Người chơi

Chu kì rương, cấp của thẻ, trận đấu, bộ bài.

Hội

Thông tin, thành viên, đóng góp, chiến tích hội.

Tìm kiếm hội

Khi bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà mới.

Chiến Tích Cần Có ≤

Top 10 Người chơi

# Xếp hạng Đấu trường Người chơi Trph. Chiến tích Hội
1
11
SMR Thomas
#20YGVQR0R
13 8092 Spacestation
2
1
Егорыч
#2VY9YCRUG
13 8088
-4
skillllllllllll
3
1
lemonTree68
#929URQCL8
13 8083
-5
X-BOW
4
5
Tree™⚡️
#28GP0UCJ
13 8071
-12
50 Kings
5
47
gravity
#29YUJJ8JU
13 8071
0
Gin & Juice
6
1
むぎったん
#2CLV2RP0
13 8070
-1
#1
7 ENIGMA
#C9RPVYU
13 8066
-4
50 Kings
8
3
AHMAD ALYAFEI
#Q2GRQPR
13 8066
0
Sandstorm QTR 1
9
13
SK Morten
#R09228V
13 8063
-3
Oinc
10
20
Reflux丶逆
#808CR00QJ
13 8060
-3
50 Kings
Xem thêm

Top 10 Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên Vị trí
1 50 Kings
#LUYP2Y09
79507 50 / 50 Trung Quốc
2 Spank My Monkey
#YU88QQLU
78046
-1461
48 / 50 Canada
3
2
Gin & Juice
#PU0R0PQC
76569
-1477
50 / 50 Đức
4
1
硬中华
#Y8GLLUQ
74900
-1669
49 / 50 Trung Quốc
5
1
AK Syndicate
#PPCLCJG9
74397
-503
47 / 50 Hoa Kỳ
6
12
QuantuM FluX
#L8QP9CVY
73177
-1220
49 / 50 Bắc Mỹ
7
1
Clash2IT
#P8JLV8JL
72547
-630
50 / 50 Ý
8
11
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
72451
-96
50 / 50 Quốc tế
9 NoA
#Y0QR0Y2U
72316
-135
49 / 50 Nga
10 Spacestation
#8YLJ8UL2
72221
-95
45 / 50 Quốc tế
Xem thêm

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord