clan buster$

#28LRJRY

38 666

23 / 50

Bust em all! Discord - https://discord.gg/8TWr8Y

Nhận Vào Hội
Thành viên 23 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 38 666
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Aritra
Phạm vi chiến tích 4 147 – 5 408
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 953
Elder 5
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ritz
#2LYLV2PP
13 5 408
2020-09-21 14:18:13
58
70
2 Leader
Aritra
#UVLCRRC
13 5 218
2020-09-21 13:56:53
112
80
3 Elder
ratul
#8GY99LUR
13 5 183
2020-09-21 14:34:20
48
80
4 Co-leader
guddu
#PRRU8GJ
13 5 139
2020-09-21 12:52:01
136
80
5 Co-leader
오하영
#8Q9ULC02R
13 5 087
2020-09-21 05:40:04
40
25
6 Co-leader
Sam
#2PQP8UCUG
13 5 085
2020-09-21 14:59:31
116
0
7 Co-leader
Sonica(^_^)
#9J9Q2Q28
13 5 039
2020-09-21 15:14:06
70
80
8
3
Co-leader
sagnik
#J009VRVL
12 5 027
2020-09-21 13:58:00
39
40
9
1
Elder
psych cyclone
#80LC8L2Q
12 5 024
2020-09-18 12:38:18
0
0
10
1
ramlal
#8J92C9C9R
12 5 001
2020-09-21 00:05:58
16
40
11
1
jeet
#LR0Y88C8
13 4 982
2020-09-21 08:58:31
20
40
12 Co-leader
anirban!!
#82CY2JG2
13 4 884
2020-09-21 07:17:01
0
0
13 Elder
FLaGrAnT
#8C80CVCC
11 4 852
2020-09-21 12:47:14
28
0
14 DYtheBest
#PQCGVLPV2
10 4 722
2020-09-15 15:25:54
0
0
15
1
Leokovicht
#2V2UY9PLC
9 4 632
2020-09-21 15:01:09
74
50
16
1
Elder
khushwant
#LGU09028J
10 4 624
2020-09-21 15:01:55
76
88
17 Demon Salvatore
#L20LU080J
10 4 516
2020-09-21 13:18:28
8
40
18 The Invincible
#2CUJPJJU8
10 4 401
2020-09-21 11:23:51
26
80
19 Senpai
#9PRRUG99Y
9 4 301
2020-09-21 03:40:11
0
40
20 Piyush
#PQ8L9QPUY
10 4 293
2020-09-21 06:23:20
56
40
21 Elder
Abhirup Saha
#80QLLY8
10 4 258
2020-09-21 15:26:48
30
80
22 Abbas
#YV8QYYV0V
10 4 226
2020-09-20 15:02:36
0
0
23 Jairo pro
#98CCULL28
11 4 147
2020-09-20 08:32:47
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord