darkkillers

#2CLR0298

41 683

46 / 50

Para subir de rango se debe donar cada que pueda para resivir de igual manera -ALIANZA- 🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 683
Chiến Tích Cần Có 800
Clan Leader Ras Alghul
Phạm vi chiến tích 1 415 – 5 018
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 40
Elder 7
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Gotcha
#LUJ8V28R
12 5 018
2020-09-30 02:52:37
0
0
2
1
Elder
DON CRON
#2PJ8J9RPP
11 4 893
2020-09-30 00:15:32
30
0
3
1
tony
#CPJV9QRC
11 4 883
2020-09-28 19:29:30
0
0
4 Co-leader
Pablojunior
#LGU9VCGVQ
10 4 883
2020-09-30 04:55:10
0
0
5 Kawasaki Blue
#9VUU9ULV9
12 4 675
2020-09-29 17:31:55
0
20
6 Co-leader
DARKGONE01
#9GYL0UV
12 4 635
2020-08-29 15:14:04
0
0
7
1
Elder
Ari
#RCL0GVQ
12 4 523
2020-09-30 03:16:07
0
0
8
1
ITZRafita
#VGU8CP0Y
8 4 520
2020-09-30 05:42:01
10
10
9 Elder
Lin Ming
#8CJQQUJPV
12 4 322
2020-09-30 00:11:53
0
10
10 Leader
Ras Alghul
#82CPVUY90
12 4 278
2020-09-29 17:31:23
0
0
11 Gt4
#LCGQUQGUY
8 4 103
2020-08-30 04:30:42
0
0
12 COBRAX
#2LRYCCR0
11 4 066
2020-09-16 16:02:24
0
0
13 ochitagua
#890RLPLL
10 4 035
2020-07-05 01:24:26
0
0
14 WinterSoldier
#8V8UY0JUL
10 4 030
2020-07-28 18:32:51
0
0
15 Titua
#9C0PP8RQV
10 4 024
2020-09-13 19:15:12
0
0
16 Elder
Saurav
#8LY0YUJL8
10 4 004
2020-05-03 16:18:23
0
0
17 Elder
jose
#YGG0PPCC
10 4 002
2020-03-14 02:24:14
0
0
18 dry
#P8C899G0U
9 4 001
2019-11-26 00:50:29
0
0
19 Co-leader
pussPuss
#PQPULG8QL
10 4 001
2020-01-20 22:51:29
0
0
20 el maestro
#PGVU8U80G
9 4 001
2019-11-25 20:23:06
0
0
21 cadu
#PCQQCY2UP
10 4 001
2020-01-24 12:59:19
0
0
22 Yan
#2GVLUVYL
11 4 001
2020-04-18 05:28:24
0
0
23 Co-leader
Pablojunior
#9Q9P0V00V
11 4 001
2020-01-03 04:38:45
0
0
24 Co-leader
manueell
#9JRYPJP0J
10 4 001
2020-01-04 16:31:35
0
0
25 darcklenon7
#Y28CCG2LR
8 4 001
2020-05-16 21:05:29
0
0
26 Co-leader
Bma
#9L0YGY9G2
10 4 001
2019-09-22 03:51:55
0
0
27 shohan
#PG2PL89Y0
9 4 000
2020-04-11 08:16:39
0
0
28 Đấu trường 12 Co-leader
playlandkiller
#2LPPYLY9P
11 3 924
2019-07-16 13:59:21
0
0
29 Đấu trường 12 Gustakiki
#V9RQRYPV
10 3 872
2020-08-30 05:07:29
0
0
30 Đấu trường 12 Pamela2612
#8R9UCQ9
8 3 752
2020-09-22 18:52:25
0
0
31 Đấu trường 12 Elder
withe dead
#QPQU0UG8
10 3 693
2019-06-16 13:53:00
0
0
32 Đấu trường 12 brayan.mp60
#QGP20CV9
9 3 629
2020-07-08 01:42:34
0
0
33 Đấu trường 11 Nie Li
#P8C0GU8V8
10 3 563
2019-02-08 18:08:03
0
0
34 Đấu trường 11 Viok8
#LYCU8Y0CC
8 3 551
2020-09-18 14:09:41
0
0
35 Đấu trường 10 mairili_kikino
#9YGGR9Y90
8 3 236
2020-07-04 18:26:57
0
0
36 Đấu trường 10 xXFILISUBERVIXx
#UQ2GJUCQ
9 3 228
2020-04-13 00:32:57
0
0
37 Đấu trường 9 Johan
#YL08GRRQ9
9 2 866
2020-08-16 00:39:55
0
0
38 Đấu trường 9 Co-leader
darkin
#UVCUQ0U
10 2 834
2018-07-28 03:17:25
0
0
39 Đấu trường 9 D4 pug lord
#YLQU8VRRU
8 2 825
2020-09-19 04:09:39
0
0
40 Đấu trường 9 Elder
Jamesbond
#8LUVYRUVY
7 2 794
2020-07-03 17:37:21
0
0
41 Đấu trường 9 christian
#9JY9LQJ80
8 2 773
2020-07-21 07:30:46
0
0
42 Đấu trường 8 puñalaboy
#LPV98VCQJ
8 2 399
2020-09-01 19:51:27
0
0
43 Đấu trường 7 Elveganokill3r
#28U2Y0JY0
8 2 105
2018-03-26 20:23:03
0
0
44 Đấu trường 5 Vladorceda
#8RGURV8JP
7 1 521
2020-07-30 20:19:44
0
0
45 Đấu trường 5 panchito
#LJG9LC2RR
7 1 451
2020-09-16 14:08:09
0
0
46 Đấu trường 5 Co-leader
Yrema21
#8UR2JGUQU
6 1 415
2019-05-25 18:04:20
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord