Elite PR

#202U2RY8

38 912

50 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 38 912
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader IVE_PR
Phạm vi chiến tích 0 – 5 839
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 710
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Kiwee
#RQ8VYQ2
13 5 839
2020-09-30 03:17:27
84
72
2 RAFAEL
#PJJPR2L9
13 5 177
2020-09-30 15:59:25
190
10
3 kiNg Angel'S
#YVLVR8YP
12 5 023
2020-09-30 21:22:50
86
148
4 costelo
#YUGLU0LJR
10 5 020
2020-09-30 21:36:14
78
200
5 Co-leader
KRATOS
#9U0CJJ0J
12 4 697
2020-09-27 14:07:07
0
0
6 Co-leader
La Durota PR
#J9L88YV8
12 4 656
2020-09-30 22:29:18
36
0
7 Leader
IVE_PR
#P22CG2J
13 4 620
2020-09-30 22:28:20
44
70
8 yosuet
#Y208Y9PL9
10 4 610
2020-09-30 13:00:35
74
0
9 Co-leader
Ragnar
#9CJJU9Q0U
11 4 588
2020-09-29 14:00:13
8
40
10
1
DarkQueenPR
#YJPRGRRL8
10 4 553
2020-09-30 13:20:36
0
0
11
1
Co-leader
linda
#9JLRVP9UL
11 4 540
2020-09-30 22:42:35
0
0
12 Co-leader
Daenerys
#29CYYU2Y
12 4 492
2020-09-26 23:11:10
0
0
13 Co-leader
THOR PR
#LU28YQP9
11 4 464
2020-09-27 14:16:01
0
0
14 Ajmaldonado10
#GCUPQPGV
11 4 304
2020-09-23 17:18:28
0
0
15 williambestia
#VQJP2P2L
10 4 257
2020-09-27 05:41:13
0
10
16 xQlox_TTV
#L80PUG2LL
10 4 221
2020-09-14 19:36:43
0
0
17 Juanki 2.0
#PJJ0PYURY
10 4 193
2020-09-27 20:35:30
0
0
18 loco
#PGQP2CJYP
9 4 182
2020-09-07 18:50:04
0
0
19 antrax
#9CVYGPVJ9
9 4 163
2020-09-23 14:38:14
0
0
20 justin
#P88PQRCUL
10 4 092
2020-08-21 00:45:02
0
0
21 llama voladora
#8YC28YYGJ
9 4 014
2020-09-12 06:26:42
0
0
22 Đấu trường 11 YadielXDpr12
#888029982
10 3 564
2020-09-19 22:25:56
0
0
23 Đấu trường 11 Maestro krak
#LVVG0QYGL
8 3 430
2020-09-08 03:04:33
0
0
24 Đấu trường 10 Raven_master007
#QYP0PG82L
8 3 130
2020-09-11 18:16:26
0
0
25 Đấu trường 9 Xx_jeoproXD_xX
#LQ8LPV8U8
7 2 987
2020-09-20 20:57:48
0
0
26 Đấu trường 8 Sam
#YQQQCU2C9
8 2 456
2020-09-30 12:43:23
0
0
27 Đấu trường 7 RKDB
#LPLCR9VLQ
7 2 029
2020-09-28 22:20:58
0
0
28 Đấu trường 5 Alison_12
#LGQ9QP999
6 1 452
2020-09-30 06:35:29
20
60
29 Đấu trường 4 mike
#QURCY8YUC
7 1 156
2020-09-28 00:00:02
20
0
30 Đấu trường 4 MALLAMA 11
#QQRU2UCVR
5 1 000
2020-09-30 13:32:11
50
60
31 Đấu trường 3 $lolpropikachu$
#LU9PU08GV
4 974
2020-08-21 18:54:54
0
0
32 Đấu trường 3 •¥Alarma•¥
#LCR2JR0L0
6 963
2020-08-24 00:44:21
0
0
33 Đấu trường 3 carbide92
#LCJC88GV2
7 955
2020-09-26 15:59:19
0
0
34 Đấu trường 3 Yireth.com.mx
#Q2GU8YQ8Y
5 848
2020-08-22 21:04:32
0
0
35 Đấu trường 3 Black Goku
#PVQJQQGJ9
4 804
2020-09-28 11:22:36
0
10
36 Đấu trường 3 ୨Gคrceτe⪑
#YRC2QGUJ0
6 756
2020-09-01 16:21:36
0
0
37 Đấu trường 3 espartano Galax
#GP2U22VUL
5 669
2020-08-29 13:18:48
0
0
38 Đấu trường 2 Lucas
#8GGVYPRUC
4 483
2020-09-03 19:29:57
0
0
39 Đấu trường 2 juli la pro
#L9PC8JL0G
5 467
2020-09-04 13:10:28
0
0
40 Đấu trường 2 Isaías 11916
#LU29VJ2QQ
5 446
2020-08-24 17:04:52
0
0
41 Đấu trường 2 nicolle_pr
#G8QGC2JL9
4 394
2020-09-30 22:45:52
20
30
42 Đấu trường 1 Kevin
#LUV29G299
3 205
2020-08-24 15:26:56
0
0
43 Đấu trường 1 Goldo
#QQQ2P0L8L
3 199
2020-08-28 22:52:12
0
0
44 Đấu trường 1 si les esto est
#G88JYP9GQ
3 193
2020-09-02 02:01:43
0
0
45 Đấu trường 1 Christine
#GP9L0U0RV
3 187
2020-08-24 01:57:47
0
0
46 Đấu trường 1 carlitos
#QCPUQRJJ8
4 185
2020-09-03 19:07:16
0
0
47 Đấu trường 1 Ronaldo el trol
#Q0JVQYP2V
3 148
2020-09-03 23:04:23
0
0
48 Đấu trường 1 ki
#G82PLR9YC
3 119
2020-09-05 23:18:40
0
0
49 Đấu trường 1 wesly
#G2GLR0UUJ
2 87
2020-08-21 12:20:08
0
0
50 Đấu trường 1 MANITO16
#LUQ0LV9PC
2 0
2020-08-24 11:46:09
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord