DBZ Warriors

#2LLPLRLR

51 186

47 / 50

Welcome • Friendly • Active • Mature • Aus Top 50 • TM • English • 150+ War Wins • lvl 12+ 🏆 👑 🥇 🇦🇺

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 186
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader jamo
Phạm vi chiến tích 4 051 – 5 672
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 846
Elder 13
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
B-RAYDEN
#R2PQPJG
13 5 672
2020-08-07 08:07:35
748
440
2
2
Co-leader
whoisxander
#22URJ0L
13 5 527
2020-08-07 08:06:06
10
400
3
1
Elder
<c6>Versace
#88G2LQ9GP
13 5 398
2020-08-07 06:01:06
622
320
4
1
Co-leader
NoChillJimbo
#89992V9G9
13 5 354
2020-08-07 03:11:56
256
360
5
1
Elder
nesho83
#2GJP9YRR
13 5 351
2020-08-06 23:03:53
361
280
6
1
Co-leader
꧁BronzeBeard꧂
#GJ2P8R9C
13 5 318
2020-08-07 07:42:37
145
460
7 Co-leader
Toufic Succar
#UPL9Y8J
13 5 222
2020-08-07 07:50:28
266
440
8
3
Co-leader
Ozreaper
#JCCYGGG
13 5 197
2020-08-07 08:36:51
644
320
9
1
Co-leader
Alice
#RQJV0U9
13 5 176
2020-08-06 20:45:04
302
280
10
2
KingJuzz
#2LCQU8CC0
13 5 172
2020-08-07 01:32:10
80
120
11
2
Co-leader
Peter
#GRJJPLP
13 5 162
2020-08-07 05:29:31
161
270
12
3
<c2>messinikka
#22CQQP2C9
13 5 161
2020-08-07 08:46:11
177
440
13
6
Elder
Cmonster
#8800P80LR
13 5 085
2020-08-07 08:38:05
391
390
14
13
Elder
AL Cabins on Yt
#8QQLCVC8U
12 5 076
2020-08-07 06:43:24
431
240
15
3
Elder
sech
#PLVYPQCC
13 5 064
2020-08-06 23:52:15
380
320
16
4
Irrvin
#UJ0L8GL
13 5 062
2020-08-07 06:12:17
356
240
17
2
Co-leader
<c3>(SICKO)
#JQ9RP0L2
13 5 039
2020-08-07 08:52:14
163
360
18
2
Co-leader
<c3>Dizzy Daz
#V0RQVQCR
13 5 039
2020-08-07 06:10:10
289
320
19
2
mightyyduckk
#YJR89UUP
13 5 031
2020-08-05 09:14:16
28
0
20
14
shibba_ribba
#89L8L9QP
13 5 025
2020-08-07 06:50:12
164
400
21 Co-leader
toandfro
#9RPLUUJR
13 5 024
2020-08-07 08:50:33
341
120
22 Elder
Darknight
#8GJLRUP
13 5 012
2020-08-07 08:30:37
888
520
23
9
Elder
Yoda
#LP9GP
13 5 010
2020-08-06 10:34:43
46
200
24
6
Alex123
#8VQJPYJJ8
12 5 006
2020-08-07 08:24:27
56
80
25
1
Bluesboy
#98GPQCG8C
12 4 979
2020-08-07 02:47:58
318
360
26
4
hadi.boss
#2G2G9VJ
13 4 972
2020-08-07 07:47:56
405
360
27
4
Cloudy
#8089CYLC
13 4 966
2020-08-07 08:07:42
198
280
28
11
Co-leader
Ryanaust
#RG0GCVYG
13 4 958
2020-08-07 07:42:26
410
456
29
3
Anthony108
#2VJCGYYL
13 4 926
2020-08-06 19:43:45
236
160
30
5
Elder
Digit4AMidget
#89LQVYRCC
13 4 909
2020-08-07 08:07:05
854
520
31
6
Elder
Heahmund
#29PJL0YC
13 4 904
2020-08-07 06:53:19
204
320
32
6
Elder
achilles
#R8GCUG2
13 4 901
2020-08-07 07:31:53
585
280
33
5
Co-leader
king feslo
#8GG0VGRU
13 4 898
2020-08-07 08:17:49
18
320
34
6
Peter
#YPUYJ0089
12 4 896
2020-08-07 03:39:23
1285
520
35
2
Co-leader
aloosh
#CLY98JRY
13 4 896
2020-08-07 08:22:43
494
440
36
7
Danny
#2LRVJ
13 4 894
2020-08-07 03:02:50
226
400
37
6
Co-leader
mazman
#2YY9VGPP
13 4 890
2020-08-07 03:47:09
103
320
38
3
アマテラス
#2Q82QQV
13 4 883
2020-08-06 22:58:22
194
280
39
7
Elder
Waiting Que
#LUPQL9C0
12 4 866
2020-08-07 04:23:22
0
440
40
4
Elder
Yggdrasil
#LR8YV2U9
13 4 859
2020-08-07 08:36:51
1118
520
41
1
Munchies
#JVQRG2J
12 4 851
2020-08-07 03:11:41
112
440
42
1
GeronimoVI
#29L9VCJ
13 4 828
2020-08-07 05:05:47
106
320
43 Elder
milan_g88
#2QUQPJY8
13 4 731
2020-08-07 04:57:43
119
240
44 Leader
jamo
#88VVLYY8
13 4 707
2020-08-07 08:44:14
424
480
45 Orituki Axetoe
#8JPPGYPP
13 4 659
2020-08-05 09:28:40
8
40
46 sam
#CLP8YUCY
13 4 385
2020-08-03 16:59:27
34
0
47 yeahnah
#PGQUYRLGC
12 4 051
2020-08-02 09:08:56
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord