Gladiateurs II

#2JPJCQC8

50 948

43 / 50

كلان جميل ورائع

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 948
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader stiti
Phạm vi chiến tích 1 679 – 5 902
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 320
Co-leaders 38
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Justice
#88J9GYLPL
13 5 902
2020-09-21 08:28:18
70
40
2
1
Co-leader
omar07
#8G0CPG98Y
13 5 606
2020-09-20 17:52:03
0
0
3
1
Co-leader
√wassim√
#8228PVY9R
13 5 546
2020-09-21 00:33:59
0
40
4
2
Co-leader
زمزوم
#28P0QJPQG
13 5 497
2020-09-21 06:39:36
28
30
5
1
Co-leader
Amine
#80Q2UV0QQ
13 5 443
2020-09-20 21:27:33
0
0
6
2
Co-leader
▶▶YaSsInE◀◀
#280VJ2PLC
13 5 443
2020-09-21 05:36:51
40
40
7
2
Co-leader
zinga
#8Y9QP82PP
13 5 440
2020-09-20 20:01:28
0
0
8
1
Co-leader
عدي
#U9LPQCR8
13 5 378
2020-09-19 19:21:03
0
0
9
2
Co-leader
inzagator
#89VJUVYV0
13 5 343
2020-09-21 07:20:38
18
20
10 Co-leader
slyVoo
#92J22U98J
12 5 320
2020-09-21 06:03:02
50
0
11 Co-leader
Tarakus
#UL2QVLYC
12 5 302
2020-09-20 19:11:31
0
0
12 Co-leader
king
#828LJ0VLL
12 5 289
2020-09-20 22:53:36
0
0
13
1
Co-leader
ouday
#8U90CYP2G
13 5 263
2020-09-20 18:11:31
0
0
14
1
Co-leader
www
#2U00UC0LY
12 5 236
2020-09-20 23:48:23
0
0
15 Co-leader
azizba
#8JG2GJC2U
13 5 172
2020-09-18 00:33:11
0
0
16
4
Co-leader
omar
#P0UCYCJUJ
12 5 141
2020-09-21 07:26:21
28
40
17
1
Co-leader
DaGdaG
#2G8CL92JV
11 5 130
2020-09-20 22:03:27
0
0
18
1
Co-leader
chikhaaaa
#PYCVR8C2Q
10 5 087
2020-09-20 11:52:58
0
0
19
3
chipie
#2PVG8CPU2
12 5 076
2020-09-20 15:04:16
0
0
20
2
Co-leader
ryan ryan
#8G80LG80J
12 5 073
2020-09-21 02:19:42
0
30
21
4
Co-leader
charger
#82C00U2GR
12 5 069
2020-09-20 17:36:18
0
0
22
1
ghaith
#8JV99QCJ8
13 5 064
2020-09-19 21:00:47
0
0
23
1
Co-leader
kali
#20Y8QVJCQ
13 5 047
2020-09-21 06:30:12
58
40
24
1
Co-leader
hamouch
#8JR2YV0V
12 5 003
2020-09-21 07:39:35
0
0
25
2
Co-leader
walid
#8YJ9YG99C
12 4 999
2020-09-21 07:22:08
28
40
26 Co-leader
طارق ميليتار
#290Y2Y9LV
12 4 982
2020-09-20 20:24:42
0
0
27 Co-leader
youssefbf
#8UGVPL2QY
12 4 915
2020-09-19 19:53:10
0
0
28
1
sadokdali
#29CQ9L2GY
11 4 911
2020-09-20 20:49:58
0
0
29
1
Co-leader
rioo
#8C2R0Q2UV
11 4 881
2020-09-15 18:30:33
0
0
30
1
Co-leader
Achref
#YVRQLYPP8
11 4 856
2020-09-20 18:32:23
0
0
31
3
Co-leader
JUDOKA
#9PURLPJYG
11 4 837
2020-09-21 07:37:32
0
0
32 Leader
stiti
#2JCLVLUVP
13 4 780
2020-09-20 20:36:34
0
0
33 Co-leader
kin amine
#88JY8YRC2
10 4 425
2020-09-16 14:53:29
0
0
34 Co-leader
Ahmed fakra
#9G28GJLVR
10 4 394
2020-09-14 09:31:21
0
0
35 Co-leader
GasTon
#80QVC8LL2
11 4 379
2020-09-19 13:28:55
0
0
36 Co-leader
kiggma
#LRRQPP8CV
10 4 226
2020-09-10 12:20:20
0
0
37 Co-leader
zied
#8P9UV2LUC
12 4 001
2020-06-20 16:03:49
0
0
38 Co-leader
berlingo
#2GGJVR8J9
12 4 001
2020-08-22 23:48:41
0
0
39 Co-leader
Sofienpredator
#2PQ8Y9V9C
13 4 001
2020-08-03 12:23:32
0
0
40 Co-leader
luka
#28GR90JQC
12 4 001
2020-07-05 06:10:51
0
0
41 Co-leader
Abidovic
#2CULLU2CR
11 4 001
2020-06-04 16:54:11
0
0
42 Co-leader
PakanDa
#P9G0L9V9V
12 4 001
2020-09-01 06:20:38
0
0
43 Đấu trường 6 youffes
#LVRPRC0YC
6 1 679
2020-09-19 13:31:19
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord