Husker Nation

#20LR9CP

53 810

50 / 50

Go Big Red! In Frost we trust. In Hoiberg we trust. In Cook we trust. 🏆 record: 57912..

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 810
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader TЯΔPGUУ ʜɴ
Phạm vi chiến tích 4 054 – 5 887
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 156
Elder 25
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
hountz
#JG229RY
13 5 887
2020-11-24 15:49:06
247
160
2
1
Co-leader
huskerdx3
#2GYCVVP08
13 5 619
2020-11-24 17:02:15
164
160
3
1
Elder
pqbrown
#80CR80GL
13 5 607
2020-11-24 14:29:33
94
120
4
2
Elder
LostGrunt
#PJP9JUP2P
12 5 596
2020-11-24 15:25:28
298
120
5
1
Co-leader
sir matts alot
#9UQGYU8G
13 5 582
2020-11-24 16:33:07
220
80
6
1
Co-leader
General Klutz
#8GQPULQU
13 5 543
2020-11-24 12:46:37
166
160
7 Elder
HarryPuto.r
#2CPL8PGP
13 5 506
2020-11-24 07:10:05
39
120
8
1
Elder
KayKay
#2LR2LQPC8
13 5 488
2020-11-24 12:03:00
136
200
9
1
Co-leader
Jer
#8GJCY8GJ
13 5 485
2020-11-24 16:31:39
132
120
10
1
Elder
gunner
#8LV990JQL
13 5 439
2020-11-24 15:09:31
168
200
11
1
Elder
havysaan
#2P2L2C9G
13 5 419
2020-11-23 22:17:48
104
80
12
2
Elder
AA
#2YCLVL998
13 5 359
2020-11-24 16:10:50
171
120
13 Elder
broodwich
#9U80P9UC
13 5 347
2020-11-23 22:29:47
78
80
14 Elder
Porthos
#2C9RJU88Q
13 5 336
2020-11-24 13:55:34
100
160
15 Co-leader
Go Big Red!
#8VLQR88U
13 5 320
2020-11-24 13:05:02
153
80
16 Elder
TooTall
#YLL82V8R
13 5 309
2020-11-24 16:37:03
210
152
17
1
Elder
Diecker
#9CV29VL2
13 5 285
2020-11-24 01:20:06
30
0
18
1
Elder
Sir
#2PC8RLCPC
13 5 280
2020-11-24 15:42:30
68
80
19 Co-leader
Erik
#9G8VYJVY
13 5 264
2020-11-23 17:36:40
94
80
20
7
Co-leader
Field
#L2PGPCV
13 5 264
2020-11-24 14:42:11
0
0
21
2
AWESOME
#8GGQJL8RQ
13 5 240
2020-11-24 09:58:37
30
80
22
2
bean
#VJQ89VV9
13 5 229
2020-11-24 16:03:50
106
120
23
2
Elder
Cole
#8ULJ2VUPJ
12 5 227
2020-11-24 16:29:40
30
80
24
1
Co-leader
Reppert77
#C8VPP0C2
13 5 215
2020-11-24 14:18:25
108
40
25
3
Elder
Vandhar
#2LLC2Y98Y
13 5 213
2020-11-24 00:14:10
34
40
26
4
Elder
Goliath
#PJL2YRVP
12 5 206
2020-11-24 16:02:44
84
160
27
3
Elder
Heather
#8YL229RP
12 5 198
2020-11-23 14:06:07
92
80
28
2
Elder
Blackshirts
#9G9PCL8C
13 5 156
2020-11-24 12:30:29
154
160
29
3
Pasquinel
#8L08PPP90
13 5 127
2020-11-24 13:05:21
174
160
30
3
Doggo
#9UQGJ9GRC
12 5 125
2020-11-24 10:29:09
120
120
31 Elder
Hank
#LVLRRGU
13 5 121
2020-11-24 16:54:58
136
120
32
4
Elder
ShadyCloud
#89UYYR08
13 5 111
2020-11-24 16:16:40
324
160
33
4
Kade Mohr
#9UUL9LVQ0
12 5 110
2020-11-24 13:23:13
10
40
34 TriggerTrevin✌️
#2R8PGJ8G8
12 5 074
2020-11-24 14:53:04
132
120
35 Co-leader
DonPiton13 HN
#QVLU289G
13 5 064
2020-11-24 11:52:29
10
40
36 Bun-Beazle
#20PV0LVLC
11 5 036
2020-11-24 15:36:17
162
160
37
2
clapgod$
#2PGVQVR22
11 5 007
2020-11-24 13:51:51
28
40
38
1
Elder
irepride
#RV2CPG
13 4 996
2020-11-24 16:30:57
20
0
39
1
Elder
brutalfriend
#2CQVVVJG
13 4 976
2020-11-24 13:14:55
114
120
40
1
Co-leader
R41N H4V1C
#982VLCU2
13 4 940
2020-11-24 03:06:47
108
144
41
1
blub
#P8V0CC0YY
10 4 937
2020-11-24 16:16:37
118
80
42 Elder
Cer
#9JU89PPY
12 4 865
2020-11-24 15:53:51
46
120
43 LittleMeza
#8YUC02LUP
12 4 858
2020-11-24 16:01:30
74
160
44 Elder
Big_Larry
#9C28VPU
12 4 799
2020-11-21 07:50:18
0
0
45 green0447
#G8L0C2LU9
10 4 710
2020-11-24 16:42:22
46
140
46 flat123
#9Y2992GC0
10 4 695
2020-11-20 16:39:57
0
0
47 TwoTall
#Q89V0QCGP
10 4 548
2020-11-24 14:17:46
84
160
48 Leader
TЯΔPGUУ ʜɴ
#8LCLRQUY
12 4 493
2020-11-23 02:07:48
20
40
49 nateDawg
#YVLPJYRQC
9 4 143
2020-11-23 17:39:43
0
0
50 Elder
shrek
#28RY82UP
12 4 054
2020-11-24 15:05:51
120
200

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord