Season 12!

The best Clash Royale decks right now. Kiểm tra lại sớm, meta tiến hóa.

Làm lại

Earthquake

Buff

Prince

Nerf

Bomb Tower Royal Delivery
Nguồn chính thức: www.clashroyale.com

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord