[email protected]®

#288JPPUR

62 060

47 / 50

ESPARTANOS😤Cual Es Vuestro Oficio? AUU, AUU!❗🔥SI BUSCAIS SANGRE, SOIS BIENVENIDO❤HONOR&GLORIA♻Plata O Plomo♻Wsap 75555488📳

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 62 060
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader [email protected]€-☆
Phạm vi chiến tích 5 817 – 6 625
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 923
Elder 11
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 RY6 Rayio
#L0YGJLLL
13 6 625
2020-12-02 02:29:46
50
0
2 Elder
XxHUNTERxX
#GVG80VV0
13 6 621
2020-12-01 23:01:28
60
120
3 Elder
ElTioPe2
#LYY0CC9J
13 6 462
2020-12-01 23:35:38
90
160
4
6
Co-leader
José hinojosa
#99C8RLJRC
13 6 421
2020-12-02 00:37:09
412
240
5
1
RiDER
#PU2G9ULY
13 6 365
2020-12-01 12:33:55
24
8
6
1
Juanma lml
#2G0R98YV
13 6 355
2020-12-02 04:00:08
432
72
7
4
nery
#2JPV28VP8
13 6 335
2020-12-02 05:33:01
0
13
8 Elder
KEVINpro
#RLQ9JPGR
13 6 317
2020-12-02 02:40:35
482
280
9
15
:)BDECANON$
#29J0V2PGV
12 6 317
2020-12-02 00:43:15
168
80
10
1
Dadiega0
#J8CUGLL
13 6 307
2020-12-02 02:46:43
146
120
11
3
Duffman
#2R98PP0
13 6 232
2020-12-02 01:21:30
41
40
12 Josue S.
#2PUGRRP2
13 6 228
2020-12-02 00:19:50
0
160
13 Rafael
#RJ9CQVG
13 6 215
2020-12-02 03:41:23
314
66
14
1
jonathan
#29RRGR0QQ
13 6 207
2020-12-02 03:21:59
70
61
15
14
Co-leader
Victor
#80U9GPVPY
13 6 206
2020-12-02 00:58:46
18
120
16 Elder
J.Carlos™
#8P0YCLCLL
13 6 195
2020-12-02 09:45:32
357
240
17 ^^ Miguel ^^
#VPQG09P
13 6 188
2020-12-02 02:42:22
178
160
18 Elder
Acopaibao22
#PJV0P0Q9
13 6 179
2020-12-02 06:40:50
90
280
19
12
Co-leader
Casilla Elvis
#8UCPJ9YPQ
13 6 174
2020-12-01 19:17:48
275
58
20
1
Alexander
#2LYV8RGU8
13 6 172
2020-12-02 03:22:33
51
200
21
10
Elder
franjhi
#P98PPGVJ8
12 6 122
2020-12-01 23:57:06
28
200
22
2
angel
#JJP928JJ
13 6 121
2020-12-02 09:43:50
26
160
23
2
Elder
diego
#2JR2L90
13 6 114
2020-12-02 08:58:29
255
184
24
3
Elder
JUAN ALI
#2JQ9LLR8Y
13 6 109
2020-12-01 09:04:35
52
40
25
3
carlos rv
#9GGQURGV0
13 6 096
2020-12-02 06:23:27
182
240
26
15
vaiv
#88LYPUU8L
13 6 082
2020-12-02 03:31:50
220
256
27 yamil
#QVLGUQ
13 6 078
2020-12-02 06:59:09
18
40
28 Jhonny
#RV0JLVG2
13 6 064
2020-12-02 00:22:00
193
137
29
3
the duck
#2R8JU0C2L
13 6 049
2020-12-02 02:51:44
18
160
30
6
Elder
Mata turros
#YYR99QY
13 6 032
2020-12-02 01:00:49
225
152
31
2
(EDSON)
#JV2UGJV8
13 6 026
2020-12-02 02:11:43
195
200
32
2
wargreymon
#JCVLUCL
13 6 024
2020-12-02 02:23:21
29
51
33
3
♻GusTavo_AC♻
#89JRQ8JVJ
13 6 012
2020-12-02 03:59:20
46
240
34
11
♻™'ChewBk'™♻
#8UCLLQLR
13 6 001
2020-12-02 03:22:54
36
40
35
3
GUSTAVO
#8Q8JJYP80
13 5 999
2020-12-02 01:43:21
154
160
36
1
Elder
Mega Knight
#9L0LGUPCV
12 5 979
2020-12-02 02:31:38
106
160
37 RONALD
#UGJ22R
13 5 971
2020-12-02 06:03:33
72
40
38
1
FRANZ Daniel7u7
#8LC98PURY
13 5 970
2020-12-01 23:07:30
67
120
39
4
Co-leader
L3t4d
#89QUJQQQL
13 5 964
2020-12-01 20:33:02
114
26
40
4
Miguel
#9829RPQQP
12 5 903
2020-12-02 01:57:25
228
120
41
1
Leader
[email protected]€-☆
#9J2P2LU0
13 5 880
2020-12-02 08:38:26
179
216
42 manuel XD
#C0P22VG8
13 5 880
2020-12-01 22:00:47
0
160
43 LUIS_7
#UV292VL
13 5 879
2020-12-02 03:38:16
0
40
44
1
CABJ-RM
#90QCP8G9
13 5 867
2020-12-02 02:39:36
156
57
45
3
⛎♈⛎ʄιɖιɬơ⛎♈⛎
#29RQY2CUG
13 5 858
2020-12-02 05:31:19
74
200
46 Elder
Uriel
#J0Q0J8YC
13 5 849
2020-12-02 09:29:28
227
200
47
2
Co-leader
Jevur
#2CCY9VY80
13 5 817
2020-12-02 04:45:49
150
200

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord