Team Sc-Bolivia

#22V888P

49 909

48 / 50

clan Cruceño competitvo, 800 donaciones veterano 1500 colider, donar, ser activo y atacar en guerra o seran expulsados.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 909
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Oz
Phạm vi chiến tích 4 231 – 5 627
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 006
Elder 5
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Oz
#9P00C9YL
13 5 627
2020-08-15 12:34:15
635
560
2 Elder
karlebtor
#2282PLPRV
13 5 434
2020-08-15 11:01:53
627
520
3
1
Elder
bodes
#2QP8LPPR8
12 5 369
2020-08-15 11:24:25
240
560
4
1
Co-leader
pepe
#9GLVR99PJ
12 5 324
2020-08-15 02:41:27
540
40
5 davikko
#8G08YJV8
12 5 252
2020-08-15 08:48:23
434
320
6 ♉Bladimir♉
#9CGLJG9Q
13 5 197
2020-08-15 02:51:57
162
400
7
1
Ronald
#8G000RUGV
12 5 186
2020-08-15 00:52:44
20
230
8
1
Co-leader
rojo
#992008RQ
13 5 110
2020-08-15 12:38:09
142
320
9 Gilbert_ST
#22RRP2PRP
12 5 087
2020-08-14 20:03:00
80
240
10 Co-leader
Paz[S]word
#89G2QJ8R8
13 5 066
2020-08-14 12:29:37
316
480
11 alonso
#8UCL2RQU
13 5 057
2020-08-15 00:46:40
63
240
12 Elder
josito
#P0CRL9JYP
11 5 024
2020-08-14 21:05:26
594
440
13 EL BARTO
#8P0R9Q8RL
10 4 923
2020-08-15 06:28:46
98
200
14 Co-leader
elchozitas
#82GYYQ20J
12 4 922
2020-08-15 04:28:36
244
200
15
5
Alecita
#YQPPV8CG2
11 4 890
2020-08-15 00:17:56
406
320
16
2
GONZALES 257
#2P8U0GU9U
12 4 890
2020-08-15 06:40:39
187
240
17
2
fernando
#Y2GPVCJUC
11 4 883
2020-08-14 03:15:35
52
80
18
5
Proplayercris
#8GRLUCQJJ
11 4 863
2020-08-15 12:01:45
194
440
19
3
⏭️eRovi⏮️
#9P2P8JCRC
11 4 858
2020-08-14 17:32:53
156
280
20
3
KEYLAN :-)
#C0Y2UGQR
13 4 851
2020-08-15 12:36:55
96
0
21
3
Marco
#LY29YUUUU
11 4 822
2020-08-15 12:20:42
402
400
22
1
Co-leader
wilsing
#PQJVJRPRJ
12 4 818
2020-08-15 12:07:43
89
480
23
4
yo???:v
#PPQVCY0VL
10 4 796
2020-08-15 00:21:03
65
200
24
1
ingrit
#L28RPUPPJ
10 4 753
2020-08-15 13:00:33
169
560
25
3
《♡DANIELITA♡》
#82YGUU9UL
11 4 752
2020-08-15 00:15:01
215
200
26 lozaelcrak2.0
#2P0U2GJ9L
13 4 716
2020-08-14 22:50:48
94
80
27
3
Lorenzo o pazz
#Q90YL208U
9 4 710
2020-08-15 11:37:52
470
510
28
4
carlos
#9UPC0YY22
9 4 693
2020-08-15 11:09:18
253
0
29
1
nawras
#Y0VQR2Q00
10 4 680
2020-08-14 19:17:12
317
40
30
3
Co-leader
camilo
#2C0VU0YUV
12 4 655
2020-08-15 12:41:26
761
600
31
2
Elder
Arad
#LP0VUPQUY
10 4 640
2020-08-15 11:12:08
1096
520
32
1
luifer
#9R2LGV0PJ
10 4 638
2020-08-15 08:02:27
0
40
33
7
☆José adrian☆
#UVPCGCGU
10 4 615
2020-08-15 10:33:52
239
160
34 Suárez. 2
#YGY8P0LPG
9 4 600
2020-08-15 04:05:01
46
120
35 ༺jûâ₦༻
#Y28VJQLR8
10 4 582
2020-08-15 00:02:02
0
0
36
3
SidInYaMrs
#YR0QGVVUY
9 4 580
2020-08-15 08:08:09
202
176
37
2
Elder
Juggernaut
#9YVRUUJG
12 4 564
2020-08-15 08:48:10
434
370
38
2
{<Jᮤ√D>}
#8C9LUURQJ
10 4 540
2020-08-15 13:18:35
50
0
39 JOEL MC
#LL2LC09CC
10 4 535
2020-08-15 10:50:43
0
0
40
3
honest hobo
#L9U90LCPV
9 4 531
2020-08-13 15:39:06
10
0
41
3
astuto242genera
#Q2C90U82U
9 4 489
2020-08-14 21:17:45
14
40
42
3
*ROMAN CM*
#809U0G088
11 4 431
2020-08-13 02:36:05
0
0
43
2
Hedie
#LVPLCYR9Q
10 4 359
2020-08-15 13:15:12
1031
560
44
2
joseelchido:v
#9VJR00PPQ
9 4 356
2020-08-15 13:26:15
310
40
45
2
∆ GABRIEL ∆
#9ULQ80P9J
10 4 337
2020-08-13 02:56:05
0
120
46
2
aquiles
#YG9CQG998
10 4 274
2020-08-15 10:29:41
0
0
47 ♡Erika_Lizeth♡
#288V2928G
10 4 253
2020-08-14 19:06:28
0
40
48 CRONOA779
#LGJ8JJY89
8 4 231
2020-08-15 11:28:00
44
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord