Expulsos

#2RVU0JC0

48 751

44 / 50

BEM VINDOS! SER ATIVO; ATACAR NA GUERRA; AJUDAR O CLÃ! PARA ANCIÃO 300 DOAÇÃO POR SEMANA; PARA CO-LIDER MÉRITO E TEMPO DE CLÃ. !

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 751
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Vila De Ferro
Phạm vi chiến tích 4 177 – 5 361
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 010
Elder 16
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
DiRocha
#8290QVLQC
13 5 361
2020-09-19 23:09:37
236
80
2
3
Co-leader
Pajeú
#9CPLJUR9
12 5 199
2020-09-20 13:42:12
344
550
3
1
Enzo e heytor
#J298889L
13 5 175
2020-09-20 10:25:36
352
40
4
1
Leader
Vila De Ferro
#2V209YQP
13 5 100
2020-09-20 13:40:55
688
510
5
1
Elder
Eliel Trindade
#9UPUJRVJQ
12 5 095
2020-09-20 13:04:53
343
520
6
4
Elder
Valdim
#PUPJP0V80
11 5 082
2020-09-20 15:13:38
497
560
7
4
Ellivelton
#PUV2JYUU
12 5 076
2020-09-20 09:16:11
36
320
8
4
Pipi Rei
#2Y0JQL8RR
11 5 069
2020-09-20 13:32:37
79
0
9
3
Elder
Rei Gigante
#Y9UUPV2
12 5 044
2020-09-20 15:01:17
358
330
10
2
Zuka
#8PPCP8L82
12 5 035
2020-09-20 09:23:13
488
520
11
2
Elder
Rabisco
#PPPC0PPJ8
11 5 022
2020-09-19 21:43:55
393
360
12
2
Steel Royale358
#VCJYPY20
12 5 017
2020-09-20 12:22:37
0
30
13
4
Elder
GabiG
#PG808P9L9
12 4 997
2020-09-20 13:10:22
328
320
14
1
Elder
flor de cacto
#P2QQ0JULP
12 4 983
2020-09-18 18:24:33
25
80
15
1
Verno
#9LP9PRUC9
12 4 975
2020-09-20 13:05:53
17
40
16
9
Elder
zaulin
#CP0RYR9
12 4 972
2020-09-20 14:10:55
613
490
17 Elder
GL Gabriel
#9CJVYUURC
10 4 940
2020-09-20 15:11:50
274
360
18
6
Assuk
#YRQG9C88R
10 4 934
2020-09-20 14:26:57
50
580
19
4
Lary
#L8CGCJGQU
11 4 919
2020-09-20 00:26:44
182
200
20 webmarido
#Q8L0GG2CY
10 4 864
2020-09-19 18:18:31
8
40
21
3
Elder
Erick souza
#2QLYUP8RJ
11 4 846
2020-09-19 00:01:34
297
0
22
3
Elder
Sr. Bodão
#2PQPRL9VP
12 4 839
2020-09-18 15:14:32
216
240
23
2
BobziN
#8JPCLLPVU
11 4 816
2020-09-18 01:12:32
0
0
24
1
GABRIEL PSC
#202YJJR2
12 4 753
2020-09-20 03:12:34
100
280
25
3
Arthur Reis
#U088L2P8
11 4 752
2020-09-19 16:05:26
82
120
26
1
Juliana
#22P0RGPPV
13 4 749
2020-09-20 13:59:13
191
280
27
1
Wardog
#YYRVCGVRU
11 4 740
2020-09-19 15:42:07
106
120
28 sou ruim
#Y9CJCCC8Q
10 4 677
2020-09-19 17:24:27
174
0
29 Kauan
#2VCR22G9P
12 4 664
2020-09-19 21:41:07
248
320
30 ygor
#LY0CQVP2V
10 4 655
2020-09-18 12:52:55
0
160
31 marques
#LQQJJPULL
9 4 650
2020-09-19 01:01:43
3
40
32 patita
#2LYPPPU2J
11 4 630
2020-09-16 02:41:10
0
0
33 Elder
†★SOUMITO★†
#QC2V8920Q
10 4 609
2020-09-20 02:22:55
228
40
34 Elder
netowinner
#PJCU8YG0U
12 4 583
2020-09-20 00:24:46
209
240
35
1
Jose_Henrique
#8JRVYPP9
10 4 556
2020-09-20 14:50:21
366
360
36
1
Garizinho ☯️
#QQ0V89R2Y
10 4 549
2020-09-20 14:04:16
388
160
37 cbjr013
#QLPYVR0GR
9 4 535
2020-09-19 09:11:36
10
120
38 M1GU3ZLZXLツ
#9QCLGGLVQ
10 4 417
2020-09-16 03:23:17
0
0
39 Elder
Mello456
#QYPJGQYRQ
8 4 405
2020-09-20 01:35:36
312
240
40 Elder
G$
#GPVCLJ0VR
9 4 399
2020-09-18 22:51:07
10
40
41 VC NÃO
#YG0CY2Q0Y
10 4 346
2020-09-19 12:18:19
194
0
42 Elder
$$gabriel¥€
#LJ2UJR2GP
9 4 320
2020-09-19 23:24:50
488
200
43 João
#88G88QCUQ
9 4 309
2020-09-17 18:19:19
0
0
44 wl
#Y0Y8R2L9C
10 4 177
2020-09-20 14:19:30
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord