CRM eSports

#2GJLCVJQ

64 972

43 / 50

CRM eSports⚔️Wars-Wars-Wars⚜️. pb5900🔴Wars220🔵 #StayHome

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 64 972
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Sabu
Phạm vi chiến tích 5 451 – 7 200
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 600
Elder 15
Co-leaders 25
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
El rulo
#2UU2YRPQ0
13 7 200
2020-04-01 20:39:50
219
200
2
2
Co-leader
123456789
#2UQRP9U2
13 7 076
2020-04-01 23:29:19
351
200
3 Co-leader
!!Gabo AE!!
#9Q98RC9Y
13 7 075
2020-04-01 23:56:26
468
284
4
2
Co-leader
DIEGO CABRERA™
#Q0U2Y92V
13 7 031
2020-04-01 21:28:04
622
360
5 Co-leader
♛ㄗroʍeteo ♛
#208U8GR
13 7 005
2020-04-01 23:04:35
618
160
6 Co-leader
SorryNoTaco
#2JPUJVYVV
13 6 886
2020-04-01 22:17:13
48
0
7
2
Co-leader
CarlosTipo
#8GCC0890
13 6 733
2020-04-01 23:31:34
222
200
8
10
Co-leader
mitchuc
#VU8CYJJ
13 6 674
2020-04-01 23:16:56
230
280
9
1
Co-leader
Francisco Nestt
#8YVCRJC8
13 6 660
2020-04-01 23:38:41
10
320
10
3
Elder
✝️ AlexSHG ✝️
#LYGL2QYJ
13 6 654
2020-04-01 17:54:54
0
160
11 McDavidBross
#28LQVPUJ0
13 6 652
2020-04-01 22:05:24
10
240
12
1
Co-leader
chava 40
#2QR9PQR9
13 6 624
2020-04-01 20:04:58
608
280
13
3
Co-leader
YoMarco
#80JC8RPL9
13 6 611
2020-04-01 19:57:46
145
160
14
2
Leader
Sabu
#YPL8YU8
13 6 575
2020-04-01 22:54:19
270
360
15
1
Elder
Omar kzc
#2Y8LLCL0R
13 6 568
2020-04-01 23:24:22
90
370
16
1
Co-leader
FedaJP
#988UJVG2
13 6 532
2020-04-01 14:41:49
539
242
17 Co-leader
YamazTurner
#899902V0
13 6 504
2020-04-01 20:35:59
188
240
18
6
MIGUEL ARIZAGA
#89JVYGJ0U
13 6 464
2020-04-01 23:41:32
70
240
19
1
Co-leader
Rock Quinto
#82LGCYLU
13 6 365
2020-04-01 18:03:09
80
200
20
1
Elder
«Yael»
#99LGPVYJ
13 6 346
2020-04-01 22:05:29
40
320
21
17
Co-leader
lDortmund
#2PLQQLPL
13 6 334
2020-04-01 23:23:23
140
360
22
4
Elder
Goku
#8UL2PUUY
13 6 325
2020-04-01 22:46:50
140
280
23
1
Co-leader
EternityLove
#Q8PRJLPQ
13 6 322
2020-04-01 23:12:24
401
249
24
5
Elder
Medel
#8J8RY8R2V
13 6 321
2020-04-01 23:55:08
542
288
25
1
Elder
ZeigaN
#88JYCVCVQ
13 6 318
2020-04-01 12:59:29
219
240
26
1
Co-leader
Edgar Meza
#PVL0VLC
13 6 312
2020-04-01 23:51:21
338
180
27
2
Elder
Pepe:v
#R89R8PQL
13 6 308
2020-04-01 19:41:11
10
120
28
5
Co-leader
Jhonny Bravo.
#Y9J29RL
13 6 288
2020-04-01 23:56:54
310
280
29
2
Elder
Joshua
#2CGY9U8Q
13 6 287
2020-04-01 23:24:54
70
0
30
2
Elder
tɦɛ ʏɦօֆɛɛք
#892GLP8CL
13 6 235
2020-04-01 22:40:12
467
280
31 Co-leader
Anz
#RJ0LCJ2L
13 6 218
2020-04-01 23:13:31
90
210
32
2
Co-leader
♦☆Hugo☆♦
#8RGGR888Y
13 6 207
2020-04-01 23:07:14
636
320
33
3
Co-leader
.ALee Pickard.
#Y28090Q8
13 6 176
2020-04-01 13:14:29
80
200
34
6
Co-leader
LegendMx
#GP9CJRVP
13 6 165
2020-04-01 05:52:30
40
200
35 Co-leader
ORLANDO
#2R9QRUC88
13 6 106
2020-04-01 23:41:47
328
200
36
3
Elder
xXJORGEXx
#YCJ2RYU8
13 6 086
2020-04-01 23:46:03
28
160
37
1
Co-leader
Alx
#GCGP8JR
13 6 071
2020-04-01 22:32:16
543
208
38
1
Elder
J-Carl™
#92PYCYLLG
13 6 012
2020-04-01 23:53:06
70
200
39
1
Co-leader
➰BaruC➰
#90Y9LVUQ
13 6 007
2020-04-01 17:31:54
71
200
40
1
Elder
LeoLandia
#C820C2Q
13 6 003
2020-04-01 22:22:36
471
249
41 Co-leader
Cesar Treviño
#298LLVLV
13 5 763
2020-04-01 23:45:46
120
360
42 Elder
♛ㄗroʍeteo ♛
#GJGUYVL2
12 5 737
2020-04-01 15:25:03
32
240
43 Elder
Victor Duran
#20VJJC02
12 5 451
2020-04-01 23:32:32
40
160

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord