
#U0PYLJQJ
12 5 648
2020-10-01 16:17:26
20
0
2
1
Co-leader
Texugo do Mel
#2Y2P89QPC
13 5 573
2020-10-01 19:06:06
96
296
3
1
Co-leader
bonecrusher
#8U8Q2JJJY
12 5 521
2020-09-22 22:53:07
0
0
4
1
Elder
ZexxShou
#QUUJRLG2
12 5 500
2020-09-30 21:03:51
52
40
5
2
Co-leader
faganello
#2RLUCP8JL
13 5 494
2020-09-30 11:05:43
210
120
6
5
Co-leader
lothbrok
#28U8J0PUJ
12 5 492
2020-10-01 17:15:57
0
0
7
5
Elder
angelito
#8R0UJGVU
13 5 478
2020-10-01 20:33:56
370
310
8
4
Co-leader
rm2001
#8RY20RG8
13 5 460
2020-10-01 16:47:27
104
110
9 Elder
Rollowins
#9UVCPLQYR
12 5 455
2020-10-01 02:53:58
133
200
10
4
Elder
Gustavo
#9G8YQ9C
13 5 418
2020-10-01 20:11:42
270
320
11
3
Elder
[email protected]
#9V808VYC
12 5 410
2020-10-01 14:06:53
57
120
12
3
Elder
bruxodalombra
#9P2Y0GQG8
13 5 402
2020-10-01 11:04:38
370
280
13 Co-leader
bbernardo
#2880P2829
13 5 390
2020-10-01 18:05:31
298
320
14
8
Elder
Gnomitu
#2LJ0UCR8R
13 5 390
2020-10-01 20:25:43
204
300
15
1
Elder
Thor
#G0Q8V2UG
12 5 357
2020-10-01 19:44:15
0
0
16
1
Elder
leinad
#P2YYYL20
13 5 343
2020-10-01 18:09:14
374
360
17
1
Co-leader
Natmat
#29R09LR0U
13 5 341
2020-10-01 18:09:21
28
40
18
8
Elder
falcon
#8RG90QCG8
13 5 325
2020-10-01 17:18:13
686
400
19 Co-leader
Manel
#2Y0GQ80UL
13 5 308
2020-10-01 06:52:47
64
40
20
4
Elder
Ruanhan
#L0CLUJRYY
10 5 270
2020-10-01 20:32:30
374
280
21
1
Elder
Matheustreta
#Y0YYJPJPR
12 5 263
2020-10-01 11:44:47
197
160
22
3
Elder
Thiago
#8CVC8GCQY
13 5 261
2020-10-01 16:40:08
241
200
23
2
Elder
gustavenrik
#PUG902PVV
12 5 259
2020-09-30 08:51:21
220
160
24
2
Elder
notrewes
#YYQRUV2R
12 5 257
2020-10-01 16:06:31
164
320
25
2
Elder
pedrobgs3d
#PRJRYR29
12 5 238
2020-09-27 18:11:14
0
0
26 Elder
só Jesus salva
#88RYU9822
13 5 219
2020-10-01 15:26:50
50
120
27
3
Co-leader
fjunior
#2VYGRP299
13 5 149
2020-10-01 15:51:32
0
0
28
1
Elder
MrFimineira
#L9GUQ2QCU
11 5 141
2020-10-01 16:36:38
464
440
29
1
Elder
milad mh
#2QC2Q88RP
13 5 130
2020-09-14 19:43:43
0
0
30
1
Co-leader
gustavo black
#8L2PY09VU
12 5 034
2020-10-01 06:48:10
90
160
31 matheus
#2Y80LV2CU
11 4 983
2020-09-29 17:48:03
104
0
32 veinho4.20
#9VGQUPGUU
10 4 976
2020-10-01 04:35:39
78
120
33 Elder
Rafaelvta
#9QG80LUQY
12 4 911
2020-10-01 18:03:00
10
40
34 Elder
thadeu m7
#PRPQGYQ09
10 4 871
2020-10-01 03:35:34
290
240
35 Leader
MAYERS
#YJC00YVG
13 4 735
2020-10-01 00:39:07
176
240
36 Elder
LucasNog2017
#289UJYC9U
11 4 679
2020-09-13 21:01:02
0
0
37 Taiwan City
#C9VCC20J
12 4 672
2020-09-07 21:12:44
0
0
38 Elder
cleidiane
#PV8QQ00RG
9 4 637
2020-09-28 15:21:15
10
40
39 Nelson
#9U8RJ9Y92
10 4 409
2020-09-25 17:23:17
0
0
40 Elder
emma
#2PGVLUL82
11 4 405
2020-09-30 03:51:14
46
40
41 Elder
cap. torresmo
#90UVCCJQL
12 4 399
2020-09-25 21:16:33
0
0
42 Co-leader
Thais
#8P002YGYJ
13 4 365
2020-09-29 20:12:51
20
0
43 Elder
jj
#8GRY992LC
12 4 231
2020-09-07 14:24:27
0
0
44 Co-leader
ToddyTrab
#20LU2YVJC
13 4 224
2020-09-22 12:07:01
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord