Mugen-Clan

#209V2RR

47 630

39 / 50

Wir suchen aktive, spendenbereite und nette Leute :-) let's play✌️👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 630
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Franzi
Phạm vi chiến tích 3 626 – 5 363
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 080
Elder 3
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Smoo
#PP8UQGY
13 5 363
2020-09-20 21:10:26
374
360
2
1
Leader
Franzi
#80CJL9PC
13 5 262
2020-09-20 21:42:21
1254
760
3
1
Co-leader
Der Spezialist
#82U8URUR0
13 5 237
2020-09-20 20:08:28
1402
800
4
2
小叮当
#PJYP992YC
12 5 234
2020-09-20 00:41:31
0
0
5
6
Co-leader
schnonny
#PRPC0PJ0
13 5 196
2020-09-20 21:26:15
314
320
6
1
Co-leader
paschi
#CRG029R
13 5 174
2020-09-20 13:24:40
318
600
7
1
Co-leader
valentin 25
#QLUV2P8
13 5 135
2020-09-20 18:35:20
225
400
8
1
Co-leader
Arrow
#2000Q09YP
13 5 128
2020-09-20 20:10:58
241
520
9
1
Co-leader
fabi
#RR98VYG9
13 5 126
2020-09-20 19:08:00
579
560
10 Co-leader
⭐DjANGO⭐
#9VJVR8VC
13 5 109
2020-09-20 21:03:29
641
320
11
2
Co-leader
Weesni
#GRGR2GRJ
13 5 106
2020-09-20 22:54:09
100
240
12
5
spiderman
#2YJVRJUG
12 5 054
2020-09-20 21:42:33
122
120
13
1
Co-leader
Der_Boss
#CCYPQ8J
13 5 037
2020-09-20 15:30:45
396
360
14 Julem
#G90QRPLC
12 5 014
2020-09-20 21:55:50
348
832
15
2
Co-leader
urlauber
#QJRL2CVU
13 4 993
2020-09-20 17:25:22
525
480
16
1
foxii77
#RR22CYUJ
11 4 986
2020-09-20 19:06:37
212
240
17
1
becks der klein
#2GUL2G29P
12 4 888
2020-09-20 13:46:18
8
40
18 Co-leader
Gollum
#G0URUU99
13 4 844
2020-09-19 18:23:29
0
0
19
3
t3rr1fy
#2VLQQVG
12 4 770
2020-09-20 19:49:16
0
0
20
1
Elder
mr.m
#9P828GLYC
12 4 766
2020-09-20 18:12:42
427
600
21 Co-leader
McCrazy
#9VVG8LGL
12 4 750
2020-09-19 20:59:42
240
40
22
2
Tyrese.471
#20V8VJQUV
11 4 735
2020-09-20 19:34:32
150
280
23 Sharq-YouTube
#YJU922L82
10 4 723
2020-09-20 18:09:58
391
520
24 Co-leader
Babarius
#20RJVRJP8
13 4 715
2020-09-16 09:32:27
10
40
25 supercell
#98R90J29G
10 4 693
2020-09-18 21:45:25
68
120
26 CrazyUnicorn
#28LUCLV9Y
10 4 669
2020-09-20 15:42:05
286
160
27 hahaha
#G0RJGGR0V
10 4 652
2020-09-20 17:35:55
336
40
28
1
Elias.Br
#C2QQQJ09
11 4 647
2020-09-20 10:20:21
498
80
29
1
Αɱαℓ
#LY88JG2Y8
10 4 627
2020-09-20 14:48:58
60
136
30
1
Ewaldos
#9PLCYCGJR
10 4 393
2020-09-20 14:48:10
205
320
31
1
YT_Trashi007
#2LC9G0GU
12 4 390
2020-09-16 08:37:54
0
40
32 Cüneyt ⚽
#PQUQJ80RP
10 4 364
2020-09-20 18:22:10
0
0
33 Brandolf381
#2LUV80GR8
9 4 339
2020-09-20 17:38:38
36
40
34 KolossLM
#Y8LY2V8LY
10 4 261
2020-09-20 08:49:48
164
200
35 PlayerFF_7
#PLC88Q99U
9 4 092
2020-09-20 16:13:12
300
272
36 kingjogi
#PCQ8GLRGL
10 4 076
2020-09-18 09:01:22
224
320
37 Terminator
#2P8G8UVQ
11 4 066
2020-09-20 19:19:22
55
280
38 Đấu trường 12 Elder
Thimo
#LRUVL9QLV
11 3 823
2020-09-20 20:52:29
246
320
39 Đấu trường 12 ismail
#9CRUVUCP
10 3 626
2020-09-20 15:04:21
47
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord