NoOneCan Brazil

#209U822J

55 165

49 / 50

Bem-vindo. Ancião 700 doações. Castelo lv12. Inativos em guerra serão expulsos. Seguir recomendações dos líderes na guerra.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 165
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader xicoloco
Phạm vi chiến tích 4 870 – 6 206
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 716
Elder 17
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Mariia Paiva°_°
#8PRYYG9P8
13 6 206
2020-09-25 10:55:15
462
360
2 Co-leader
Jan☠Silva
#982GGU88R
13 6 040
2020-09-25 15:24:03
438
480
3 Ramon
#2VVG0YJ2
13 5 948
2020-09-24 15:54:20
0
40
4 Leader
xicoloco
#P809PC0PC
13 5 914
2020-09-25 16:51:48
1693
560
5
1
Elder
marcoladesniper
#LYQJP2QP
13 5 707
2020-09-24 21:44:16
160
240
6
1
Elder
*[God]*-[Dark]°
#2C0LLG0L0
13 5 697
2020-09-25 16:57:37
152
280
7
1
Co-leader
Felipe
#9CC0UJV0R
13 5 681
2020-09-25 15:03:31
695
40
8
3
Cebzera
#PYP8LR9V2
13 5 655
2020-09-25 15:58:03
20
120
9 Co-leader
ShotWin
#8Q9CQG9UU
13 5 653
2020-09-25 16:53:52
545
520
10
2
Elder
Eunuco
#9JULURQL2
12 5 554
2020-09-25 11:53:56
268
320
11 Elder
Rodrigo
#28G8V9U80
13 5 551
2020-09-25 16:42:28
550
520
12
2
Jefferson
#92G2GGGGL
12 5 464
2020-09-24 13:05:47
26
40
13
2
Elder
_CaGe_
#2P0UYU9YV
12 5 463
2020-09-25 16:16:44
236
320
14
4
Elder
⚡✌-S€QU€LLA-✌⚡
#VC99L890
13 5 447
2020-09-25 15:14:58
701
440
15
2
Co-leader
JeffSF
#9C2L9LVJR
13 5 429
2020-09-25 16:32:33
1114
520
16
1
Peyote
#89QLPV9CU
12 5 376
2020-09-25 16:19:06
148
520
17
1
Elder
RMM
#9GJG8JLCU
13 5 375
2020-09-25 15:00:02
434
360
18
1
Co-leader
Breno
#L2R2LYV9
13 5 355
2020-09-25 15:14:13
500
0
19
1
sensei
#2R0PUYLPL
13 5 339
2020-09-25 00:11:48
70
160
20 valeria07
#PUVP8URVU
12 5 314
2020-09-25 13:27:26
179
240
21
1
ScHeMmEr
#YP9LLLRJP
11 5 253
2020-09-25 14:41:44
28
200
22
1
Elder
ALIENCORP
#99LQ8L9L
13 5 240
2020-09-25 16:49:00
263
400
23
2
Elder
daniel
#2JUU0GQRG
12 5 227
2020-09-25 16:58:35
212
360
24
5
João
#2LJ0URGPV
12 5 226
2020-09-25 14:51:03
48
240
25
2
Elder
SpokerBra
#28C8JJCQR
13 5 206
2020-09-25 02:18:00
134
136
26
2
Elder
Gialluisi
#P0YLPUGJP
12 5 185
2020-09-25 15:50:58
464
440
27
3
marcom
#PU8CC908L
11 5 170
2020-09-25 15:55:27
144
560
28
2
Gardz
#82QRVVUVP
12 5 162
2020-09-25 01:43:36
46
320
29
2
Elder
guga
#90RJPRYP
13 5 155
2020-09-25 03:25:38
324
320
30
6
JAWA
#YQ80R9PG
12 5 152
2020-09-25 15:41:48
201
200
31 arcángel
#8L9U28VYR
12 5 108
2020-09-24 20:09:53
312
320
32
1
Elder
Tanked
#829009RV9
13 5 104
2020-09-25 16:51:48
418
400
33
1
Elder
Dragon
#8LULUYGGY
12 5 096
2020-09-25 10:48:02
378
320
34
4
Canilhao
#YJUR0JLJ
12 5 091
2020-09-25 15:28:49
10
160
35 YgorD10
#8R8LYY9UL
11 5 085
2020-09-25 16:44:02
181
360
36 Cilipe
#8L20CGYUY
12 5 050
2020-09-25 14:40:00
118
280
37
2
P4T0
#Y289VY9Y
11 5 018
2020-09-25 13:54:31
206
360
38
8
Elder
Andre
#YL002RG2
12 5 016
2020-09-25 14:18:40
268
400
39
5
rai.j
#2CCJLYCCJ
11 5 009
2020-09-25 15:34:33
160
320
40 Elder
⭐Xx_Knight_xX⭐
#L0Q08Q09U
9 5 009
2020-09-25 14:06:22
527
400
41
7
Chester
#898LQYQQC
11 5 005
2020-09-25 14:18:25
224
200
42
5
ratao
#Q0GGJY9Q
12 5 003
2020-09-25 13:50:41
410
400
43
1
bruno renan
#CPQUGJLP
11 4 969
2020-09-23 22:32:10
46
120
44
1
Gabriel
#29882U08
11 4 951
2020-09-23 18:17:53
50
160
45
4
pirex
#P0JJ8YGR
11 4 947
2020-09-25 14:37:02
251
480
46
1
K3NNY
#2CR9LGL0Y
10 4 928
2020-09-25 03:54:13
67
160
47
2
hbm0510
#L2P2RGC0
12 4 921
2020-09-24 10:53:42
106
200
48 sidnei
#VYJ2GL90
11 4 882
2020-09-25 14:21:34
46
0
49 wilder hoyos
#89Q2VURCU
11 4 870
2020-09-25 16:10:20
145
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord