$pain Coyotes

#2LYU9Y2

50 041

41 / 50

👊🏼SANGRE COYOTE👊🏼Prohibida tercera repe misma carta en el chat. Obligatorio jugar guerra. Cantera $pain coyotes2

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 041
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Javierito
Phạm vi chiến tích 4 812 – 5 358
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 039
Elder 32
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
32
Elder
Luisda310
#LJ9P0L8C
13 5 358
2020-07-07 01:25:01
68
120
2
1
Co-leader
notsaibot
#JPUU88V
13 5 297
2020-07-06 22:14:59
26
65
3
1
Co-leader
hose
#PPRQJRUC
13 5 269
2020-07-06 20:23:09
226
80
4
1
Co-leader
Bohemio
#9VGQ2G0P
13 5 249
2020-07-07 05:38:22
62
130
5
1
Elder
funky
#8UVUQ28UG
13 5 239
2020-07-07 05:33:47
138
160
6
1
Elder
sk8real
#8CJ0VP2J8
13 5 229
2020-07-07 00:26:09
72
160
7
5
Elder
luis
#9JLRG0RR
13 5 203
2020-07-07 04:09:41
228
160
8
6
Elder
Delfin17
#GGGL8LJU
13 5 167
2020-07-06 23:56:56
192
80
9
3
Elder
MrMatacristos
#LVJRQUPL
13 5 165
2020-07-07 05:31:35
0
40
10
10
Elder
PedrePerico
#CQJGLU90
13 5 152
2020-07-07 05:46:07
288
88
11
23
Elder
Kiripin
#22CQ2V92L
13 5 142
2020-07-06 23:05:28
46
120
12
5
Elder
pucecomic
#PV9R9Q29
13 5 138
2020-07-06 21:12:03
20
80
13
25
Co-leader
⭐☆MiniTrOn☆⭐
#98GURQGU
13 5 135
2020-07-07 04:40:07
0
40
14
3
Elder
Sir☢️drin☣️
#RCY02GJ2
13 5 127
2020-07-07 04:19:35
130
104
15
6
Elder
ruf
#LVCR9Q
13 5 127
2020-07-07 05:37:29
130
140
16
6
Elder
lentejas
#2QVCYQRR2
13 5 120
2020-07-06 22:22:57
28
80
17
4
Elder
xCoke
#29QPV8QUR
13 5 116
2020-07-06 15:23:28
10
80
18
10
Elder
xX JU4N FR4N Xx
#82CUYL9L
13 5 110
2020-07-06 17:49:09
30
40
19
4
Elder
Dondenace
#29CQ8YCL
13 5 104
2020-07-07 05:50:34
112
40
20
2
Elder
Vichelen
#Q2CYLRY
13 5 103
2020-07-07 05:24:11
112
160
21
2
Elder
Jugon12
#RQURRGPJ
13 5 079
2020-07-07 05:16:32
0
0
22
1
Elder
PARRI
#2RGQ92VCV
13 5 075
2020-07-07 04:36:41
36
120
23
3
Co-leader
<c4>MeGaTrOn☆</
#JLLG8VQ8
13 5 066
2020-07-06 21:24:01
84
80
24
11
Elder
☠•ionitoo09•☠
#YY0JPQG9
13 5 057
2020-07-07 00:02:06
78
120
25
4
Leader
Javierito
#2QL8229
13 5 048
2020-07-07 04:53:58
182
112
26
10
Elder
FofiFresa
#G9JL2Q82
13 5 043
2020-07-06 22:48:49
41
120
27
9
Elder
vikingo
#2PPUULVJY
13 5 041
2020-07-06 21:28:14
110
80
28
1
Elder
cosobar
#2G998VG8Y
13 5 017
2020-07-07 05:44:07
166
160
29
4
Elder
reider
#2U98JQR2C
13 4 997
2020-07-06 20:52:42
138
120
30
2
Elder
Mi-Cosita
#8RRPQR8GC
13 4 991
2020-07-07 04:55:15
240
120
31
7
Elder
Pretoriano
#9RL0PVLU
13 4 984
2020-07-07 04:49:45
252
160
32
2
Elder
cabezachapa
#9G89CL8Q
13 4 968
2020-07-06 21:24:34
70
80
33
6
Elder
alberto
#80JG8JJCY
13 4 966
2020-07-07 00:15:13
164
120
34
5
Co-leader
navisavonac
#YUU8922Y
13 4 912
2020-07-06 12:33:10
0
40
35
7
Elder
sir ram
#8V00YP88
13 4 907
2020-07-07 04:41:24
0
160
36
4
Elder
jgm196
#GULYL
13 4 875
2020-07-06 10:44:51
0
0
37
6
Co-leader
Eduluci
#2Q8VCV9YU
13 4 860
2020-07-06 23:38:02
206
120
38 Mattiasgc14
#JRVQ2LCR
12 4 853
2020-07-07 01:39:29
0
0
39
7
Elder
jaimeyjorge
#2CPYR0PJ2
13 4 822
2020-07-06 22:05:31
38
80
40
3
Elder
the_corso
#QC9J0Q99
13 4 813
2020-07-07 05:03:29
182
120
41
3
Elder
Hąľçøņ21
#V8RVRYJ
13 4 812
2020-07-06 23:19:14
42
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord