Game of Thrones

#2V0CLG9J

45 216

35 / 50

4600 trofeos, participar de guerra de clanes, donar 300 cartas sem*****s, ser adicto al juego. Bienvenido

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 216
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader cutuchi malvado
Phạm vi chiến tích 4 452 – 5 329
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 883
Elder 8
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 SacredWarrior
#989PUUQ22
12 5 329
2020-08-09 05:07:13
0
0
2 Co-leader
chicano
#2PQLVGVUG
12 5 204
2020-08-08 19:12:18
320
335
3
2
Co-leader
J DIEGO APODACA
#2RYUJQ2GU
12 5 184
2020-08-09 05:09:39
194
520
4
1
Co-leader
RAED
#URG90PJR
12 5 121
2020-08-09 02:05:33
1323
510
5 freddysao
#8200LVCQC
12 5 049
2020-08-09 04:49:15
202
200
6
2
Co-leader
thor
#YRUURU29G
12 5 047
2020-08-08 23:44:52
897
670
7 Co-leader
LARIEL
#PRGQ2VV8Q
11 5 036
2020-08-09 03:17:38
1421
740
8 Oscar Oro
#8JU2QLVRL
12 5 002
2020-08-09 04:38:13
0
0
9
3
Elder
REY
#2Q2P20J9V
13 4 990
2020-08-09 09:52:03
403
560
10
2
DAVI. E. LELÊ
#9RP2YQVQV
12 4 942
2020-08-08 18:57:38
233
312
11
2
Leader
cutuchi malvado
#80GRL2V2J
12 4 931
2020-08-09 04:09:56
95
560
12
1
Co-leader
Midone
#LUGRVYQJ8
11 4 847
2020-08-09 02:05:21
494
360
13
1
Co-leader
Toñazo
#2GLVY8LP
11 4 839
2020-08-08 20:45:06
160
0
14
3
nenoVEneno
#2PU99Q09U
12 4 820
2020-08-09 10:37:28
0
40
15
5
Elder
edzel
#Y0UPGV88Y
11 4 813
2020-08-09 03:21:21
353
520
16
2
Hugo
#99LR8GVLV
10 4 792
2020-08-09 00:12:20
117
273
17
4
Elder
LEO
#9JQYUJR2Q
10 4 768
2020-08-09 01:16:09
404
80
18
3
rata
#8LP8Q2CV9
11 4 735
2020-08-08 22:15:54
63
150
19
3
Elder
DeatHNotE
#9RJ9QJ8Y8
11 4 727
2020-08-09 03:20:46
196
360
20
2
Elder
SUPER CULINCHI
#PGQRGR0JV
10 4 700
2020-08-09 04:10:09
83
290
21
4
espartano
#92JVPPC8G
10 4 697
2020-08-09 06:01:42
303
592
22
2
Co-leader
jluc
#LPPJ8GLJ
13 4 664
2020-08-09 01:04:48
320
280
23
4
Charly Sea
#902LVVGY9
10 4 648
2020-08-06 16:19:00
0
0
24
1
Co-leader
Al
#92JY9JYG0
12 4 638
2020-08-09 00:03:34
622
461
25
5
CAP. AMERICA
#9CY9LRJ9G
10 4 628
2020-08-09 01:49:38
0
0
26
4
Elder
joss
#LQYGQYG8R
9 4 627
2020-08-09 04:00:34
476
480
27
4
mhinos
#2V9290L82
10 4 626
2020-08-08 18:00:20
232
40
28
1
EMMANUEL AA
#YV02LYJ20
10 4 572
2020-08-09 01:39:28
8
470
29
3
Co-leader
Yhisel
#8GQ02LY98
11 4 568
2020-08-09 03:24:15
854
550
30
2
carlius
#92YG22Q99
10 4 561
2020-08-09 04:45:57
0
200
31 Co-leader
Karina
#QPV8VCG8
11 4 497
2020-08-09 00:08:32
140
0
32
3
Elder
Saúl Yadiel
#LLPC9JCCU
9 4 472
2020-08-06 00:21:19
74
120
33
3
Matias
#QLCPLRYP9
9 4 470
2020-08-09 03:34:40
46
0
34
2
Elder
brian
#8C2JU0UCV
11 4 462
2020-08-08 13:43:47
279
200
35
2
MCpika
#PYPYPPV9P
11 4 452
2020-08-08 23:41:20
303
400

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord