legendary army

#2YUY9VL0

58 969

45 / 50

Join & Intro / Hanya terima KT & kartu >11

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 58 969
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Bapak
Phạm vi chiến tích 5 214 – 6 432
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 504
Elder 17
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Winky
#GQJG82Q
13 6 432
2020-03-30 21:06:00
46
96
2 Winky 2
#YQ8Y8JCV
13 6 413
2020-03-30 21:04:43
76
96
3 Winky 3
#L9RL8QLQ
13 6 399
2020-03-30 21:05:31
66
96
4 Leader
Bapak
#2YLVJGGPY
13 6 315
2020-03-30 20:30:57
158
120
5 Winky 4
#8R9UVV2LG
13 6 310
2020-03-30 21:00:52
162
90
6 Co-leader
shinji
#28VJ0880U
13 6 169
2020-03-30 16:52:28
130
80
7
3
Co-leader
ahaNFar
#PLYC0PG0
13 6 111
2020-03-30 15:57:21
210
120
8
1
Co-leader
Noob
#89YPR8CQ2
13 6 083
2020-03-30 17:00:21
120
80
9
1
Co-leader
kukiratakada
#8JCUG2ULL
13 6 072
2020-03-30 21:51:22
28
120
10
1
Elder
King Ockta
#2CGPVCLVU
12 6 037
2020-03-30 17:26:54
18
120
11
3
Elder
Brinx more
#2UGQ9P2PP
12 6 012
2020-03-30 13:31:35
149
40
12
1
Co-leader
BAGONG GILO
#2RQGLG0VV
13 6 009
2020-03-30 21:15:50
30
120
13
1
Co-leader
jovanko
#80Y0YQ982
13 5 950
2020-03-30 21:36:35
58
112
14
1
Co-leader
ping ping
#2J8YRY00J
13 5 940
2020-03-30 20:50:02
86
120
15
5
Elder
bezo
#8PV92VJ8Q
13 5 905
2020-03-30 15:45:46
158
120
16
1
Co-leader
cipenk
#Q0QV99P9
12 5 905
2020-03-30 05:14:21
36
40
17
1
Elder
ayam raja™
#8LJU0JY9P
12 5 885
2020-03-30 01:37:34
20
40
18
1
Elder
YesLegendary
#22UQU82GP
13 5 872
2020-03-30 13:37:51
110
40
19
1
Rara Naura
#2L9UJJV0J
12 5 838
2020-03-30 20:36:52
0
88
20
1
Co-leader
Fery
#PPVLJCCVP
12 5 831
2020-03-30 21:10:35
90
120
21 Co-leader
farhan
#99Q98CU8
13 5 683
2020-03-30 15:46:26
219
120
22 Allianz
#9R8VYJR9
13 5 678
2020-03-30 04:21:20
76
40
23
1
Elder
mojopait
#2QRVJ0GYG
13 5 669
2020-03-30 13:35:26
8
80
24
2
Elder
ztyman
#28QPLLV9
13 5 665
2020-03-30 17:33:12
20
80
25 Elder
:: Spongebob ::
#22VRUVPY9
12 5 663
2020-03-30 11:30:47
138
56
26
4
Elder
ZTYM4N JR.
#8PRYR0V2P
12 5 648
2020-03-30 17:29:13
38
80
27
4
Elder
Elkana
#YCQUVVCY
12 5 616
2020-03-30 17:42:52
172
80
28
3
Elder
Jordan122
#P0GU820V
12 5 612
2020-03-30 22:22:34
103
70
29
2
Elder
fey28
#PJGUCCR0
13 5 612
2020-03-30 15:33:52
20
80
30
2
Elder
Paijo Ganteng
#YLLUL022P
10 5 612
2020-03-30 17:25:58
10
120
31
2
iy force
#9YU022QRQ
12 5 589
2020-03-29 16:39:23
0
0
32 melehoy
#9PUP9LYYL
11 5 579
2020-03-30 06:26:58
0
0
33 Alpa_02
#29RR0QUPL
11 5 549
2020-03-29 22:50:52
0
0
34 Elder
Lavxy
#PCGVGLQ00
10 5 470
2020-03-30 16:18:13
0
40
35
3
Co-leader
S-Kyle
#8PPRQC9C0
11 5 445
2020-03-30 15:57:33
211
64
36
1
Elder
™ClaserVIP•
#2PPPQJ8J
12 5 416
2020-03-30 17:02:52
70
120
37
1
nemo
#2JPL9VYGJ
12 5 416
2020-03-30 21:12:36
0
0
38
1
Co-leader
StormVIP
#V8P2RV8Q
12 5 409
2020-03-30 16:40:35
50
120
39
1
Elder
Sasaki Haise
#2YYY9UPC
12 5 388
2020-03-30 16:02:00
70
120
40
1
prastatama.ns
#YUUG9V82G
10 5 368
2020-03-30 18:12:05
16
96
41
1
Co-leader
♥♡BOKE♡♥
#YYJC0V8JP
10 5 354
2020-03-30 13:28:49
62
30
42
1
Elder
Andalusia
#9200GPC0
11 5 353
2020-03-30 22:16:58
222
80
43
6
RIVALDI
#VPVLQY08
11 5 340
2020-03-30 17:35:44
20
90
44 Co-leader
NoName
#LYVLCV088
10 5 240
2020-03-30 14:57:47
103
40
45 Co-leader
BANDIT
#2L02PVPGV
11 5 214
2020-03-29 14:04:13
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord