CHEIL

#20UY0GV

40 294

35 / 50

친목클랜입니다. 최소한의 지원 및 클전 참여부탁드립니다. 미접속 15일 이상, 지원 50이하, 클전 마지막 전투 불참 시 추방 합니다(클전 화요일, 금요일 18시에 시작)

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 294
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader MAX
Phạm vi chiến tích 3 050 – 5 306
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 241
Elder 2
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
EPOXY411
#2QJ99R9GV
13 5 306
2020-04-05 11:46:58
98
51
2 조조조종민
#GQPRCUPQ
10 4 870
2020-04-04 03:14:52
0
20
3 ㄱᆞ
#9QRG9929J
10 4 867
2020-03-18 01:19:25
0
0
4 혀모
#L9QGGJP9C
10 4 840
2020-03-21 05:57:23
0
0
5 먼땅이
#9JC2929YP
11 4 660
2020-03-29 09:56:47
0
0
6 Co-leader
aiden
#9GCVGJUR
12 4 633
2020-02-09 11:04:11
0
0
7 김지한
#Y0PCJQJ2P
10 4 566
2020-04-05 08:26:10
61
88
8 지파이더스
#2V022P89C
10 4 453
2020-02-25 13:48:41
0
0
9 에에엥
#8VJQRPULP
9 4 423
2020-03-26 06:37:48
0
0
10 붕어빵
#89CRVQQUP
9 4 408
2020-03-13 03:37:28
0
0
11 Leader
MAX
#808QC9CP
13 4 377
2020-03-08 17:57:23
0
0
12 다샷
#2QU99PY0G
10 4 350
2020-03-15 04:05:01
0
0
13 진라면 먹어라
#Y2J2P922R
10 4 317
2020-03-19 05:12:57
0
0
14 밥도둑
#GYQGJCCY
11 4 242
2020-02-07 01:21:43
0
0
15 크로랑
#P8JRRYG
9 4 240
2020-02-06 04:04:09
0
0
16 Elder
샤샥
#8VPC8PCU0
11 4 232
2020-03-24 13:46:50
0
0
17 Elder
빡쌤
#PPU2JPYY
13 4 218
2020-03-24 13:49:21
0
0
18 퓨피리
#Q908YVG8V
8 4 215
2020-04-04 13:14:00
0
24
19 하위
#PQURJ08CR
10 4 192
2020-02-07 01:17:47
0
0
20 승리
#8J090VQVV
10 4 132
2020-03-20 14:41:09
0
0
21 마스터 부계정
#20Y2P2LRG
8 4 101
2020-03-07 12:25:26
0
0
22 텐텐
#2J8UUY89P
11 4 053
2020-02-06 09:04:52
0
0
23 kimgeonwoo
#2J9RJ9CY0
8 4 042
2020-02-25 08:58:21
0
0
24 전현성
#GV8G29GV
10 4 001
2020-01-31 07:43:48
0
0
25 ☆sunkon1004☆
#928UQVL99
9 4 001
2020-02-02 11:17:04
0
0
26 황태자 윤성 0528
#2Q9JCPRUG
9 4 001
2020-04-05 13:45:15
72
50
27 Đấu trường 12 로얄충
#2RPQP98CU
9 3 600
2020-04-05 09:54:36
10
8
28 Đấu trường 11 유유제약
#LL8QUYCVJ
8 3 512
2020-02-03 04:48:43
0
0
29 Đấu trường 11 승찬
#PY9QUQ9CC
9 3 502
2020-01-31 00:03:28
0
0
30 Đấu trường 11 머이
#YP2JV9VYP
9 3 413
2020-03-01 00:20:17
0
0
31 Đấu trường 11 우이
#P8JG20VUL
8 3 343
2020-03-04 01:24:56
0
0
32 Đấu trường 10 00000j
#QV092Q90
11 3 144
2020-03-18 09:27:04
0
0
33 Đấu trường 10 호랑이Ss
#8J92JPC9
9 3 106
2020-03-15 13:38:12
0
0
34 Đấu trường 10 앙아앙
#88RRVRL92
8 3 095
2020-03-08 17:40:37
0
0
35 Đấu trường 10 omorikimchi
#YQYRR0J98
8 3 050
2020-02-29 09:33:42
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord