lo que quieras

#2Q8GJYR0

51 210

44 / 50

Requisitos: Donar, ser muy activos y participar en guerra de clanes, el no ***plir con esto será motivo de expulsión !!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 210
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader dani
Phạm vi chiến tích 2 799 – 5 856
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 210
Elder 9
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
azeem93
#929C99C2
13 5 856
2020-03-27 21:07:22
332
320
2 kevinjon
#2YULUJ8J
12 5 623
2020-03-23 20:31:39
0
0
3 Co-leader
Johnny Droop
#8QL28YQ0V
12 5 577
2020-03-28 05:07:02
299
270
4
1
Elder
pacoperico
#Y88Y8CY9
11 5 518
2020-03-28 03:33:53
86
40
5
1
Co-leader
_Fo_
#9LP0ULV00
10 5 489
2020-03-26 17:17:42
47
40
6 Co-leader
Yaganagi
#99JY909Y0
12 5 467
2020-03-28 06:59:21
430
370
7
2
Co-leader
ALAN
#YJPGQPGV2
11 5 402
2020-03-28 08:44:09
408
510
8
1
Co-leader
SergeBerMen
#8U9L0YRCR
13 5 396
2020-03-27 21:52:14
344
40
9
1
te gane hdp
#8CJRRGCGQ
12 5 350
2020-03-25 14:57:23
26
0
10 Elder
kevin
#80QR8UUGJ
11 5 340
2020-03-27 18:23:03
126
120
11 (RAMIRO.Y.DRK)
#2Q0UPR0LU
12 5 332
2020-03-27 15:11:18
28
0
12 Co-leader
Manny
#9JYJRVRPG
12 5 328
2020-03-28 03:15:54
55
40
13 julianfelipe
#PY202YCYQ
11 5 302
2020-03-27 15:29:26
29
240
14 Co-leader
moi
#QC2PC8Q0
12 5 231
2020-03-27 00:15:45
182
120
15 ROGER
#JCQRRQVL
10 5 170
2020-03-24 17:40:32
0
40
16 Elder
el masacrador
#28V80V9LR
12 5 141
2020-03-28 00:57:36
124
120
17 Elder
-ZEREF-
#9CY0U8JJG
10 5 115
2020-03-27 02:49:26
179
140
18 David Bre
#8PY9CVCUG
12 5 071
2020-03-21 03:36:50
0
0
19 Co-leader
tosko
#9VVJUVGQP
13 5 063
2020-03-12 00:45:46
0
0
20
1
=PisosPro=TONY
#2P0YJ08JP
12 5 027
2020-03-13 05:51:13
0
0
21
1
MATIAS
#Y009U2R2V
10 5 024
2020-03-26 21:36:33
10
40
22
1
frankie
#80PJ0PPGG
11 5 022
2020-03-28 04:08:19
36
40
23
1
'GO'LOXO
#YQRQ0VLQ2
10 5 021
2020-03-28 00:15:24
32
160
24
3
Co-leader
Gustavo
#9RYQGJ0JU
11 5 018
2020-03-28 06:20:20
26
430
25 Leader
dani
#2CYVUU0JJ
11 5 011
2020-03-27 18:02:32
94
80
26 匕卄モ ム丹爪モ尺
#PV9UCUQJJ
10 5 004
2020-03-28 01:47:17
379
220
27
1
Criss
#V0R0C0VJ
11 5 004
2020-03-28 03:47:35
186
200
28
8
xXZurdo 2.0Xx
#9L29Y0UVR
10 5 003
2020-03-28 06:49:11
62
330
29 Co-leader
Karen
#PY8RLP8GJ
11 4 856
2020-03-28 06:45:26
58
0
30
1
Elder
wolff
#8L80VJQP8
10 4 835
2020-03-28 04:17:16
288
100
31
1
Elder
slayer
#2CUP09VC
12 4 780
2020-03-09 17:27:39
0
0
32 ИØVÂ Ī $ĪИÂ
#R9RC8QR2
10 4 691
2020-03-18 01:19:52
0
0
33 alcatraz
#PQGY8RGJU
10 4 542
2020-03-28 02:21:21
108
40
34
1
jesus
#Y8QC9R2L2
9 4 538
2020-03-28 03:24:38
56
0
35
1
nagato
#PL000UGLU
10 4 468
2020-03-21 04:15:44
0
0
36 Xavier
#R989CYY8
11 4 319
2020-03-20 17:33:36
0
0
37 yury
#8QG2YU0V9
10 4 309
2020-03-28 03:42:56
180
160
38 Elder
iTsHuGoZz
#98PJCLLUJ
10 4 114
2020-03-20 23:34:26
0
0
39 ErickHdez19
#989RYQJQJ
9 4 088
2020-03-24 01:39:04
0
0
40 Gü£dêž 17
#PR90QLJRL
10 4 036
2020-03-27 23:21:30
0
0
41 pali
#PV02LYUCP
10 4 026
2020-03-28 01:03:34
0
0
42 Đấu trường 12 Elder
cruzDaniel
#PUJLUQRJV
9 3 656
2020-03-28 06:45:10
0
0
43 Đấu trường 10 LaMontaña
#YJ9JGYPGC
9 3 251
2020-03-22 13:33:49
0
0
44 Đấu trường 9 chriss
#PV922C8Q0
8 2 799
2020-03-18 03:59:16
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord