aztec eagles

#2VLQ0L8C

54 188

48 / 50

Welcome in to our grand clan, unless you dont plan on doing war battles dont bother joining as you will be removed

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 188
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader El Chapo MVP
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 167
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 560
Elder 10
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
El Chapo MVP
#LQ2CGCUJ
13 6 167
2020-03-28 05:48:43
759
440
2 Co-leader
cap'n krunk⚓️
#2JUJ2C2CV
13 6 049
2020-03-28 00:01:59
214
0
3
1
Co-leader
ice
#P2L2JRLJ
13 5 800
2020-03-28 03:48:35
293
440
4
2
Co-leader
LATO
#P0QVC2QU
13 5 797
2020-03-28 03:32:52
318
0
5 Co-leader
chabelos armi
#UPLCPPYL
12 5 780
2020-03-27 19:30:54
10
80
6
4
Co-leader
cauly
#29PG2G8PY
12 5 698
2020-03-28 09:24:27
413
420
7
4
Co-leader
juanito
#28C9LLV99
13 5 664
2020-03-28 06:35:44
717
640
8
1
Co-leader
CITY
#9QP0CUU98
12 5 575
2020-03-28 04:29:00
84
240
9
1
Co-leader
el perr0 negr0
#RQ9V8JLU
13 5 559
2020-03-28 06:46:56
889
520
10
1
Co-leader
ZLOY
#2Q8RVGGJV
11 5 525
2020-03-28 04:11:11
338
480
11 Co-leader
el rayo de jali
#98YGC92LL
12 5 474
2020-03-28 06:47:46
360
460
12
1
Co-leader
MXCLAN
#8UVPJG2J
12 5 462
2020-03-28 07:12:59
92
120
13
1
Elder
흐림
#PJLJVUU9J
10 5 388
2020-03-27 18:41:16
30
160
14 Co-leader
Cherif
#8CLYPGGRQ
12 5 359
2020-03-27 12:13:56
28
0
15
2
Co-leader
elvisNat
#220JCUPGV
11 5 353
2020-03-27 20:29:12
1
40
16 Elder
Popamen
#2YCPJPJ8Y
12 5 352
2020-03-28 05:23:13
43
400
17
1
Co-leader
curly
#8RQPYRVJV
13 5 325
2020-03-28 05:30:03
220
80
18
3
Elder
Netero
#P22RRY92J
11 5 305
2020-03-27 22:07:46
38
320
19 Co-leader
ejp
#2JR999JQ
11 5 224
2020-03-28 03:32:45
618
400
20
5
LGBTMGV
#YRR29P8Y
11 5 219
2020-03-28 02:14:57
10
0
21 Mickael
#28RJGQRUP
10 5 214
2020-03-27 19:12:01
44
120
22
2
Elder
artur
#98VC0RJ09
10 5 183
2020-03-26 01:29:40
69
80
23
5
Жгу41й.Пер4ик
#2R9RQUCQG
10 5 182
2020-03-28 08:18:22
260
240
24
1
Co-leader
pavek_nvkz
#92QY2098Y
10 5 169
2020-03-25 10:20:54
0
0
25
1
ТруСквард
#QY0UC8P9
10 5 169
2020-03-23 10:47:09
0
0
26 Elder
BERGER_24
#QJRYYP8V
12 5 154
2020-03-20 16:28:23
0
0
27
5
Elder
c n G j
#YGRRQRYYC
9 5 142
2020-03-27 21:55:36
90
360
28
1
IkeaEzra3
#98RYVLGYG
11 5 124
2020-03-27 20:18:11
142
120
29
3
Elder
RASKO3
#2L9QLURPP
10 5 082
2020-03-28 09:05:06
502
420
30
1
Elder
the jeff master
#GPY2G8G8
11 5 039
2020-03-23 00:10:57
0
0
31 SHAKED
#PP9JCCV80
10 5 024
2020-03-14 15:38:44
0
0
32
2
Elder
RASKO9
#YPLV8QCJQ
10 5 008
2020-03-28 09:24:46
714
460
33 CROSZ:з
#2PVR2YU29
10 4 947
2020-03-17 19:07:31
0
0
34 CRISTOBAL JR:V
#2P90P8VVU
11 4 850
2020-03-27 01:04:22
8
40
35 Зая но Злая
#2R9V920GG
11 4 790
2020-03-26 14:50:39
8
0
36 дюша
#JPPYQ0YJ
11 4 787
2020-03-21 17:46:42
0
0
37 Леха228
#2UJVV8QC2
10 4 708
2020-03-28 07:04:59
10
40
38 sandra
#YP0LGUGRU
10 4 688
2020-03-26 21:40:38
23
40
39 sanya212811
#2208PV2QQ
11 4 666
2020-03-21 05:06:59
0
0
40 daniel
#LYV20VVPP
9 4 635
2020-03-27 13:13:04
0
0
41
1
⚠️☣️Stalker ☣️⚠
#Y0G9VYR8Y
10 4 560
2020-03-23 12:46:17
0
0
42
1
Elder
monkeyman48743
#28222UP8
12 4 548
2020-03-21 19:17:00
0
0
43
1
流焰蜀黍
#G8P8LC9V
10 4 545
2020-03-28 03:01:43
88
200
44
1
rapgar20
#8L8Y82QG
12 4 481
2020-03-28 01:17:06
0
40
45
1
beastmode23
#L22PLYRY
9 4 433
2020-03-28 05:35:19
5
80
46
1
Bazyka
#VJU2UJPJ
10 4 412
2020-03-18 15:53:42
0
0
47
2
Деффка
#Y2VVU9JYV
9 4 084
2020-03-23 04:29:11
0
40
48
2
Co-leader
Busterblader555
#29UQUQL80
12 4 001
2020-01-31 21:59:24
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord