Royal Ghost

Royal Ghost

3 · Huyền thoại Huyền thoại. · Đấu trường 10 ĐT10

Quân chắn nhỏ trên bộ, giá rẻ, tàng hình và nhanh với một chút sát thương lan. Nó không thể bị tấn công trong khi tàng hình, nhưng thần chú và sát thương lan vẫn gây sát thương lên nó.

Thêm thông tin

Bộ bài điều khiển

Bộ bài Beatdown

Bộ bài khác

More Royal Ghost decks

Clash Royale Hướng dẫn

Hội Chiến: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh

Tất cả những điều bạn cần biết về Hội Chiến!

Người chơi mới: 5 mẹo đơn giản để cải thiện

Đối với người chơi bình thường, không cần thiết phải suy nghĩ!

2v2

Làm thế nào để trở thành một đồng đội 2v2 tốt

Có nhiều hơn để trở thành một đồng đội tốt hơn chỉ là một người chơi giỏi.

Draft Challenge

Mẹo cho Draft Challenge

Draft challenges không chỉ về sự may mắn mà còn về những lựa chọn đúng đắn.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord