DarK $ouL

#2000RQV2

49 243

47 / 50

DARK $OUl join discord in clan chat

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 243
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader jado
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 477
Thông tin hội
Vị trí Lebanon
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 791
Elder 9
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ghost
#800RQPQ8
13 5 477
2020-09-25 06:04:12
426
360
2
1
Co-leader
M.K
#9CY8GURJG
13 5 471
2020-09-24 13:12:34
349
320
3
1
Co-leader
jad
#20GGY09RR
13 5 408
2020-09-25 05:32:02
579
470
4 ayadcell
#82Y0JVJ
13 5 373
2020-09-24 21:01:58
30
120
5
3
Co-leader
JAD S
#2YGC8G9VY
12 5 328
2020-09-24 21:04:15
129
240
6
1
Leader
jado
#220RYQGPV
13 5 302
2020-09-24 21:05:05
134
240
7
2
♡Y☆A☆7☆0♡
#2U8JPVQ2
12 5 264
2020-09-21 21:36:04
0
0
8
2
Co-leader
hussien saadi
#8LQUJRJ9J
12 5 236
2020-09-24 21:04:01
124
200
9
1
Leen S
#2RQULUQ09
12 5 084
2020-09-24 22:42:44
140
200
10
1
Co-leader
Mina
#9C0ULQL0
12 5 021
2020-09-25 05:34:13
207
216
11 Elder
omarik
#PL909J88
12 4 995
2020-09-24 18:41:00
156
280
12 Co-leader
communist
#P0VC8UQ8R
10 4 981
2020-09-25 05:30:56
516
336
13 KEVIN
#2P2UU82Q2
11 4 950
2020-09-24 20:02:10
56
40
14
2
charbel kayssar
#2CP2VG09J
11 4 911
2020-09-24 16:54:41
78
0
15 Elder
virus
#YRCU8Q8JQ
10 4 880
2020-09-24 08:57:39
92
80
16
2
Mohamad Majd
#PGPURC8RP
10 4 869
2020-09-24 20:07:12
0
0
17 احمد الملك ليبي
#82QVC989U
10 4 832
2020-09-22 11:56:43
10
40
18
3
Co-leader
Mcnutface
#CJR8GG8
10 4 830
2020-09-25 01:35:04
196
240
19
1
Elder
omar.h
#29VR99QQ
12 4 828
2020-09-20 05:09:39
0
0
20
1
Elder
محمود شليبك
#P8L9GYRQ
10 4 803
2020-09-25 02:34:16
334
240
21
1
EL-Diablo
#298LL9P9V
13 4 792
2020-09-13 07:22:17
0
0
22 mglokpro
#2C9CLUYQL
10 4 760
2020-09-24 08:14:56
110
120
23 mohamad fakih76
#QYCRYGY89
10 4 747
2020-09-24 13:13:21
0
0
24 Elder
Eli
#G0RQ0RVQP
9 4 721
2020-09-25 06:00:00
296
339
25 ElioOoOoO
#8Y8RUR9CL
12 4 644
2020-09-11 13:25:04
0
0
26 DomRuler
#PCLUGL9R8
10 4 644
2020-09-24 18:50:28
157
40
27 king ahmed
#228CRGLCG
9 4 538
2020-09-14 13:35:21
0
0
28 fazeirish
#YG8CL2280
9 4 518
2020-09-24 19:03:10
122
200
29 Elder
joker 1
#228QQCJ09
10 4 378
2020-09-20 18:03:06
0
0
30 the king 123
#22VC2C220
12 4 373
2020-09-24 17:39:23
18
40
31 Elder
SAIDXJ77
#98Q22LV82
10 4 335
2020-09-14 18:16:42
0
0
32 Co-leader
EL-KILLER
#LQUJY2CLP
10 4 323
2020-09-24 21:00:28
448
390
33 hashem
#LJ9U08PQL
9 4 267
2020-09-11 08:09:11
0
0
34 GOLD DRAGON
#8UUVJYV8
10 4 144
2020-09-24 20:50:22
0
0
35
1
Dr.Chicken^_^
#P0GGUY89G
10 4 137
2020-09-23 08:17:17
0
0
36
1
Helfiger
#8GP2UU8Y9
8 4 136
2020-09-23 14:38:43
0
0
37
1
yasell xvlll
#8Y02PRR8C
11 4 123
2020-09-20 15:04:18
0
0
38
1
Royal master
#Q20CY28RY
10 4 122
2020-09-16 15:38:20
0
0
39
1
Elder
Hassan Dabaja
#QV2CYL8CU
8 4 120
2020-09-16 05:35:41
0
0
40
1
xxgeoxx
#YPYU2CC0Q
9 4 086
2020-09-18 11:30:27
0
0
41
1
byPRON1
#8C20LP8JY
11 4 061
2020-09-22 01:16:13
74
40
42
1
MELIODAS
#PPPPVCL9R
9 4 034
2020-09-04 17:36:49
0
0
43
1
Co-leader
Yazdani
#2V9Q0922
13 4 032
2020-08-13 02:53:27
0
0
44
1
tripleRch333
#PC8C0PJ0G
9 4 030
2020-09-21 19:25:44
10
0
45
1
Ali LOL
#PPR9VCC29
10 4 022
2020-09-15 12:02:33
0
0
46
1
⚡zevel⚡
#LVU0PU9J
10 4 001
2020-09-13 16:01:22
0
0
47
1
Elder
Legend player
#9CGGYCPPY
11 4 001
2020-07-05 19:54:35
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord