The_Danes

#2YJQYU

45 749

41 / 50

Dansk klan! Token trades med et navn i teksten er reserveret. Minimums krav: Én CW om ugen men alle angreb SKAL tages begge dage

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 749
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Q2
Phạm vi chiến tích 3 885 – 5 444
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 882
Elder 8
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
bezz
#PGLP0J0Q
13 5 444
2020-07-08 21:44:18
390
310
2
2
Co-leader
Saint Rakon
#8VRQRU0
13 5 161
2020-07-08 21:37:39
672
344
3
3
Elder
gm12
#8P8YCR9UV
13 5 131
2020-07-08 21:50:46
171
230
4
2
Co-leader
Krelle
#22CRUQVP2
13 5 126
2020-07-08 21:16:05
514
288
5
2
Co-leader
Kong Rus
#UURGQPU8
13 5 023
2020-07-08 22:02:34
368
310
6
1
Co-leader
TheLonelySnake
#202GURC9
13 4 979
2020-07-08 20:35:52
341
240
7 Elder
Kulhus
#PVVLYUY
13 4 873
2020-07-08 18:20:23
92
120
8
5
Krelle
#PU2YUU8
11 4 792
2020-07-08 20:36:35
25
40
9
3
Elder
NorthLady
#292R9RGUY
13 4 746
2020-07-08 07:53:31
98
120
10
2
golfocrito
#YC0VUP9QQ
11 4 713
2020-07-08 13:18:54
121
200
11
4
felix
#8VPV2RGR0
12 4 694
2020-07-08 12:08:01
151
200
12
3
Elder
nico74
#2R29LR29G
13 4 688
2020-07-08 12:42:09
128
160
13
3
Elder
harsenfeffer
#299U90G08
13 4 685
2020-07-08 16:32:57
138
160
14
3
mfoat
#YLU0P20PP
12 4 679
2020-07-07 16:09:24
26
80
15
1
Leader
Q2
#8Y82G9L
13 4 641
2020-07-08 19:41:38
316
280
16
1
BaNaNaJoe
#RUCP82RU
10 4 630
2020-07-08 07:56:12
93
160
17
1
tgh
#98CPQGJ2C
11 4 548
2020-07-07 23:00:29
0
80
18 IZKAL
#YJQ8G882V
9 4 519
2020-07-08 12:57:19
114
80
19
8
thelegend42o
#9UVVCC9JU
10 4 508
2020-07-08 17:53:47
20
40
20
1
rafi099
#80RUCYR9J
10 4 410
2020-07-07 10:42:57
0
40
21
8
Bernardes
#2J8RJVJQ
10 4 402
2020-07-08 11:13:02
0
40
22 Markuz_:)
#L2YJ9PUQL
10 4 395
2020-07-08 19:45:19
7
0
23
3
bassekiller
#20CCG0G
11 4 392
2020-07-08 08:41:23
0
0
24
3
abusherik
#8RP8JURVL
8 4 372
2020-07-07 13:18:04
0
0
25
2
Gubbe
#YR09PUJQL
9 4 300
2020-07-08 14:50:33
0
40
26
2
Elder
octopz
#98UJGRRJG
12 4 291
2020-07-06 22:36:50
18
40
27
2
Elder
QueenPip
#8L9Y8YYQP
13 4 188
2020-07-04 17:36:07
0
0
28
2
Badolas
#Y0P0LC9JC
9 4 157
2020-07-08 18:50:11
42
160
29
1
jydemarkus
#PQRRC0CLU
10 4 118
2020-07-04 10:20:46
0
0
30 Elimis2
#8VUVVU0P
12 4 100
2020-07-01 21:10:22
0
0
31 af
#2P92P8GJU
12 4 076
2020-07-05 10:12:53
0
0
32 pingo
#2G8UC92QP
11 4 054
2020-07-05 20:13:47
0
0
33 inferno miki
#9UGJRV0QU
11 4 050
2020-07-03 23:31:28
0
0
34 Marcussens
#2QQL08RYG
10 4 049
2020-07-02 12:44:54
0
0
35 hasan
#CVCP90LQ
10 4 017
2020-07-05 13:31:30
0
0
36 leneogmikkelt
#PVP2CVL0
11 4 011
2020-07-02 19:31:17
0
0
37 Magnus04
#GJ0J98LQ
11 4 006
2020-07-08 08:37:35
37
120
38 Elder
Bertramzenzyg
#29PG9Q0YL
11 4 005
2020-07-02 12:06:46
0
0
39 LIAM
#8QRL89QJ2
10 4 001
2020-07-05 17:01:41
0
0
40 storm
#8GQLQQ0VL
10 4 001
2020-07-03 17:25:07
0
0
41 Đấu trường 12 Bertramwrh
#LYG2VRRRP
8 3 885
2020-07-01 10:45:23
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord