Magic Archer

Magic Archer

Huyền thoại 4 Đấu trường 11

Đơn vị tầm xa trên bộ có thể bắn mũi tên xuyên qua kẻ thù.

Khắc tinh

Khắc chế tốt nhất bởi thần chú hay các đơn vị gây sát thương lan. Hãy cẩn thận tầm bắn xa của hắn!

Sự hiệp lực

Hoạt động tốt sau các quân chắn, tấn công các đơn vị phòng thủ từ xa.

Số liệu thẻ

Orange Juice

Magic Archer tương tác

Video ngắn để dạy cho bạn cách chơi

Sức mạnh Magic Archer

Ví dụ về việc sử dụng tốt Magic Archer.

Tấn công Nâng cao

Khắc chế Goblin Barrel

Cách để khắc chế Goblin Barrel với Magic Archer.

Phòng thủ Nâng cao

Kích hoạt cung thành vua với Magic Archer

Sử dụng Tornado và Ice Spirit.

Phòng thủ Chuyên gia

Phòng thủ 3M với Magic Archer

Tấn công tách 3M bị phòng thủ với Magic Archer.

Phòng thủ Chuyên gia

Thêm Magic Archer tương tác ▶ Xem các video đầy đủ của OJ

Bộ bài tốt nhất với Magic Archer Bộ bài Clash Royale tốt nhất với Magic Archer

More Magic Archer decks

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord