Piratas Asesino

#2YQPR9P

48 483

42 / 50

MAS QUE UN CLAN, UNA FAMILIA! *Grupo Whatsapp *Torneos *Regla 49/50 *Guerra 24/7 *Inactivos 7 💀⛔️ *Veteranos 200 🍩 * 7/8/16 ❤️

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 483
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Rey Rafael
Phạm vi chiến tích 4 010 – 5 460
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 866
Elder 18
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 cesarkra
#88C8UYRQ0
13 5 460
2020-09-15 06:18:09
28
40
2 Co-leader
lnnuendo
#VRJY8GU8
13 5 358
2020-09-20 12:52:14
567
520
3 Co-leader
xaloto01
#RPJQ0UP8
13 5 276
2020-09-20 23:16:47
1001
680
4 Co-leader
fer
#8P888RYRJ
12 5 137
2020-09-20 06:17:33
502
390
5 Elder
darckghost
#29VR8829J
12 5 101
2020-09-20 01:30:15
84
80
6 ¥0#π
#9Y82LL9YJ
11 5 101
2020-09-20 22:58:43
101
330
7 Co-leader
jude
#C0JU9Y0R
12 5 081
2020-09-20 23:03:41
145
0
8
3
Co-leader
bichoa95
#Q2VV98PLQ
11 5 079
2020-09-20 21:33:13
436
600
9
1
Co-leader
Makalakhes
#2JL29JRLG
13 5 017
2020-09-20 19:55:07
141
680
10
3
alberto:)
#20GJPVGUQ
12 4 991
2020-09-20 23:15:46
0
0
11
2
The[Real]
#YQL88GVRL
11 4 963
2020-09-20 17:42:35
0
360
12 Elder
Coca en bolsa
#LP9CVUYGG
10 4 961
2020-09-19 23:54:46
648
400
13
3
Elder
Mart
#QQ2G89RPP
11 4 933
2020-09-20 22:25:30
1868
715
14
1
Elder
Daniel chz
#2L2PPJCG9
12 4 912
2020-09-20 00:26:45
184
280
15
4
Elder
JULIAN.VLOGS.YT
#YYGC2RVQL
10 4 911
2020-09-20 16:11:47
508
480
16
8
Co-leader
<c4>CHARLY
#QYJVL9RQ9
11 4 881
2020-09-20 18:18:35
473
360
17
1
Co-leader
Bruja Noble
#8PUR9YQ9Q
11 4 878
2020-09-19 17:16:16
146
200
18
4
Osiel
#28JPCGPUY
11 4 853
2020-09-20 19:33:42
47
160
19
1
Elder
leafar pro
#P9U9UVCJ8
11 4 847
2020-09-20 20:48:53
471
520
20
3
Slim Shady
#2CQ9QYUP
10 4 826
2020-09-20 21:29:23
114
120
21
1
Co-leader
Newbye
#9C9V80JUG
12 4 803
2020-09-08 21:36:38
0
0
22
1
TwinCity
#9CLL9G9RU
10 4 801
2020-09-19 16:31:29
246
200
23
1
Elder
mariamenguele
#QQ2JJ2G9G
10 4 786
2020-09-20 22:59:56
146
560
24
1
harry ice guiza
#YGVYQUJUR
10 4 785
2020-09-18 18:24:35
14
0
25
1
Elder
D H A N I E L
#PYGJV2PLG
10 4 772
2020-09-20 19:50:07
75
440
26
1
Leader
Rey Rafael
#G0QP9GGG
13 4 743
2020-09-20 21:53:04
717
600
27 咔咔咔
#2YPQ8J09C
10 4 733
2020-09-20 02:06:53
0
0
28 Elder
Camila
#LP8Y88GR9
10 4 710
2020-09-20 22:56:49
522
672
29
1
Elder
☠️pame☠️
#CUU2LQGJ
10 4 661
2020-09-20 20:13:00
63
320
30
1
Elder
vickyHeroPss
#9UCJ0RRP2
10 4 655
2020-09-19 15:55:44
165
200
31
2
Elder
TOXICO
#LC2Q8QLRL
10 4 642
2020-09-20 22:44:29
412
280
32
1
Elder
BoxinMauricio
#8VQUV9C28
11 4 633
2020-09-17 19:39:32
50
100
33
1
Elder
goku
#QPP8QY90Y
9 4 604
2020-09-20 19:07:37
819
440
34
2
Elder
Electro
#80L2V0UV9
11 4 600
2020-09-19 15:20:31
137
280
35
3
Elder
AL3X
#LC88PG2U0
9 4 553
2020-09-20 21:41:41
515
476
36
1
sao
#80QUL8V0G
10 4 552
2020-09-20 15:08:51
197
400
37
1
RPG
#L8QJG20LP
9 4 501
2020-09-19 14:26:05
167
0
38
1
Elder
antonio9898
#L88J8JC8Q
10 4 402
2020-09-13 21:38:37
0
0
39
1
OMG
#YYUUP28J2
11 4 377
2020-09-20 14:22:31
112
240
40
1
SUYINCHANG2
#98RVQQJPU
9 4 282
2020-09-20 22:57:28
54
80
41
1
oscar
#9LV02VPGG
9 4 255
2020-09-20 01:00:50
0
0
42
1
Elder
chuyito
#P208JRJ9R
10 4 010
2020-09-20 19:30:30
116
200

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord