Sneak peek cho bản cập nhật mới!

Bản cập nhật mới sắp ra mắt.

Cập nhật mới nhất: 06/19/2018

Sneak peek #2 – Biểu Tượng Cảm Xúc Mới! ... và nhiều hơn nữa.

Cải thiện thang

Máy tính đặt lại chiến tích

Sẽ không có giá trị đặt lại chiến tích cố định (4300, 4600), nhưng việc đặt lại sẽ được tính bằng danh hiệu khi kết thúc mùa giải của bạn. Danh hiệu trên 4000 sẽ bị giảm xuống 50%. (Và giới hạn ở 5800.)

Nếu chiến tích của bạn dưới 4000, cái này không cần thiết cho bạn.

Chiến tích sau khi kết thúc mùa giải

Bị đặt lại thành

Cải thiện tài nguyên

Biểu Tượng Cảm Xúc Mới!

... và nhiều hơn nữa.

Sneak peek #1 – Thẻ Mới!

Hai thẻ mới sắp ra mắt trong bản cập nhật. Một điều kiện thắng và một thần chú! Đã khá lâu kể từ khi Clash Royale cho ra mắt một trong hai loại thẻ này. Và chúng mạnh và chơi vui!

Giant Snowball Giant Snowball

Giant Snowball

Common 2 Đấu trường 8

Một thần chú giá rẻ có khả năng đẩy bật lại, gây sát thương và làm chậm.

Khắc chế

Đó là một khắc tinh tốt đối với các đám quân nhẹ.

Hoặc đẩy bật lại các đơn vị trung bình.

Hãy cẩn thận! Nó không đánh bật lại những đơn vị lớn.

Nó không đặt lại đòn tấn công hay đặt lại mục tiêu!

Sự hiệp lực

Bạn có thể sử dụng nó để dọn đường cho những kẻ tấn công vội vã.

Hoặc trong bộ bài beatdown để loại bỏ các đám quân.

Nó sẽ khó để sử dụng cùng các thần chú lớn khác bởi vì khả năng đẩy bật lại.

!

Sử dụng bóng tuyết để đẩy bật lại các đơn vị phòng thủ.

Cách để khắc chế Goblin Barrel với Giant Snowball.

Phòng thủ Minion Horde với Bóng tuyết.

Phòng thủ Princess với Bóng tuyết.

Royal Hogs Royal Hogs

Royal Hogs

Rare 5 Đấu trường 10

Bốn con lợn tấn công công trình.

Khắc tinh

Khắc chế tốt nhất bởi các đám quân hay các đơn vị gây sát thương lan.

Tháp và thần chú cũng hoạt động nữa.

Các đơn vị khắc chế Hog Rider không hiệu quả!

Sự hiệp lực

Bạn có thể xây dựng một bộ bài xung quanh nó với thần chú và các đơn vị hỗ trợ.

Nó hoạt động cùng nhau với một thẻ tấn công thứ hai như một bất ngờ.

Tách đòn tấn công cùng với 3M.

Khắc chế Royal Hogs với Furnace.

Tách đòn rấn công lên tháp và Elixir collector.

Đặt Royal Hogs đằng sau một quân chắn.

Video liên quan

Reddit Thảo luận về bản cập nhật trên Reddit!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord