HEINEKEN

#2J8C0CPV

22 828

16 / 50

Bienvenidos al clan ** torneos cada primer domingo de mes **donen y aporten para el cofre del clan** y sobre todo respeto 👑

Nhận Vào Hội
Thành viên 16 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 22 828
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader gran jefe
Phạm vi chiến tích 1 601 – 4 479
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 hans
#V2CU9L9R
12 4 479
2020-09-25 12:34:16
0
0
2
1
Co-leader
Fercho...!!!
#822PQQJ
11 4 314
2020-09-24 23:48:42
0
0
3
1
Leader
gran jefe
#8PVYY2PQY
9 4 085
2020-09-20 21:09:47
0
0
4 Co-leader
konigbr
#Y8YRLVP89
9 4 001
2020-01-20 21:27:08
0
0
5 Co-leader
Aureliano
#Y99LG9Y2U
9 4 001
2020-02-22 23:50:01
0
0
6 Đấu trường 12 Co-leader
Dead pøøl
#9JLGYRL9R
9 3 761
2020-06-28 20:47:29
0
0
7 Đấu trường 12 Co-leader
♡kim jho-onny♡》
#9JCGJ228C
9 3 683
2019-03-22 11:24:35
0
0
8 Đấu trường 11 Co-leader
samuray
#8R88V92JQ
10 3 604
2018-06-19 18:56:10
0
0
9 Đấu trường 11 Co-leader
dejate ganar
#22RQ8J9JV
10 3 300
2020-06-18 02:16:07
0
0
10 Đấu trường 10 Co-leader
Franz Tu Papi
#9CP28YCRR
8 3 136
2018-10-01 22:38:56
0
0
11 Đấu trường 9 Co-leader
demon
#PYLPPRLYR
8 2 941
2018-11-12 23:05:28
0
0
12 Đấu trường 9 Co-leader
samuray
#2VQCPR0JY
9 2 735
2017-08-16 13:10:14
0
0
13 Đấu trường 9 Co-leader
CAPEMO 21
#9U0GVPC20
8 2 714
2019-06-22 14:14:01
0
0
14 Đấu trường 8 Co-leader
N.O.V.A.
#2RJCGYUY8
9 2 524
2018-03-07 18:03:08
0
0
15 Đấu trường 7 Co-leader
neo
#2VPR0P8LU
8 2 091
2018-02-07 22:46:46
0
0
16 Đấu trường 5 Co-leader
el hampA
#9RCCLVRUU
8 1 601
2018-08-05 23:48:47
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord