Bộ bài OP của tôi 3.8

Zap Arrows Knight Goblin Gang
Hog Rider Baby Dragon Electro Wizard Mega Knight

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord