!AussieFarmers!

#2R9YC8

59 472

49 / 50

Aus clan, mature members, 24/7 war, participation and donations expected. feeder clan - Bunnings snags

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 59 472
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Jeffro
Phạm vi chiến tích 5 008 – 7 001
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 460
Elder 23
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Tareq
#2RYLLVPP
13 7 001
2020-07-03 23:26:18
1140
480
2 Co-leader
FuriousDCv2
#29PYGUP0C
13 6 314
2020-07-04 01:45:27
630
600
3
4
Elder
zizo
#2LL2VPYQ
13 6 250
2020-07-04 00:11:35
242
320
4
1
Elder
but
#2LYJJQYJL
13 6 126
2020-07-03 21:15:51
511
0
5 Elder
Average
#G2Q099PQ
13 6 065
2020-07-04 01:20:55
158
320
6 Co-leader
Jibber
#CGQRG2QR
13 6 057
2020-07-04 00:42:53
384
440
7
3
Elder
reloaded rage
#Q99R9PR8
13 6 037
2020-07-04 01:27:50
149
0
8 Elder
Gatesy
#8G9QLUC
13 6 006
2020-07-04 00:03:57
666
320
9
3
Elder
jACE
#LQL0VCYC
13 5 978
2020-07-03 14:52:35
523
360
10
1
Elder
The Bear
#RL9R0J9P
13 5 955
2020-07-03 19:35:25
616
480
11
2
Elder
cheetos
#29YLVC0
13 5 954
2020-07-04 01:23:00
78
420
12
2
Master jaxxs
#LV22VGLV
13 5 947
2020-07-03 10:03:14
188
160
13
1
Usman
#PG2098LV8
12 5 899
2020-07-03 23:28:16
739
520
14
5
Elder
SULO
#QURPRLQP
13 5 898
2020-07-03 15:05:52
240
360
15
18
<c2>Mewinneryay
#2YC029GJ2
13 5 876
2020-07-04 01:08:50
246
480
16
1
Elder
vraj
#8J0PVLLC
13 5 853
2020-07-03 19:29:58
340
400
17
1
N1X3N
#JG28QLQP
13 5 843
2020-07-03 15:11:31
316
400
18
2
Elder
Blakash
#9YYQ8R8J
13 5 822
2020-07-04 01:19:10
616
496
19
1
Elder
Chande
#2CCJ022J0
12 5 809
2020-07-04 00:48:44
174
320
20 PUNISHMENTOFGOD
#9Q88GR0GU
13 5 778
2020-07-04 01:44:16
191
80
21
1
Elder
<c5>Glass♡✌
#20GJQC8JJ
13 5 770
2020-07-03 21:52:27
307
80
22
3
D4ng3R
#PV8UGULG
13 5 744
2020-07-03 12:20:53
18
0
23
3
Co-leader
Mango
#LQ28PPQG
13 5 739
2020-07-04 01:11:05
662
464
24
3
callz
#8VL9C80L
13 5 733
2020-07-04 00:03:32
58
200
25
10
SSONo
#P8QRQCLJ
13 5 731
2020-07-03 21:53:25
147
160
26
3
Mischievous
#GY2RCV0
13 5 728
2020-07-04 01:31:08
623
600
27
5
Elder
dark desires
#PRPY9VPV8
12 5 726
2020-07-03 17:52:14
309
440
28
1
Co-leader
Reaper
#GPV2CJ2
13 5 720
2020-07-03 22:58:54
438
320
29
4
(.Y.)
#2C8GYYLC8
13 5 712
2020-07-03 18:38:23
322
480
30
3
Elder
Pulp
#QLGU9C9
13 5 701
2020-07-04 01:30:43
470
600
31
1
Elder
Inglorious
#LRLPGVU0
13 5 679
2020-07-03 07:47:41
144
0
32
1
Co-leader
Eelesy
#PQPCJ29
13 5 658
2020-07-03 01:52:33
72
0
33
2
Elder
Sok
#2R2YCRLR
13 5 650
2020-07-03 16:46:14
304
400
34 TheSaltyLegend
#8VG0Q9JYL
11 5 624
2020-07-04 01:35:45
0
40
35
1
Elder
michael_dg*
#9900Q20G
13 5 620
2020-07-04 01:40:37
321
560
36 kingdaddy
#P22JRURR9
12 5 614
2020-07-03 22:04:49
39
120
37
9
cj22
#2G0PQP0PJ
13 5 613
2020-07-03 16:44:48
173
440
38
14
Elder
Lord of Pain
#229RYY2PG
13 5 612
2020-07-04 01:12:24
380
0
39
2
Leader
Jeffro
#Y9GVUGPP
13 5 506
2020-07-04 01:31:30
306
320
40
2
Elder
Arsh Phullanwal
#89VR2CC99
12 5 499
2020-07-03 18:17:45
124
520
41
2
Elder
GreenMonster
#2YPL9J2PR
13 5 470
2020-07-04 00:00:42
0
40
42
1
Elder
Sooty_Grunta_AU
#28Q9J9QRL
13 5 465
2020-07-04 00:00:53
52
240
43
3
Lexo
#20GP9090Y
13 5 458
2020-07-03 22:29:09
520
600
44
3
Azor Ahai
#2UQUP8Y
13 5 421
2020-07-03 06:41:09
138
240
45
3
veganman
#LCQ0C29
13 5 417
2020-07-04 00:33:35
374
440
46
2
Elder
Jaycee
#LRQ08U9
12 5 324
2020-07-03 12:52:22
18
160
47
2
Valkyrie
#8909UQP9G
12 5 302
2020-07-04 00:47:20
380
440
48
2
Albaghli
#8Y2JVVC8L
13 5 292
2020-07-03 23:27:30
392
400
49
2
COOKED AGAIN
#2QGQCLC2V
13 5 008
2020-06-29 07:17:53
0
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord