Pan de Batalla

#228C898L

52 594

50 / 50

Bienvenidos a Pan de Batalla, más que un clan una familia. We welcome pros to join us. Top Bolivia.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 594
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Villero
Phạm vi chiến tích 3 356 – 5 748
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 394
Elder 12
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Juan Solo
#C99L09G
13 5 748
2020-09-24 22:57:57
294
200
2 Co-leader
MartyXTH
#2Q0PV88QQ
13 5 711
2020-09-24 23:12:02
352
280
3
4
Mallea
#2GGJQL0RC
13 5 602
2020-09-24 17:59:51
0
0
4 Leader
Villero
#CUVCY8Q8
13 5 595
2020-09-24 22:26:03
388
360
5 Elder
fabex196
#8UJQU90Q
12 5 530
2020-09-24 19:17:16
0
0
6 Co-leader
Sebas
#9ULRGC2JU
13 5 496
2020-09-24 20:54:34
294
200
7
1
Elder
Kmaric92
#PJ8URGGG
13 5 463
2020-09-24 22:40:12
424
360
8
5
Elder
Villa
#22JRCRQVV
13 5 438
2020-09-24 22:38:35
567
440
9
2
Elder
Nacho
#8CQJQ2UVV
12 5 316
2020-09-24 11:45:29
156
320
10
1
Co-leader
ale!aleman
#9C8GY9VVJ
12 5 314
2020-09-24 19:53:39
20
0
11
1
Chila
#8LG0JPQYY
12 5 298
2020-09-24 17:29:31
152
40
12 Elder
mwarbane
#2UJQ988LQ
12 5 249
2020-09-24 21:28:26
582
400
13 scayler♧₩
#L8CPLQQ9L
11 5 182
2020-09-23 20:34:52
94
120
14 Co-leader
Jose eguino
#2LGJG8UPU
12 5 177
2020-09-24 23:56:04
152
230
15 nelson
#8U2LU9PRU
11 5 156
2020-09-23 18:04:57
0
0
16
2
ALX
#8QURCQYPR
10 5 137
2020-09-24 19:53:45
0
0
17
1
Elder
DR9
#22LQ9QCPR
12 5 107
2020-09-23 22:51:56
60
80
18
1
A\£%
#8YCRR0UPR
11 5 088
2020-09-24 22:40:22
270
224
19 Elder
cris
#VGPU9YLJ
12 5 068
2020-09-23 17:47:07
30
40
20
1
Gran Monin
#2LPYUL88P
12 5 053
2020-09-21 03:29:35
18
40
21
1
Borisao
#YG0YLQ980
12 5 050
2020-09-24 21:10:07
442
160
22
1
daftpunk.lml
#R9JJ9VQP
11 5 047
2020-09-24 01:06:27
42
120
23
3
amwat
#9PUJ0L8G8
11 5 026
2020-09-24 11:26:23
0
0
24 ElAyo:v
#QUP9CJPU
12 5 006
2020-09-20 23:04:08
0
0
25 Elder
Rex
#90R2VU2UQ
12 4 990
2020-09-24 17:26:26
162
120
26 Cossio-21
#8JQYRGJ2V
12 4 986
2020-09-22 00:57:20
0
0
27
4
aries
#8GGLGPPRL
12 4 979
2020-09-24 22:52:34
56
80
28
1
Elder
""DEUM""
#PURR9UPU
11 4 958
2020-09-23 17:46:45
246
240
29 MauriSaatheBest
#CVG0QYJQ
11 4 939
2020-09-21 21:53:58
28
40
30 Björn Ironside
#82Y0RJRUJ
12 4 934
2020-09-23 17:39:54
46
120
31
3
jose
#9LVLPR8QR
11 4 930
2020-09-24 04:14:15
0
0
32 Elder
angelito
#2RYQJR8J9
13 4 909
2020-09-21 11:56:41
0
0
33
2
Elder
ChocaVolqueta4
#PYGYCL900
11 4 900
2020-09-24 19:54:57
41
120
34
1
Elder
Schrödinguer
#P09URLR90
12 4 835
2020-09-24 23:43:23
8
160
35
1
yosstic9
#2YVCR2GLG
13 4 834
2020-09-20 17:02:48
0
0
36 Ale Villa
#22UJYRV2
13 4 779
2020-09-24 06:55:05
114
240
37 Co-leader
Ale
#2GPRJU9UL
13 4 775
2020-09-20 05:39:25
0
0
38
3
krikonchudo
#9Q02G9YPU
10 4 768
2020-09-24 18:35:32
20
40
39
1
Lali
#P02PGYG0
10 4 725
2020-09-24 23:38:56
180
380
40
1
camilu pro
#2098UUJC8
12 4 718
2020-09-23 11:19:49
36
40
41
1
mauri
#Q99Y28CG
12 4 694
2020-09-09 23:59:17
0
0
42 josix $
#2UP2RL8VP
10 4 687
2020-09-24 21:44:27
30
0
43 @lex845
#2RL0C2PRU
11 4 660
2020-09-22 03:25:19
10
40
44 R.8 Pastor88
#YJ2PG9QLU
9 4 648
2020-09-20 20:26:29
0
0
45 Figue xD
#8RGGPYQGY
11 4 505
2020-09-02 19:42:28
0
0
46 EdgarDeDurin
#880PRY98R
11 4 489
2020-09-24 23:53:04
0
0
47 Nata
#PL0Q89GR9
11 4 480
2020-09-24 14:31:02
0
40
48 Hoch
#2L2PJ9GGJ
12 4 285
2020-09-23 06:47:29
80
120
49 Co-leader
Juampi Terán
#89G29GUCP
13 4 250
2020-09-14 23:02:03
0
0
50 Đấu trường 11 javi
#8PP22G2V8
7 3 356
2020-09-06 18:03:14
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord