! A1 WEAPONRY !

#2CCJLRYL

49 268

50 / 50

Welcome to A1 Weaponry! ACTIVE CLAN - participate in clan wars, be active, and donate 800+ for promotion TOP 50 in AUS

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 268
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader nedloh
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 345
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 670
Elder 20
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
27
Co-leader
faizran roy
#LL9UC8V
13 5 345
2020-08-04 10:19:53
298
160
2
25
Wally Wallace
#YCCRRRPQ
12 5 164
2020-08-04 09:40:43
130
120
3
2
Elder
HB
#CU80YLCQ
13 5 136
2020-08-04 10:23:21
161
0
4
25
Yewzy
#8J0VGYL
13 5 044
2020-08-04 06:17:31
83
120
5
25
Elder
CultureKings
#LQUV2JJQ8
11 5 029
2020-08-04 07:41:17
18
80
6
2
Elder
tractor
#2C2CGPQC
13 5 025
2020-08-04 09:42:47
130
120
7
4
Elder
Ace
#RQ9P9J9R
13 4 995
2020-08-04 06:05:57
161
80
8
23
# firechipHD
#P098J8JC
13 4 959
2020-08-04 02:24:45
38
0
9
7
Elder
MicB*tch
#2RGQ929
13 4 951
2020-08-04 09:29:38
8
40
10
5
cpt.sxc7
#20JCYC8Q
13 4 933
2020-08-04 06:31:05
83
120
11
4
Elder
hedwig
#LJ2L0JG
13 4 890
2020-08-04 09:37:13
318
160
12
3
Elder
julian
#UCQRUYJ
13 4 878
2020-08-04 10:27:50
103
120
13
19
[email protected]@@
#22VV8P8
12 4 876
2020-08-04 10:37:25
186
0
14
23
Elder
letskickthispig
#2UJV8YUYL
13 4 866
2020-08-04 06:43:34
204
120
15
24
Elder
Anroco
#2UGVQP2U0
13 4 863
2020-08-04 10:25:37
165
120
16
10
♠️Trigga♠️
#GQY9UVY2
13 4 860
2020-08-04 10:28:05
46
60
17
7
tiptopkon
#LY2Q8RP
13 4 858
2020-08-04 08:49:53
114
120
18
15
KYS_Tim
#28QL9YRJ
12 4 853
2020-08-04 07:14:18
10
40
19
15
James
#2V8JLGLUR
13 4 848
2020-08-04 04:45:54
20
40
20
16
Elder
maarthlara
#VRQ80LRU
13 4 823
2020-08-04 08:56:18
58
80
21
21
Dee-train
#PCR2CPLR
13 4 822
2020-08-04 10:27:26
58
80
22
7
Elder
MattyS
#2PV2QLJ
12 4 818
2020-08-04 06:27:17
48
80
23
2
Elder
Old Guy
#82JL20J9Q
13 4 815
2020-08-04 09:24:34
70
80
24
11
swishhero
#RR2P0G0L
13 4 814
2020-08-04 06:55:57
74
120
25
6
лвлвлвв
#8JJ2VLRU2
11 4 813
2020-08-04 10:10:16
10
160
26
15
Elder
Savbrigas
#G9RLPG0
12 4 802
2020-08-04 10:17:21
210
120
27
19
Elder
T-RAVIS
#2UGRU80
13 4 798
2020-08-04 09:31:23
36
160
28
16
WeabooTrash
#GCC229U
12 4 797
2020-08-04 07:43:10
39
120
29
16
Mc丶梦魇
#RR08822C
13 4 792
2020-08-04 09:27:47
166
160
30
8
Elder
richkid
#PUQC292CC
12 4 779
2020-08-04 09:34:30
123
120
31
14
nathan1985
#L9J88CJY
13 4 774
2020-08-04 10:01:43
34
80
32
8
Elder
Gol D. Roger
#202LGYVP
13 4 763
2020-08-04 03:28:00
28
120
33
17
Elder
silence
#R0PP8Q8Q
13 4 751
2020-08-04 08:38:12
214
130
34
7
1ce -t
#V2CC8VC
13 4 743
2020-08-04 06:59:40
124
80
35
21
Leader
nedloh
#UUV2R2L
13 4 733
2020-08-04 00:42:46
84
80
36
18
Co-leader
leaky boat
#2P28LLUP
13 4 719
2020-08-04 08:48:28
114
120
37
15
Mateja
#2YR0GURPU
12 4 718
2020-08-04 09:10:47
101
160
38
7
wintersolstice
#P0VUYLUV
12 4 712
2020-08-04 06:00:27
26
160
39
19
dave
#U08Y8VU
13 4 708
2020-08-03 08:36:34
8
40
40
8
justinBAH
#Y2VL8PP
13 4 700
2020-08-04 06:52:58
86
120
41
3
Ivan
#28R8GRLC
13 4 691
2020-08-04 00:58:15
0
0
42
4
Carlton 93
#JLVGPCL
11 4 640
2020-08-04 09:18:26
87
120
43
20
Elder
Chick3nMan
#GVPQU8V
13 4 636
2020-08-04 02:13:57
114
80
44
20
Jared Pitstock
#UYL99G8R
11 4 630
2020-08-04 00:31:06
26
40
45
4
free 3 star 4 u
#8RL2GQJ
12 4 603
2020-08-04 09:10:26
146
120
46
21
Elder
Loser (roro)
#L0R0Q0PLR
11 4 589
2020-08-04 09:18:47
160
120
47
21
FaZe Royale
#G8JPPVQ
12 4 534
2020-08-04 10:42:37
132
160
48
2
Isaac_limm
#9GJU9L99U
12 4 532
2020-08-03 13:56:42
8
40
49
2
mangledmuffin
#98VPQ2CQ
13 4 001
2020-08-02 08:03:25
0
0
50
7
Elder
Olympian
#U08VQUYC
12 4 001
2020-08-03 01:14:01
10
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord