Bien Argentino

#2RQ2Y0J9

48 783

39 / 50

respeto en todo momento, no se permiten insultos de ningún tipo, no se piden ascensos se los gana, 3 días inactivos expulsión.

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 783
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader "Josuee"
Phạm vi chiến tích 4 045 – 5 724
Thông tin hội
Vị trí Argentina
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 709
Elder 5
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
RusiniAlaBobini
#2QVGLVULQ
13 5 724
2020-09-19 06:39:50
543
400
2 Co-leader
POSEIDON
#82RQ0YCJ
13 5 415
2020-09-18 18:06:44
294
120
3 Co-leader
enzo
#8J9LG2R0Q
13 5 345
2020-09-19 00:31:29
197
240
4 Co-leader
maxisigrist
#8VPVJ00CY
13 5 294
2020-09-19 18:30:23
349
509
5
2
Co-leader
El Tinch
#PP9JRL202
13 5 282
2020-09-19 12:20:47
607
400
6 Elder
Rodrigo
#LV8RPQYY
13 5 263
2020-09-19 18:11:22
292
400
7
2
Leader
"Josuee"
#90C9R8V8
13 5 251
2020-09-18 17:28:15
122
200
8
6
Co-leader
Aaron Bork™
#22VG8C2R0
13 5 231
2020-09-19 17:13:46
264
360
9
3
Co-leader
80deVODKA
#9J89C299G
13 5 196
2020-09-19 14:29:51
328
360
10
2
Co-leader
ribe atr
#PY2PCCJJ2
12 5 177
2020-09-18 10:48:11
494
320
11
2
Co-leader
xvehils
#82LCU0Y02
13 5 171
2020-09-18 19:34:23
484
400
12
1
Co-leader
Armando
#2PCR02JR
13 5 167
2020-09-19 14:27:53
756
470
13
2
Co-leader
Willy
#9Y8U90VGG
12 5 144
2020-09-19 17:42:16
317
440
14
3
Co-leader
cyefacu
#9P8LJ0L2P
13 5 141
2020-09-19 16:41:38
228
480
15
5
Dino
#P9CPJLRJJ
11 5 123
2020-09-19 18:24:54
30
40
16 Co-leader
ELBER GUDO
#9QR8QP0YR
13 5 037
2020-09-19 17:05:00
321
280
17 Elder
Cande
#YJ209CUR
12 4 983
2020-09-19 13:12:08
778
580
18 lukkitas
#98R8QGJLQ
12 4 949
2020-09-19 17:24:21
234
200
19 Elder
neo
#9R2JLQG90
12 4 885
2020-09-19 17:06:04
396
360
20
1
Matu 040
#8PGLLLJRU
11 4 840
2020-09-19 13:43:51
76
320
21
1
Elder
haindall
#2QG89GRU
12 4 819
2020-09-18 23:12:35
162
200
22 Co-leader
Random™
#2GPJG9GR9
13 4 787
2020-09-19 09:52:05
248
320
23 ely
#L8202VU9J
10 4 759
2020-09-19 15:18:21
515
440
24
1
☆MĄŘÎÅŅØ☆
#9R2P00QJL
10 4 725
2020-09-19 15:04:01
301
280
25
3
Elder
floki
#QY2VUGYUL
10 4 723
2020-09-19 14:33:16
251
200
26
2
cristiannnn
#82LRJRJGJ
11 4 708
2020-09-16 14:34:16
54
40
27
1
Co-leader
Regue
#Y8PC922G
13 4 692
2020-09-19 15:53:51
643
520
28
1
Pain
#PYVUJPYCP
9 4 664
2020-09-15 21:03:02
0
0
29
1
PINCHARRATA
#QCLRC0VUY
9 4 629
2020-09-19 16:50:47
0
0
30
1
Paulina
#8J2PUR2QJ
10 4 592
2020-09-19 18:09:11
124
200
31
1
MR$€[email protected]*
#PCV0CC20R
10 4 543
2020-09-19 07:45:08
99
160
32
1
⚠️RicharD⚠️
#YL8PRGUCU
10 4 530
2020-09-13 22:03:31
0
0
33
1
aczino
#20RVRLUGJ
10 4 503
2020-09-16 19:03:08
10
80
34
1
huguito
#QL0L20QRL
10 4 404
2020-09-19 13:38:05
0
0
35
1
Co-leader
☆DAMIIAN☆
#2RGVQ9YVJ
13 4 397
2020-09-17 19:43:15
135
240
36
1
FABRI
#YLCQJVU2Q
9 4 381
2020-09-19 13:37:17
237
0
37
1
Co-leader
Damiian Daniiel
#2GL9UGRRY
13 4 358
2020-09-19 17:52:28
186
230
38
1
willywonka
#8RURG8GJ
11 4 305
2020-09-18 02:25:09
20
0
39
1
ColadorDeMonos7
#PCG9RVJR0
9 4 045
2020-09-19 18:17:19
81
520

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord