LEGIONARIOS

#2QVVULJ0

24 148

12 / 50

si no tienen intenciones d ser activos .. mejor.. salgan ..

Nhận Vào Hội
Thành viên 12 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 24 148
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Zodíaco
Phạm vi chiến tích 4 004 – 4 898
Thông tin hội
Vị trí El Salvador
Đóng Góp Mỗi Tuần 8
Elder 1
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Davidbom
#2VJJCVP9U
13 4 898
2020-10-21 15:17:44
8
0
2
1
Co-leader
LeoR Legendario
#2L0CV29VC
12 4 770
2020-10-16 21:59:22
0
0
3 Leader
Zodíaco
#88LQPR9QV
13 4 656
2020-09-28 02:43:16
0
0
4 Co-leader
SAMLANSELOT
#8G029LGJY
12 4 622
2020-09-28 03:06:19
0
0
5 Co-leader
gani
#Y89VCUQP0
11 4 393
2020-10-19 14:06:44
0
8
6 rudo
#LYYC0J9LY
10 4 298
2020-09-28 04:15:42
0
0
7 [Tx] invacion
#Y82VLRQY9
8 4 200
2020-09-26 00:07:45
0
0
8 Co-leader
adriun 44
#29PPRC9PL
10 4 178
2020-10-07 08:37:28
0
0
9 Co-leader
EMILY 84
#8RLU2P9Y0
11 4 173
2020-10-06 02:03:46
0
0
10 Elder
xl3eiDeN-
#YJR0CPLU2
10 4 077
2020-08-19 01:25:54
0
0
11 джими
#L2CR0PV2G
9 4 067
2020-08-26 15:28:59
0
0
12 CARLOS:3
#LUGRUYUUP
7 4 004
2020-08-31 06:38:51
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord