Lixos Br

#2UR29UQ

36 786

23 / 50

CLÃ ATIVO, OBRIGATÓRIO PARTICIPAR DAS GUERRAS E REALIZAR DOAÇÕES. NÃO REALIZAÇÃO DESSAS DUAS COISAS É EXPULSO

Nhận Vào Hội
Thành viên 23 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 36 786
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader StarLord
Phạm vi chiến tích 0 – 5 190
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 122
Elder 3
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
gustavo
#8GUVV2YYU
12 5 190
2020-06-06 23:08:41
388
330
2 Co-leader
Guido Jr
#980R8URUQ
12 4 962
2020-06-07 02:07:29
537
520
3
3
Co-leader
João Faz Raiva
#PUVVC0CGQ
11 4 880
2020-06-07 00:19:32
357
400
4
1
Co-leader
Fran6
#9PLR8CVVC
13 4 873
2020-06-07 09:59:37
744
640
5
5
Co-leader
AmandaBR
#90U2LLGGR
12 4 839
2020-06-07 03:24:34
262
528
6
2
Co-leader
pipods
#92JLR0YQ8
12 4 836
2020-06-06 20:24:40
107
80
7
2
FullDido
#PG0G0YP
12 4 834
2020-06-07 01:15:02
449
420
8 Rogério
#8VPY2LY8Y
12 4 812
2020-06-06 18:24:03
94
0
9 Co-leader
paulet
#P2GPYVUYR
11 4 795
2020-06-06 17:20:37
346
440
10
1
Co-leader
Edkruel88
#PG00UL2YY
13 4 771
2020-05-24 12:59:59
0
0
11
4
Elder
bodim da silva
#98RU00VYL
11 4 756
2020-06-07 01:49:45
446
192
12 Elder
D. Vale™
#9G9Y0RC89
12 4 674
2020-06-07 01:51:24
592
390
13 Leader
StarLord
#LL82GY8Y
12 4 664
2020-06-06 17:01:32
162
160
14 Co-leader
Noxus
#8J8RRGCR
12 4 642
2020-06-04 04:21:01
48
70
15 Gabriel H
#P9PR9CPU0
11 4 596
2020-06-02 00:49:20
0
0
16 snoP☂️
#8P00VRJ2V
12 4 575
2020-06-07 06:48:57
150
120
17 Rei do Gado
#92LU0RQU
12 4 538
2020-06-01 03:04:55
20
40
18 Co-leader
AlisonBJj
#YQ2RV0QL2
11 4 533
2020-05-26 14:45:25
0
0
19 Davson
#L98JQCCU2
10 4 369
2020-06-06 23:34:16
52
352
20 PandaAnita
#PY9RUVCRV
9 4 357
2020-06-06 20:26:35
244
320
21 Aline.ly
#PUL0ULUYV
10 4 158
2020-05-19 16:08:54
0
0
22 Đấu trường 12 Gustavo
#L9Q209URC
8 3 929
2020-06-03 22:25:30
68
120
23 Đấu trường 1 ns•MEDUSA
#LYPULVJUV
1 0
2020-05-21 17:04:52
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord