Bộ bài 20 trận thắng!

Thời gian để có được 20 trên hồ sơ của bạn! Nhưng đừng đập vỡ điện thoại, làm ơn.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord