Commodore Army

#2Q2J0Q2

55 870

50 / 50

Benvenuti nel Clan approvato da Commodore Zone! (Telegram: @commodoreroyale) Siate attivi in war e donate quando potete! 🇮🇹

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 870
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Kinda
Phạm vi chiến tích 4 352 – 6 424
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 166
Elder 15
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
dragon flain
#PU9220UP
13 6 424
2020-12-01 01:06:26
113
112
2 Co-leader
ImGioo_
#U09UP8R
13 6 055
2020-11-30 23:54:06
88
120
3 Co-leader
Captain Rocket
#PU2Y9CPV
13 6 013
2020-11-30 20:12:28
116
40
4 Leader
Kinda
#280G9RGR
13 6 004
2020-11-30 10:00:25
20
40
5
3
Elder
Tullosai
#9LYQ28
13 5 975
2020-12-01 00:55:31
113
120
6
1
Elder
DLyno
#8GCLUQ8U
13 5 942
2020-11-30 23:19:21
196
120
7
2
Elder
Stewnie
#2L82L9C2
13 5 940
2020-12-01 02:29:44
8
80
8
2
Elder
Gabri
#2QU0CQCQU
13 5 867
2020-12-01 00:31:12
50
80
9 Elder
simone
#Y0LQRGP8
13 5 690
2020-11-30 16:25:27
47
80
10
1
Elder
Ale164
#80Y8RCGJJ
12 5 638
2020-11-30 21:17:18
10
0
11
1
Elder
red-devil
#882CCRP2J
13 5 624
2020-11-30 22:58:11
18
80
12
1
AleEmpire
#8PJ8PG8Y
13 5 570
2020-11-30 23:32:20
0
64
13
1
Elder
brttyy
#CL9CY8J
13 5 564
2020-11-30 23:22:29
8
40
14
1
Elder
Aokiji95
#2YPYGULGP
13 5 531
2020-11-30 17:44:22
51
80
15
1
Elder
kiappa95
#2QPV8J9
13 5 523
2020-11-30 22:35:22
44
80
16
1
MARIO SPARTACUS
#8VJ2CCCQ
12 5 444
2020-12-01 00:25:15
217
120
17
3
Elder
blackfire
#JJVJ0ULR
13 5 430
2020-11-30 20:36:21
140
80
18 Co-leader
Verdegrigio
#2YQPUQ0Y
12 5 357
2020-11-30 20:47:08
124
80
19 RE PETRA
#PYYLQ8R8
12 5 348
2020-12-01 03:51:21
125
80
20 Elder
seppia
#P9Y9LLV
13 5 315
2020-11-30 21:17:30
90
120
21
1
Sm3
#2LYLQU99L
10 5 207
2020-11-30 23:39:43
40
80
22
1
Hamza✌️
#8CRVR2L0
12 5 193
2020-11-30 18:09:33
106
80
23 distruttore
#22V9J8PJY
11 5 168
2020-11-30 23:57:51
68
80
24
1
Teo_Malvo_04
#88YQ0J0R
11 5 146
2020-11-30 17:04:31
39
80
25
1
ocrop oid
#LUUGYR2JY
11 5 073
2020-11-30 23:18:31
59
40
26
3
Elder
Toff
#89PQ9VP9
11 5 060
2020-11-30 23:00:37
44
80
27
1
Dany04
#YPPVUYQ29
10 5 033
2020-11-29 14:59:21
0
0
28
1
d0m3n1k 01
#90RC22U8V
11 5 030
2020-11-29 13:42:35
0
0
29
2
Luden
#9G2UVUQP
11 5 023
2020-12-01 02:46:11
66
80
30
1
Gaurav
#P0PVV9PVR
11 5 015
2020-11-30 21:50:37
18
120
31
3
ErreGi
#Y808QJY9
11 4 983
2020-12-01 00:21:20
80
80
32
2
madara
#GPPQVPJCU
9 4 965
2020-12-01 04:32:24
67
40
33
3
dany
#UQU0JGCJ
11 4 958
2020-11-30 21:50:44
78
90
34
2
Look_At_Brignoo
#QYUUP08Q2
10 4 942
2020-12-01 00:04:29
8
80
35
2
☆♧♤ERA♤♧☆
#QUQ9C0R8J
9 4 919
2020-12-01 04:18:49
26
80
36
3
Porkuccio
#8GGUQQJJ0
10 4 911
2020-11-30 23:04:20
8
0
37
3
Mike
#LCYQ2GGP9
10 4 907
2020-11-30 22:14:00
90
80
38
1
lorekombat
#PCGCPJC8J
10 4 885
2020-11-30 10:52:37
0
0
39
1
Fleen Rider
#8VVQV0VQC
11 4 875
2020-11-30 11:30:22
0
40
40
5
the_real_gh3ra
#Q82JRJU8Q
10 4 873
2020-11-30 14:27:38
75
80
41
5
rattodifogna
#P9YPYV0PY
10 4 825
2020-11-30 19:00:24
186
0
42 jincarol
#GGRU2L9U
11 4 811
2020-11-30 14:28:13
4
40
43
2
CortezB
#222GV9LVV
11 4 795
2020-11-30 22:29:36
328
80
44
1
Davide
#G8JY8P0PL
9 4 787
2020-12-01 03:23:00
80
60
45
5
ディエゴ
#G9P0RPJJQ
10 4 773
2020-11-30 22:14:33
81
80
46
1
giulio
#29C8PY09U
10 4 756
2020-11-30 07:54:11
18
40
47 _Luka_
#LG2RYUCUJ
10 4 680
2020-11-30 13:39:54
0
0
48 killer
#GPUVLGUGJ
9 4 638
2020-11-27 11:10:46
0
0
49 Elder
Aleesha♡
#9CC28Q9JR
10 4 406
2020-11-30 20:53:00
0
40
50 GXFRENK
#YRJCGJLYG
9 4 352
2020-11-30 13:11:15
19
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord