I MIRMIDONI

#2PQR0U

62 705

49 / 50

🇮🇹Totem Esports Competitive Alliance 📲Info telegram: @Ale_Sic spam emote obbligatorio❤️

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 62 705
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Trainer Snake™️
Phạm vi chiến tích 5 142 – 6 818
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 770
Elder 19
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Daniele™
#QJPPC2V0
13 6 818
2020-10-26 08:54:23
20
8
2
2
Luffy⚡️
#CJL9LU9Y
13 6 691
2020-10-26 09:11:35
0
8
3
3
Co-leader
dimitri
#9YC8QGCGY
13 6 508
2020-10-26 01:48:12
0
0
4 ErBacce
#J89JRRU
13 6 484
2020-10-26 09:06:20
0
0
5
2
Elder
SopaNN
#8Y2C9P2Y
13 6 472
2020-10-25 18:12:07
0
0
6
2
我是RIO老师
#2R9RLY0U
13 6 470
2020-10-26 01:30:32
8
16
7
2
Paul Codio
#CL08URJ
13 6 411
2020-10-26 08:54:11
31
40
8
3
Elder
Totem I Magiho
#GUCV808
13 6 402
2020-10-26 08:44:19
20
10
9
10
GALACTUS
#228YU98P0
13 6 397
2020-10-26 08:09:29
160
40
10
3
Dottor Jekyll
#JCUJCJP
13 6 396
2020-10-26 08:56:16
26
48
11 Elder
Gabbo
#LYC00U2R
13 6 395
2020-10-26 09:39:12
18
40
12
3
Elder
kekko
#2UP9C29V
13 6 340
2020-10-25 18:49:02
0
0
13
3
Co-leader
Lorenzo
#28JPY0QR
13 6 338
2020-10-26 09:35:31
56
8
14
4
☢️Slipnit☢️
#2L90U2JP9
13 6 307
2020-10-26 00:33:08
0
8
15
3
Co-leader
son gabo
#2GJ8R8QQ9
13 6 263
2020-10-26 03:43:43
72
40
16
2
Elder
Furbietta
#280RQP8G2
13 6 207
2020-10-26 07:42:58
0
40
17 Elder
⚡MirkoIsBack⚡
#VU9U2VL
13 6 195
2020-10-26 09:08:19
0
8
18
3
Elder
13.OPLO.12
#2C9J0QCUR
13 6 183
2020-10-26 05:51:58
10
40
19
1
Elder
mimmo 82
#828PQCJCV
13 6 143
2020-10-26 09:15:42
0
0
20
4
IlMaTtO
#JPVYL2PR
13 6 113
2020-10-26 06:31:41
38
8
21
3
TOMMY
#22GGPCGJ
13 6 109
2020-10-26 03:39:43
0
0
22 Elder
DCsystem Twitch
#9Q8QUCUC
13 6 106
2020-10-26 09:03:46
0
0
23
2
Pippo Baudo
#2CV20JV
13 6 043
2020-10-26 09:48:20
10
40
24
1
Elder
Black Shark⚡️
#28P8G0UU
13 6 033
2020-10-26 09:29:12
16
16
25
2
Beta
#PGJ2VQRG
13 6 027
2020-10-26 08:42:34
20
40
26 KP
#29LVR9Y9C
13 6 012
2020-10-25 22:28:56
0
0
27
9
Zagor
#2QG0RPLRJ
13 5 995
2020-10-26 09:44:02
112
40
28
3
campacoach
#8CP0LVR22
13 5 985
2020-10-26 09:06:12
10
40
29
3
Elder
Paolato
#VU08YUCY
13 5 956
2020-10-26 09:12:20
0
0
30
1
Elder
Valandil
#8R0QC0L98
13 5 947
2020-10-26 09:33:09
8
8
31
3
@manu
#YY8JP8JL
13 5 918
2020-10-26 08:08:05
0
0
32 chief keef
#2ULGRJQJY
13 5 914
2020-10-26 09:48:23
0
40
33
5
Elder
vuoivincere?°_°
#UV9CGPU9
13 5 899
2020-10-25 20:38:00
0
0
34
1
Elder
鵜maff鵜
#LVJY8U8G
13 5 893
2020-10-25 19:36:19
0
0
35
3
The MarinE
#2QCLJPRPU
13 5 885
2020-10-26 00:20:28
0
0
36
1
Il re porcello
#YPGURPLJ
13 5 817
2020-10-25 23:20:46
0
0
37
7
Elder
Frabba™ シ︎
#882RURPV2
13 5 807
2020-10-26 08:06:22
18
40
38
1
Elder
小野兽roschak
#LP8YG2RP
13 5 784
2020-10-25 09:31:13
0
0
39
1
Elder
<c5>Dip.™
#P8C0JUC0
13 5 767
2020-10-26 02:51:34
28
16
40
4
Paso™️
#2QPQG8UYG
13 5 757
2020-10-26 09:31:24
18
40
41
1
Leader
Trainer Snake™️
#82QV8U9J
13 5 750
2020-10-26 00:21:49
0
40
42
1
Elder
Mirmi Joooo
#90VURJYV
13 5 728
2020-10-26 07:05:22
54
40
43
6
⚡JimboJambo⚡
#2P0YCY98G
13 5 727
2020-10-26 09:45:07
0
0
44
1
Itachi Uchiha
#2RQRYV8U
13 5 662
2020-10-25 23:33:08
0
8
45 Co-leader
Alessio
#2C982VC
13 5 634
2020-10-25 21:37:13
0
0
46
2
Marcolino
#P20YLYRL9
12 5 620
2020-10-26 08:33:38
10
0
47 Skynet
#9GCQYLG9
13 5 576
2020-10-26 07:17:38
7
0
48
2
er cicorione
#GJ99RRQU
12 5 574
2020-10-26 09:44:12
0
0
49 Elder
KEN KANEKI眼帯
#9CGPJ2CV
13 5 142
2020-10-25 07:50:30
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord