Warriors

#2Y2RR0P

44 685

37 / 50

Be Active and Donate! Use ALL War Battles! Earn Promotions! have fun and participate in war! 👌👌👌

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 685
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader KEW
Phạm vi chiến tích 4 009 – 5 313
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 053
Elder 9
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
KEW
#20LL08J
13 5 313
2020-09-18 01:49:33
340
294
2 Elder
DiggyJ
#9LYQQGQ2G
12 5 274
2020-09-18 02:03:24
40
0
3
1
Co-leader
His Lordship
#902Q2PQG
13 5 153
2020-09-18 00:55:45
231
160
4
1
Co-leader
XoticSnail
#880L92YU
13 5 130
2020-09-18 01:50:50
172
50
5 Co-leader
TooLateNOW
#2VYLQ0GU
12 5 106
2020-09-18 00:31:39
169
232
6
1
Elder
Sweet Ghost_YT
#PJLP9U8VL
11 5 004
2020-09-18 09:13:23
0
30
7
1
Elder
erik.gerdes
#9YCGJ2ULY
13 4 956
2020-09-18 02:06:26
20
0
8
2
MONSTA
#28PRLRUYG
13 4 956
2020-09-18 03:48:32
112
275
9
1
LittleLordShip
#VCYCJVJQ
11 4 930
2020-09-18 00:25:43
98
80
10
1
ArcFivez
#8V2C80ULV
12 4 904
2020-09-17 01:19:56
162
230
11 Co-leader
cz
#2LGLGC98C
12 4 878
2020-09-17 22:49:36
78
280
12 Elder
megalicious
#9QUUVGGGR
12 4 841
2020-09-18 02:16:56
50
0
13 Elder
chewy8a
#8LJGLUJ0P
13 4 828
2020-09-15 06:30:48
0
0
14 Co-leader
Anderson
#2GR9J0LY
13 4 799
2020-09-17 14:31:23
145
0
15 Co-leader
JL2425
#2C2QR0L2Y
13 4 776
2020-09-05 14:58:10
0
0
16 GHOST RAPTOR
#PVG0G9CRR
11 4 551
2020-09-13 12:33:35
0
0
17 Elder
Dusty
#98G9RJVJ
13 4 549
2020-09-14 00:30:26
0
0
18 PïNk
#9YVYVVLR
11 4 500
2020-09-17 22:14:01
0
0
19
3
Elder
Zinda
#Y9CYP2PR
12 4 295
2020-09-17 18:47:19
36
40
20
1
schmorgous port
#GUCPYGJY
11 4 291
2020-09-18 03:51:27
0
0
21
1
Elder
TooEarlyNow
#8RRJLL229
11 4 263
2020-09-14 01:40:21
40
40
22
1
v-rhino
#90LVR8RV
11 4 231
2020-07-31 19:03:06
0
0
23 noob
#2RJGUCRGR
11 4 172
2020-07-14 03:27:09
0
0
24 Raymond David
#9V9CCRCUL
11 4 142
2020-09-13 21:24:42
0
0
25 mon
#8QLU9VPP
12 4 090
2020-09-13 21:19:10
0
0
26 Xotic Turtle
#P9VJPYJ0
10 4 072
2020-06-21 16:40:23
0
0
27 crowdog
#LQCUJLC0C
9 4 066
2020-07-11 02:57:38
0
0
28 ❤Lo_REIGN❤
#2Q0CU800
10 4 053
2020-09-12 13:46:29
0
0
29 Tac02sdai
#Y8J0CCYPQ
11 4 045
2020-07-10 15:24:27
0
0
30 *XAMSON*
#P209C89L
12 4 042
2020-07-05 01:37:50
0
0
31 Elder
PAPI
#929V9V29Y
11 4 040
2020-09-04 16:03:55
0
0
32 Tate
#98VJRU00P
10 4 032
2020-09-08 20:29:49
0
0
33 suraj
#Q9RP9R2RP
9 4 031
2020-05-11 10:27:38
0
0
34 benjamin
#P0VQGJY9P
10 4 022
2020-09-07 20:12:59
0
0
35 TheKappaChrist
#Y9LJJPCL
12 4 018
2020-07-31 23:34:50
0
0
36 mathis
#QLLJPC02
10 4 018
2020-09-01 19:14:06
0
0
37 Co-leader
Dark_Paradox7
#9GC88RGU
13 4 009
2020-09-18 04:42:51
360
342

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord