Reggio Calabria

#2YCQQG8C

2 000

1 / 50

Mi hanno lasciato tutti. proverò a connettermi 1 volta ogni tanto.

Nhận Vào Hội
Thành viên 1 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 2 000
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader li
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 001
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
li
#22CJU2GQU
11 4 001
2019-09-19 16:27:40
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord